Ramazan 2008

45

Oruç kelimesi Farsçadan Türkçeye geçmiş bir kelimedir. Orucun Arapça karşılığı savm veya siyam’dır.


Bunun islami ıstılahtaki karşılığı: “İkinci fecirden itibaren güneşin batışına kadar; yemekten, içmekten, her türlü cinsi arzulardan, orucu bozan diğer şeylerden Allah(cc)’ya kulluk niyeti ve ibadet kastı ile nefsi men etmeye, uzak durmaya” denir.


Oruç yalnız bedenle yapılan bir ibadettir. Her mükellef için farz-ı ayındır. Oruçta, sürekli kötülüğü emreden “Nefsi emmareyi” dizginlemek söz konusudur. “Peygamberimiz(SAV) bir kimse başka birinin yerine oruç tutamaz, namaz kılamaz.” buyurmuştur.


Sizin orucunuzla benim nefsim dizginlenemez, benim orucumla da sizin nefsiniz dizginlenemez. Herkesin nefsi kendi orucu ile dizginlenir.


Oruc Bedir savaşından kısa bir süre sonra farz kılınmıştır. Ramazan orucundan önce Peygamberimiz(SAV) aşure orucu ve her ay üç gün oruç tutardı.


Orucu farz kılan ayeti kerime şöyledir:


“Ey iman edenler oruç sizden önceki (ümmetlere) farz kılındığı gibi sizin üzerinize de farz kılındı. Umulurki korunursunuz.” ( Bakara 183 )


Peygamberimiz(SAV)’de bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor.


“Ramazan ayı gelince cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır.”


Aylar içerisinde ramazan ayının özel bir yeri vardır. Günler içerisinde Cuma günü, geceler içerisinde Kadir gecesi, insanlar içerisinde Peygamberimiz(SAV)’in nasıl müstesna bir yeri varsa aylar içerisinde de ramazan ayının öyle müstesna bir yeri vardır.


Ramazan ayı ayların sultanı rahmet ve bereketin zirvede olduğu aydır. Ona bu özelliği kazandıran da Kuran’ın bu ayda inmeye başlamış olmasıdır. Oruç ibadeti de ramazan ayına mahsus bir ibadettir.


Oruç islamın beş şartından biridir. Bir insana oruç farz olması için;


Müslüman olacak


Akıllı olacak


Ergenlik çağına girmiş olacak


Peygamberimiz(SAV) orucun fazileti hakkında şöyle buyurmuştur;


“Kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak oruç tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.”


Bağışlanan günahlar içerisinde kul hakkı yoktur. Kul hakkı affedilmeyen büyük günahlar kapsamındadır.


Ramazan ayında teravih namazı kılmak sünnettir. Teravih namazı cemaatle kılınabileceği gibi yalnız başına da kılınabilir.


Teravih namazı ramazan ayına mahsus bir namazdır. Teravih namazı 20 rekât kılınabileceği gibi 8 rekâtta kılınabilir. Dört rekâtta bir selam verilmesi yaygındır. İki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır.


Şu hadisle bu konuyu bitirelim;


“Kim yalan söylemeyi yalan ile iş yapmayı terk etmezse Allah’ın onun yemesini, içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur.”


Bir insan tutmuş olduğu orucun Allah(cc) katında makbul olup olmadığını anlaması için o günkü hal ve hareketlerini söz ve davranışlarını bir gözden geçirmesi gerekir. Eğer tuttuğu oruç onu haram ve günahlardan yalan, gıybet, dedikodu ve iftiradan, hile, hurda ve dalavereden alıkoymuyorsa o orucun sahibine hiçbir faydası olmaz. Allah katında da bir makbuliyeti yoktur.


Eğer tuttuğu oruç onu haram ve günahlardan alıkoyuyorsa oruç sayesinde nefsi emmaresi ona haram işletip günaha sokamıyorsa o kişinin orucu Allah katında makbul bir oruçtur.


Bir insan oruç tutmakla beraber yalanı, aldatmayı, gıybet ve iftirayı terk ettirmiyorsa bu oruç cennetin kapılarını sonuna kadar açıp cehennemin kapılarını kapamaz.


Ramazan ayında şeytanlar bağlanır ama şeytanlar sadece cinlerden müteşekkir değildir. İnsanlardan da şeytanlar vardır. Allahu Teâlâ NAS suresinin son ayeti kerimesinde bunu şöyle belirtiyor;


“Ellezi yuvesvisu fisudurinnas minel cinneti vennas.”


İnsanlara vesvese veren şeytan cinlerden olduğu gibi insanlardan da olur.


İki ayaklı şeytanlar maalesef ramazanda bağlanmaz. Onlar serbest dolaşım hakkına sahiptir. Her an her yerde aramızda cirit atıp dururlar.


Bu iki ayaklı şeytanlara karşı çok dikkatli ve uyanık olmalıyız. Onlara faydamız olmasa da onların zararından kendimizi korumaya çalışmalıyız.


Onların işlerini kolaylaştırıp onlarla beraber olursak tutmuş olduğumuz oruç sadece açlık ve susuzluk olarak yanımıza kalır. Ondan gereği gibi istifade edememiş oluruz.


Allahu Teala tüm insanları şeytanın her türlüsünün şerrinden muhafaza etsin. Ramazan ayını ülkemiz için, islam âlemi için ve tüm insanlık için hayırlara vesile kılsın. Ramazan ayı hürmetine ülkemizi her türlü semavi ve arazi afet ve belalardan korusun.Mazlum ve mahzun durumda bulunan insanlar için yapmış olduğumuz duaları kabul etsin.


AMİN.