SEÇMENDEN İKTİDARA UYARI

38

31 Mart belediye seçimlerini aydın ve şuurlu seçmenimiz fırsata çevirdi ve yirmi iki yıldır ülkeyi kesintisiz yöneten iktidara ihtar vererek ikinci siyasi parti durumuna getirmiştir. CHP’yi iktidar yapmıştır.

Nedeni açık;

Türkiye’nin bunca sorunu varken, iktidar kendi ikbalinin hesabına düşüp milletimize sırtını dönmüşken, milletimiz, siyasetçilerden sorunlarına çözüm üretmesini açıkça talep ediyorken, kimsenin çıkıp da, iktidarın değirmenine su taşımasına, milletinden tamamen kopmuş, bitik siyasetine can suyu vermesine müsaade etmeyecekti.

Devlet yönetiminde tüm yetkileri kendisinde toplayan Sayın Cumhur Başkanının uyguladığı tutarsız söylem ve eylemlerinin sonucu hezimete uğradığının muhasebesini yaparak muhalefet partilerinin başkanlarını ziyaret etmesi gerekir Ülkenin yönetilmesi adına; ülke ekonomisinin düzeltilmesi adına: hukukun üstünlüğüne dayanan yasama yürütme ve yargı erglerinin öncülüğünde güçlü parlamenter sisteme yeniden dönme adına.

*

Tek Adam Sistemiyle ülke ve ülkenin insanı öyle çıkmazlarla geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı ki;

Bu sıkıntılı durumu aşmak adına İktidarın ya da iktidar olacakların yapması gereken Köy Enstitülerinin fonksiyonlarını içerir çağdaş meslek okullarının güçlendirilerek tarım ve hayvancılığın geliştirilmesiyle endüstrüsünün güçlendirilmesine yönelik politikalar üretmelidirler.

Tarım alanlarının inşaat sektörüne açılmasına yasal zeminde durdurulmalıdır.

*

Varlıklarımızı koruyarak, büyütmek; Çağın en ileri teknolojik ürünlerini üreterek, güçlü olunacağı gerçeğini yerleşik kılmak ;. Savunma sanayinde başlayan hamleleri büyütme ve genişletme çalışmalar çağımızın olmazsa olmazıdır elbette..

*

Aydın Türk seçmeninin görmek istediği; dar gelirlileri, ücretlileri, üretenleri, alın teri dökenleri koruyarak, ekonomide yeterli olma mücadelesinde başarıyla öne çıkacak radikal kararların alınmasında hükümetler rey kaybı derdinden uzak cesur adımlar atmalıdır

Üreticimize kolaylıklar sağlayarak daha fazla üretmelerini sağlama temelinde politikalar üretilmelidir. Gerektiği alanlarda devletin içinde bulunduğu Karma Ekonomik Sisteme yeniden dönülmelidir

*

Bu anlamda tek adama dayalı sistemin ne kadar yetersiz olduğunu, yaşayarak görüyoruz..

İnsan haklarını öne çıkaran ve adaleti önceleyen bağımsız evrensel hukukun üstünlüğüne dayanan güçlü Demokratik Parlamenter Sistemin öncülüğünde devleti yönetecek hükümetlerin kurulmasının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gördük.

*

Elimizdeki bilgilere dayanarak:

–Tarım arazilerinin yabancılara satışı, tarım dışındaki alanlara tahsisi derhal durdurulmalıdır. Ayrıca, uzun vadeli bir planlamaya dayalı olarak ciddi bir tarım ve hayvancılık şahlanışı başlatılmalı, gıda yeterliliği ve güvenliği sağlanmalıdır.

–Topraksız köylüye toprak dağıtılmalı, tarım üretimi teşvik edilip girdiler düşürülerek üretici desteklenmelidir. Hiç vakit yitirmeden, aç ve muhtaç kalmadan, hemen! Gün gelir, paranızla dahi gıda ürünü alamazsınız. Tek yol, Atatürk’ün ekonomi politikaları, kamuculuk, halkçılık.

— Yeri gelmişken (boş gevezeliklerden sıra gelmiyor) Yabancıların Türkiye’de ev alımı artmış,  en çok İranlılar ev almış! Yakında Türk vatandaşları kendi ülkesinde muhtelif ülke vatandaşlarının kiracısı olmaya başlayınca gündeme alınır! Ev sahibiniz hangi ülkeden olsun?

— Yabancılara gayrimenkul satılmamalı. Zaten yok bahasına gidiyor. Hele ki bugünün ve geleceğin en stratejik maddesinin gıda olduğu düşünülürse, yabancıların Türkiye’de tarım arazisi alması beka sorunudur, buna izin verilmesi ihanettir.

*

Bize Atatürk’ün öğrettiği çok şeyden sadece bir tanesini hatırlatmak istiyorum. Atatürk bize anti-emperyalist olmayı öğretti. Emperyal hayallerin dünyayı nereye getirdiğini açıkça ortaya koydu. Halkçılığı ve toplumsal kalkınmayı öğretti. Savaş zorunluluk değilse cinayettir dedi. Hep barışı savundu.