Sağlıklı Şehir ve Belediyelerimiz(4)

158

Sahillerimizde balık tutup istakozlarımızı görebilecek miyiz? İnsan, hayvan ve bitkiler için sağlıklı çevre önemlidir. Kocaeli’mizde ki özellikle 60’lı yıllardan sonra artan yoğun göç ve çarpık şehirleşme zamanla denizimizin dere ve ırmaklarımızın kirlenmesine sebep olmuş, canlılar için yaşanması sorunlu bir hale gelmişti. 90’lı yıllara kadar ilçe ve belde belediyelerimiz faydalı ve gerekli hizmetler yapmaya çalışmışlardır. Ama göç ve şehirleşmedeki yoğunluk iş planlamalarında yetersizliklere, her geçen yıl artan yeni çevre sorunlarının gelişmesine sebep olmuştu. Genel yönetimin 1993’de İzmit Büyükşehir, 2006’da ise il genelini kapsayacak şekilde Kocaeli Büyükşehir şekline dönüşmesi çevre konularında da ciddi imkânlar yaratmış ve çalışmalar yapılmasını sağlamıştır.

Marmara denizimizin kıyıları yerleşim yerlerinin çok olduğu ve yoğun sanayi kuruluşlarının bulunduğu bir yerdir. Buraların evsel atıklarının ve sanayi atıklarının 90’lı yıllara kadar arıtılmadan denize bırakılması, bu denizimizi açık foseptik, çöplüğe dönüştürmüştür. 90’lı yıllarda ön arıtmalı, 2000’li yıllarda önce biyolojik sonra ileri biyolojik arıtma sistemlerinin devreye girmesiyle denizimizin ve çevremizin daha çok kirlenmesi önlenmiştir. Kocaeli’mizde tüm sahillerimizi kontrol altına alan toplama sistemimizin ve 23 adet arıtma sisteminin peyderpey yapılıp çalıştırılması ile deniz ve akarsularımıza arıtılmamış atık bırakılmamaktadır. Bu sayede günde ortalama 300 ton evsel atık çamurundan çevre korunmuş olmaktadır. Bu tesislerden yılda ortalama 50.000.000 m3 (yuvacık barajı kapasitesi) çevre zararı kaldırılmış atık su çıkmaktadır.

Bunun halen 15.000.000 m3’ü geri dönüşüm suyu olarak sanayi soğutma sistemlerinde kullanılmaktadır. Bu miktar yeni çalışmalarla arıtılarak suyumuzun daha verimli kullanılması, göl[1]yeraltı sularımız dâhil doğal kaynaklarımızın korunması amaçlanmaktadır.

Bu çalışmalar sayesinde denizimizde sevindirici iyileşmeler görülmüştür. 2011 ve 2015’de ISU’nun yaptırdığı su altı canlılarının fotoğrafla tespit çalışmaları bu kurumumuzun yayınları arasındadır (Su altı 2011, Su altı 2015 İzmit Körfezi). Kocaeli Büyükşehir Belediyemizde bu konunun uzmanı Tahsin Ceylan’a 2022’de yaptırdığı fotoğraflarla Derinlerdeki Yaşam İzmit Körfezi eserinde yazar “Körfezde artan biyoçeşitliliği gözler önüne sermekte, denizimizin geleceği açısından umut vermekte” tespitini paylaşmaktadır.

İzmit doğu baseni dip çamuru temizleme ve bertaraf çalışması denizimizi ve sahillerimizi daha da doğal güzelliğine kavuşturacaktır. Yılların deniz dibinde oluşturduğu çamurun bertarafı, deniz canlılarımız içinde yeniden sağlıklı bir ortamı sağlayacaktır. Çünkü bu çamur sağlıklı bir canlılığın oluşmasına engel olmaktadır. Bu çalışma ile 2 yıl içinde 9.5 milyon m3 çamur vakumlanarak alınacak ve deniz dibi temizlenecektir. Kabaca 650 futbol sahası büyüklüğündeki bir alandan 400.000 kamyon çamur böylece bertaraf edilmiş olacaktır. Tabi ki bunlar sayesinde denizimiz eski doğal güzellik ve zenginliğine kavuşacaktır. İnsanlarımız da sahillerinde yiyebileceği balıkları tutabilecek, ıstakozlarımız dâhil deniz canlarını görebileceklerdir.

Başta insan sağlığı olmak üzere çevre sağlığının öneminin bilinci ve sorumluluğu ile yapılan bu çalışmalar Kocaeli’mizin daha sağlıklı yaşanabilir bir şehir olmasını sağlamaktadır.

İnsanlarımızın ve yönetimlerin hassasiyetinin devamı oranında sağlıklı bir çevrede yaşayabileceğimizi unutmamamız gerekir. Bu çalışmalara öncelik verip hayata geçirilmesini sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanlarımız İbrahim Karaosmanoğlu ve Tahir Büyükakın ve çalışma arkadaşlarına şükran duygularıyla…

Yürüyüş parkurları ve millet bahçeleri: (devam edecek.)