Ses Etme Dinle Gönül

52

Vardır Hakk’ın bildiği

Ses etme dinle gönül

Nice yazgı sildiği[1]

Ses etme dinle gönül

 

Gayretin yarış olsun

Cihana barış dolsun

Ömür bir karış yolsun

Ses etme dinle gönül

 

Bizler geldik gideriz

Bir tek Hak’tan dileriz

Çalışanı severiz

Ses etme dinle gönül

 

Ölü için kıyamet

Diri için selamet

Hak işe dur kıyam[2] et

Ses etme dinle gönül

 

Allah ant etti asra[3]

İtibar etme kasra

Viran oldu bin Basra

Ses etme dinle gönül

 

Özden harfsiz yaz bir gün

Okunur gözsüz o gün

Hasîb[4] tutarmış yekûn

Ses etme dinle gönül

 

[1] Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır; Ana Kitap O’nun katındadır.(Rad/39.Ayet)

[2] Kıyam insanın bedeniyle ve kalbiyle yalnızca ve yalnız Cenab-ı Allah’ın  (CC) huzurunda ayakta durmasıdır.

[3] Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Asr /1, 2, 3. Ayetler

[4] Halkı zulmetmekteyken helâk ettiğimiz, böylece duvarları, çökmüş çatılarının üzerine yıkılmış nice memleketler, nice kullanılmaz kuyular, nice muhteşem saraylar vardır!(Hac/45.Ayet) 

[5] Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ):  “Hiç kuşkusuz Allah Hasîb’dir, her şeyi güzelce hesaplamaktadır (Allah, şüphe yok ki her şeyi hakkıyla hesaplar (Nisa/86.Ayet))