On Yıl Önce Altı Yıl Sonra

42

Yaklaşık altı yıl önce (2012’de) yazdığım “Hâkimiyet Milletin mi?” başlıklı bir yazıda “milli hâkimiyetin” veya “ulusal egemenliğin” sağlanıp sağlanamadığı konusunda değerlendirmeler yapmıştım.

Şimdi “milli iradenin tecelli edeceği” bir seçim sürecinde iken, aynı başlıklarla yeni bir değerlendirme yapmak faydalı olabilir.

İYİ Parti’nin kuruluş aşamasında partinin Tüzük ve Program çalışmalarına katkı verebilmek için diğer partilerin tüzük ve programlarını da gözden geçirdim.

Ak Parti’nin 2002 yılında kuruluşunda temel konularda vaat ettiği hususların en az yüzde 80’ine benim de imza atabileceğim bir metinle karşılaştım. Fakat ilginç olan AKP 16 yılda bu yazılanların tam tersini yapmıştı.

Ama ne yazık ki, kamuoyu ve onun adına denetim yapması ve bağımsız olması gereken medya, STK’lar, üniversiteler gibi toplumun sivil öncüleri bu durumu hiç sorgulamıyor ve hesabını soramıyor.

Bakın altı yıl önce ki yaptığım tespitleri okuyalım. Göreceğiz ki ondan on yıl önceki yani AKP iktidarı başlangıcındaki haline göre hiç olumlu yönde gelişmemiş, son altı yılda ise iyice kötüye gitmişiz.

*************************

Hâkimiyet Milletin mi?

6 yıl önce tespitim:

“KUVVETLER AYRILIĞI: Millet iradesinin hâkim olduğu rejimlerde, devleti oluşturan yasama- yürütme- yargı kuvvetleri arasında görev ve yetki ayrılığı ile birbirinden bağımsızlığı ifade eden kuvvetler ayrılığı gerçekleştirilmeye çalışılır.

Yasama ve Yürütme yani Meclis ile Hükümet arasında ayrımı yapmak, hele de tek parti iktidarlarında güç olmaktadır. Türkiye’de de yaklaşık 10 senedir AKP tek başına iktidar olduğu gibi TBMM çoğunluğunu da elinde bulundurmakta. Hükümetin hazırladığı kanun tasarıları aynen ve hızla Meclis’ten geçmekte. Ciddi bir Meclis denetimi söz konusu olamamakta. Bu yüzden bağımsız ve tarafsız bir yargı erkinin varlığı çok daha önemli hale gelmiştir.”

Bugün:

Geldiğimiz durum yargının bağımsız ve tarafsız olmadığı, yasama ve yürütme erklerinden sonra yargı erkinin de artık tek kişinin iradesine bağlı hale geldiği bir sisteme geçiyoruz. Zaten fiili olarak tek adam işine gelmeyen yasa ve hatta anayasa maddelerine uymuyordu. Fiili durumu hukuki hale getirmek için Cumhurbaşkanlığı Sistemi denilen otoriter bir başkanlık modeline geçtik. Meclis denetiminden sonra yargı denetimi de adeta ortadan kalktı.

***

6 yıl önce tespitim:

“Lider Eşittir Seçilmiş Kral: Parti içi demokrasi ve liderlerin denetlenebilir, (partililerin ortak iradesinden sapması halinde) gerekirse görevden uzaklaştırılabilir olması, millet iradesinin üstünlüğü için çok önemlidir. Oysaki bugün parti içinde liderlerin aleyhine konuşmak, karşısına aday olmak hemen hemen imkânsızdır. Bu sebeple parti başkanları adeta (M. Duverger’in tabiriyle) seçilmiş kral durumundadır.”

Bugün:

Değişen hiçbir şey yok.

***

6 yıl önce tespitim:

Parti İçi Demokrasi: Liderin mutlak hâkimiyeti sebebiyle fiilen milletvekilleri, belediye başkanları ve hatta Belediye Meclis Üyeleri bile bizzat parti başkanı tarafından seçilmekte. Parti üyeleri ve delegeler nezdinde yapılan temayül yoklamaları da tamamen gösterişten ibaret. Bütün partiler Anayasa değişikliğinden bahsettikleri ortamda bile bu garabet durumu ortadan kaldırmak, “Siyasi Partiler Kanununu” değiştirmek için kıllarını bile kıpırdatmamakta.

Sistem şöyle işliyor: Genelde İl- ilçe başkanlıklarına liderin koyduğu tek adayla seçim yapılmakta. Kazara lidere ters gelen bir aday çıkar ve seçilirse bu teşkilat Genel Merkez tarafından görevden alınmakta. Görevlendirilmiş teşkilat delege yapısını tanzim etmekte, bu delegeler seçimde liderin istediği adaya oy vermekte. Hülasa bütün seçim parametrelerinin tek belirleyicisinin parti lideri olduğu bir mekanizma işletilmektedir.

Bugün:

Değişen hiçbir şey yok.

***

Milletvekillerinin Lidere Tabiyeti: 550 milletvekili adayını oturup bizzat parti başkanı belirlerse, milletvekillerinin yeniden seçilmek için kendilerinin halka değil, liderine beğendirmeye çalışmasından daha tabii bir şey olamaz.

Bugün:

Değişen sadece milletvekili sayısının 600’e çıkmış olması.

***

6 yıl önce tespitim:

STK’lar ve Sendikalar: Güçlü ve bağımsız sivil toplum kuruluşları milli iradenin hâkim olması için bir fırsattır. Ancak Türkiye’de bir kısmı “güçlüden yana olarak nemalanma” endişesi taşıyan, bir kısmı hukuki veya mali baskılarla sindirilmiş, diğer bir kısmı da belli “kanaat önderlerinin” kontrolünde olan STK’lar milli iradenin tecellisi yönünde beklenen hizmeti verememektedir. Sendikalar ise hem oransal olarak çok az bir kesimde örgütlenmişler ve hem de artık işçinin hak arama organları olma fonksiyonunu büyük ölçüde kaybetmişlerdir.

Bugün:

Değişen hiçbir şey yok.

***

6 yıl önce tespitim:

Sermayenin Kontrolü: Elinde bulundurduğu mali imkânlar, toplumu yönlendirme ve dönüştürmede önemli gücü bulunan sermaye, devlet imkânlarını kullanmayı sevmektedir. İhalelerden, özelleştirmelerden pay kapmak, kolay ruhsat/ izin almak için iktidara yakın olmak sermaye için önemlidir. Sermayenin, sadece yüce duygularla, milli iradenin yansıması için hizmet etmesini beklemek saflık olur.

Bugün:

Değişen hiçbir şey yok.

***

6 yıl önce tespitim:

BASIN/ MEDYA: Türkiye’de Medya sektörü sadece basın alanında faaliyet göstermiyor. Büyük sermayedarlar enerjiden, iletişime, madencilikten, ticarete kadar çok çeşitli alanlarda çalıştığı için iktidara göbekten bağlı olmak durumundadır. Birazcık direnenin ise mali teftişlerle çok yüksek vergi cezalarıyla karşılaşma riskini göze alabilmesi gerekir.

Bugün:

Ana akım medyanın tamamı yandaş hale geldi. Bir Cumhurbaşkanı adayı (Meral Akşener) Halk TV’den ve başka yerde görünemiyor. Sözcü ve Yeniçağ harici bir gazetede yer alamıyor.

***

6 yıl önce tespitim:

Yoksulluk Bağımlılığı: Yoksul kesime Devletin yaptığı sosyal yardımlar “balık tutmayı öğretmek değil balık vermek” anlayışına dayanıyor. Yanılmıyorsam sosyal yardımların boyutu 15 milyar TL mertebesinde. Fakir halk tabakası, mevcut durumunu değiştirecek, düzenli gelir sağlayacak başka bir çıkış yolu bulamadığı için bu yardımlara muhtaç ve bu yardımların bağımlısıdır. Yeni bir iktidar geldiğinde bu yardımların da kesilebileceği şüphesi içinde olanların, mevcut yardımları sürdürmek için iktidara oy vermek durumunda kalması anlaşılabilir bir şeydir.

Bugün:

Değişen sosyal yardımlara bağımlı kitlelerin sayısının ve oranının iyice artmış olmasından ibaret.

 

 

Önceki İçerikMilletin Tabuları, Tabasbusları
Sonraki İçerikİstanbul Müftülüğü Baş Vaizi Mustafa Akgül; Zekât İbâdeti’ni Anlattı.
Avatar photo
Doğum 20.07.1956 BUCAK-BURDUR Eğitim Cumhuriyet İlk Okulu, Bucak Lisesi (Mezuniyet 1973) İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi - Kimya Yüksek Mühendisliği (Mezuniyet 1978) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Mezuniyet 1995) Çok sayıda şirket içi ve şirket dışı eğitim programlarına iştirak. (ISO 9000, Toplam Kalite Yönetimi, Verimlilik, İş İdaresi, Pazarlama, İstatistiksel Proses Kontrol, Kişisel Gelişim, Kişisel İmaj ve diğer konularda onlarca eğitim programı) 1978-1980 Akyazı/Sakarya Yonca Süt Fabrikası İşletme ve Laboratuar Şefi 1980-1995 Petkim A.Ş. Yarımca Kompleksi (İşletme Mühendisi, İşletme Şefi, Başmühendis.) 1995-2001 Satış Müdür Muavini 2001-2004 Tüpraş Körfez Petrokimya ve Rafinerisi Ticaret Müdür Yrd. 2004 - 01.02.2007 Tüpraş Körfez Petrokimya ve Rafinerisi Ticaret Müdürü. 01.02.2007 - 30.09.2007 Tüpraş Körfez Petrokimya ve Rafinerisi İnsan Kaynakları Müdürü. 01.01.2008 - 30.10.2008 Yantaş Yavuzlar Plastik A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı. 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Kauçuk Ürünleri Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Başkanlığı yaptı. (2001) 03.03.2010- Serbest Avukat Medeni Hal :Evli ve İki Çocuklu Lisan : İngilizce (İntermedite level) Sosyal Faaliyetler :İstanbul Üniversitesi Korosu, Kubbealtı Musiki Cemiyeti ve halen Tüpraş Türk Sanat Müziği Grubunda korist. 250 mühendis üyesi bulunan Petkim Mühendisler Derneği'nde 4 yıl başkanlık yaptı. Kocaeli Aydınlar Ocağı'nda Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Halen Yönetim Kurulu Başkanı. 2001-2002 yıllarında Kocaeli TV' de, "Geniş Açı" adlı siyasi, sosyal, kültürel tartışmaların yapıldığı programın yapımcılığı ve sunuculuğunu yaptı. Halen Kocaeli Gazetesinde haftada bir köşe yazısı yayınlanmaktadır. Bu yazıların tamamı kocaeliaydinlarocagi.org.tr sitesinde yer almaktadır.