Orwell’ler Ölür 1984’ler Ölmez

38

Goerge Orwell 1984‘ü yazdığında takvimler 1949‘u gösteriyordu. Bense Türkiye‘deki hangi olayla, hangi zamanda, hangi yazımla 1984‘ü bağdaştırdığımı bile unuttum.

Jetonuma baktım, hâlâ aynı yerinde.. Sayıklamaya başladım:

§  Big Brother ‘Abiler’dir.

§  İktidar acı çektirmek ve küçük düşürmektir.

§  İktidar insanın kafasını parçalamak ve istenen biçimde bir araya getirmektir.

§  Tutuklamalar hep gece yarısı yapılır. Yok edilenlere buharlaştı denilir.

§  Düşünce suçu ölüm yaratmaz; düşünce suçunun kendisi ölümdür.

§  O yılın ilk çeyreğinde Bolluk Bakanlığı’nın ayakkabı üretim tahmini 145 milyondu.

Gerçekleşen üretim ise 62 milyon oldu. Hedef sayı 57 milyona indirildi. Böylece hedef 5 milyon aşılmıştı. Belki de hiç ayakkabı üretilmemişti.

§  Bir savaşın gerçekten olup olmaması önemli değildir. Önemli olan savaş

durumunda olmaktır.

§  Bile bile söylenen yalanlara yürekten inanmak, zararlı görülmeye başlanan bir

gerçeği unutmak gerekli şeylerdir.

§   Bir zafer açıklanırken şaşkın bir tavır takınmak suçtur; yüzsuçu (facecrime).

§  Nefret Haftası’nda yeni nefret şarkısı her yerde çalınır, dinlemek mecburidir.

§  Önemli olan halkın morali değil Parti’nin moralidir. Her Parti üyesi becerikli ve

çalışkan olabilir ama yaltak ve korkak da olmalıdır.

§  Bir Parti üyesinin kişisel duyguları olamaz. Ondan, düşmanlardan nefret etmesi ve

zaferlerden gurur duyması beklenir. Partinin gücü ve dehası karşısında kendisini bir hiç olarak görmesi istenir.

§  Çiftdüşün (doublethink) insanın iki çelişik düşünceyi aynı anda kabullenmesidir.

Gerçek sürekli geride bırakılmalıdır. Parti, çiftdüşün yardımıyla tarihi durdurmak olanağını bulmuştur.

§  Toplumda olup bitenlerden en çok haberdar olanlar aynı zamanda dünyayı olduğu

gibi görmekten en uzak olanlardır.

§  Anlayış ne kadar genişse aldanma da o kadar geniştir. Daha zeki olan daha az

akıllıdır.

§  İnsanlık Parti’dir. Onun dışındakiler çer çöptür.

§  Parti ‘dünya düzdür’ der, Parti ‘buz sudan daha ağırdır’ der.

§  İki kere iki beş eder.

§  Tanrı iktidardır.

§  Özgürlük köleliktir.

Son düzlüğe de – anten ayarlarıyla oynadığımız – Orwell nakaratlarıyla girelim:

DÜŞÜNCE ŞERRİN KAYNAĞIDIR

SANSÜR SAADETTİR

ZULÜM ADALETTİR

KİTAPLAR YAKILMALIDIR

(Nisan 2011’de yazdığımız yazıyı yeni okumalara vesile olması niyazıyla paylaşıyorum.)