Sapığa Sahip Çıkmak Daha Büyük Bir Sapıklık

40

En büyük suç, suçun suçsuzlandırılması.
Hırsızlık bir suç ama onun do
ğal karşılanması

daha büyük bir suç. Hırsızlık her toplumda
olur, hırsızlı
ğın
kan
ıksanması
ise ancak
çürümüş

toplumlarda.

Zina günah, taciz ve tecavüz hem büyük günah
hem büyük suç, çocukları taciz veya

iğfale/tecavüze teşebbüs
ise
çok
daha b
üyük
bir g
ünah
ve su
ç.
Hele hele bunu bir din
î teşekkül

liderinin yapması rezilliğin
daniskas
ı.

Ötesi var mı? Var. 12 yaşındaki kız çocuğuna ve
muhtemelen ba
şka çocuklara
da

travmatik iğrençlikler
ya
şatan
Fatih Nurullah denilen bir adama müritlerinin sahip çıkması ve kız

çocuğunun babasını
ifadeden vazge
çmediği için döverek
hastanelik etmeleri i
çinse tarif ve

tasvirde sözcük bulmada zorlanıyorum.

Aklıma sadece Hz.Lût’a ulak olarak gönderilen
meleklere sulana sulana sarkıntılık yapan

Sodom Halkı geliyor. Helâk’a davetiye.

‘Kahrolsun’lu, ‘kahretsin’li cümleleri uzun
zamandır kullanmazdım. Allah sizi de, tarikat

liderinizi de kayıtsız kaldığınız
pislikler vas
ıtasıyla
kahretsin.

Allah-Muhammed diyerek tarikat sistemleştir,
sonra m
üritlerinin
k
üçük
çocuklarını
i
ğfal

et, hıyartolar da sapıklığının
korumal
ığını
yaps
ınlar.
Bundan daha g
üzel günaha özendirme
olur

mu?!

Sarığı
sar, sakal
ı sal, iki de Hû’
çek,
domuz yemeden t
ü

Önceki İçerikÖrgütlü Cahillik
Sonraki İçerikEylül Düşünceleri