Önemli Günlere Atıflar!

29

İnsanların hayatında olduğu gibi milletlerin hayatında da önem arz eden bazı günler ve olaylar vardır. Bu günler bazen bir milletin üzüntüsünü bazen de kurtuluşunu ifade ettikleri için çok önemlidir.

Bugünkü toplumumuza baktığımızda, geçmişimizde önem arz eden günlerin ilerleyen zamanla beraber sadece şekli birer kutlama biçiminde kalıp, o günlerin kutlanmasına sebep olan “geçmişte yaşananların ruhunun” unutulduğunu üzüntü ile görmekteyiz.

Her ne kadar biz Türk milletinin tarihi hafızası zayıf olsa da görünen o ki, birileri milletimizin tarih hafızasını oluşturan birçok önemli olayı unutmuyor. Hatta aynı günlerde ve aynı adlarda “milli tarih hafızamıza ” yeni “açılımlar” kazandırıyor!

Misal mi?

Mesela, günümüzde devam eden bir süreç olan “Ergenekon Davası”, tarihte Ergenekon Destanı olarak anılan, Türk milletinin doğuşunu ve zorlu mücadelesini anlatan bir destanın adıdır. Böyle bir destanın, bugün neredeyse her türlü şaibeli olayın bağlandığı bir davayla ve süreçle aynı adı taşıması “manidar”dır.

Yine bir süredir devam eden “açılım”ların en son noktasını geçtiğimiz günlerde 18 Mart’ta hepimiz gördük. Türkiye topraklarında Türk bayrağının olmadığı bir sevinç kutlamasının yapıldığı bu günün, Türk milletinin emperyalist güçlere karşı verdiği varoluş mücadelesinden başarı ile çıktığı “Çanakkale Zaferi” ile aynı günde olması da “manidar”dır.

Türk milleti için hayati önem arz eden iki önemli tarihi olayın, kanaatimizce hafızamıza başka şeyleri ifade edecek tarzda kazınmak istenmesi, içerisinde bulunduğumuz durumun vahametini göstermesi açısından mühimdir.

Zira anlaşılan o ki Türk milletinin tarihi yeniden yazılmak istenmektedir. Uzun bir süredir bizlerin yerine tarih yazıcılığı yapanlar, görülüyor ki son zamanlarda hızlı bir ivme kazanmışlardır.

Unutmamak gerekir, her milletin hayatında tarihleriyle ilgili belli dönemlere dair başkaları tarafından yazılmaya çalışılan tarih yazıcılığı mevcuttur. Türk milleti olarak tarihimizin birçok döneminde bu kalemleri kırmayı başardık. Umarım günümüzde tarihimize dair yapılan tarih yazıcılığında namert kalemleri kırmayı başarır ve tarihimize kaldığımız yerden devam ederiz. Saygılarımla…