Tarihçi ve Tarihi Anlamak

22

Tarihi olaylar geçmişe ait dünü ve bu günü şekillendiren olayların bütünüdür. Bir vaka eğer dünü ve bu günü şekillendirmiyorsa o bir tarihi olay değildir. Sadece bir vakadır.                                             

Her bilimin bir metodu vardır. Tarih biliminin de bir anlatım yöntemi vardır. Geçmiş zamanlarda yaşayan insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini YER VE ZAMAN bildirerek, SEBEP-SONUÇ ilişkisini de içinde anlatan bilim dalıdır.                                                                                             

Tarihçi dünü ve bu günü şekillendiren olayları kronolojik bir sistem içinde sosyolojik, ekonomik, psikolojik ve siyasal açıdan tahlil ederek geleceğe ışık tutan adamdır.                              

Tarihçi ilim adamıdır. İlmini, ilim ahlakı ile yapmalı ve sergilemelidir. Tarihçi her şeyden  evvel namuslu ve hilim sahibi yani kendi şahsına karşı hata işleyen kimseler için bile kalbinde bir soğukluk beslemeyen, sabır ve tahammül sahibi olmalıdır. Bunlardan yoksun olan bir kimsenin tarihçi olması mümkün değildir. O sadece yazar veya ağzı olduğu için konuşandır.                                  

Tarihçi geçmişteki olayları hikaye tarzında ele alıp, günün şartlarına (eyyama) uygun tahliller yapan ve bunu siyasete alet eden, kafaları karıştırıp bundan kendisine veya başkasına çıkar sağlayan başka amaçlar elde etmeye gündem yaratmaya çalışmak değildir.                                              

Araştırmacı yazar Turgut Özakman tarihi “Tarih Kutup Yıldızı gibidir, insana yol gösterir.” Diye belirtir. Ancak tarihin insan hayatında kutup yıldızı olması için insanın gözünün de bozuk olmaması lazımdır.

İlim ahlakına sahip bir tarihçi insanlığa en güzel hizmeti sunan insandır. İlim ahlakına sahip bir tarihçi bu şekilde çalışmalarıyla insanlığa yol gösterici ve geçmişin hatalarından ders aldırmayı öğretir. Aksi bir durumda ise insanlığa kin, nefret, bağnazlık ve kötülük aşılar. Tarih bir ibret aynasıdır. Bu ayna geçmişte insanın yaptığı iyi şeyleri, kötü şeyleri gösterir ki  insanlar ondan ders alıp bir daha bu hataları  işlemesinler.                                                                                                  

Maalesef şimdilerde bir moda var. Oda tarihçi sıfatıyla ekranlara çıkıp, dünün yaşanmış veya yaşandığı ileri sürülen magazin haberlerini tarihi bir vaka olarak topluma anlatmalarıdır. Bu insanların unutmamaları gereken bir hususu hatırlamaları gerekir. O da topluma karşı namus borçlarının olduğudur.                                                                                                                         

Bu yazımla şahısları hedef alıp incitmek istemedim. Sadece bilinen doğruları bir kez daha anlatmak istedim.