Sermest

56

Gönlüme düşen sis dağılıyor bak,
Mısralar manayı derdest örüyor.
Meyledip dil cemre ile bahara,
Söz demlenip, üslubu lezzet bürüyor.

Çiçeğe can suyu verir kırağı,
İlhamı yürekte yakar çerağı,
Dilimde şiir’in teslim bayrağı,
Gözleri ahuya sermest yürüyor.

Ufkumda rüzgarın aşina hali,
Yağmurla içime dolar hayali,
Cevapsız bırakıp onca suali,
Gönlümde müebbet devlet sürüyor.