Okullar Açılırken Alınan Önlemler

126

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer; okulların “6 Eylül’de tüm kademelerde, haftada beş
gün yüz yüze tam zamanlı olarak eğitime”
başlayacağı müjdesini vermişti.

Öğrenciler, veliler, öğretmenler büyük bir heyecan ve
telaşlı bir koşuşturmanın mutluluğu içindeler. Ne var ki pandemi de yürekleri
bir nebze ürkütmekte.

O bakımda Bakanlıkça, okulların açılmasını müteakip
tüm gelişmeler yakından izlenecek ve herhangi bir risk durumunda gereken
adımlar anında hızla atılacak.

Bunu dikkate
alan Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı, “kesintisiz ve risksiz bir
eğitim” için bir takım önlemlerin alınması için yeni bir “Yüz yüze Eğitim Rehberi” hazırlayarak okullara dağıtılması için
illere göndermeye başladı. Peki neler var bu rehberde?

1-Rehberde,
öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personeli
ile öğrencilerle aynı evde yaşayanların tam doz aşılarının tamamlanmış olması
önerildi.

2-Rehbere
göre, öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul
çalışanlarının aşı olmamaları durumunda, haftada iki kez PCR testi ile
taranmaları istenecek ve sonuçlar okul tarafından gerekli işlemler yapılmak
üzere kayıt altında tutulacak.

3-Öğrenci,
öğretmen ve personelin ihtiyaç halinde kullanabilmesi için yeterli sayıda maske
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek.

4-Okul
içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık
kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılmaları sağlanacak.

5-Öğrenci ve
personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları, Milli Eğitim Bakanlığı ile
Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenecek ve okullara
gerekli bildirim yapılacak.

6-Seminer
haftasında, enfeksiyon kontrolü ve okula giriş koşullarını içeren eğitim
verilecek ve okul yönetimince belirlenecek görevli tarafından bu programın
uygulanması ve alınacak önlemler takip edilecek.

7-Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki tüm öğrenciler okula maske ile gelecek
ancak gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan çocuklar için istisna
olabilecek.

8-Maskenin
çocuklar için uygun boyutta olması, maskelerin nemlenmesi durumunda
değiştirilmesi için okul içerisinde yedek maske bulunması sağlanacak.

9-Gelişimsel
sorunları ve diğer tıbbi nedenlerle maske takamayan ve bu durumu doktor raporu
ile kayıt altına alınmış öğrencilerin mümkünse yüz koruyucu kullanımı
sağlanacak.

10-Çok yakın
temasın gerektiği durumlarda da maskeyle yüz koruyucu kullanılması önerilecek.

11-Öğretmenler,
aşılanma durumundan bağımsız olarak okul bahçesine girişlerinden itibaren,
okulda bulundukları süre boyunca sürekli maske takacak.

12-Öğretmenlerin,
farklı sınıflarda ders vermeleri durumunda dersler arasında maskelerini
değiştirmeleri gerekecek.

13-Öğretmen
odaları ve diğer ortak alanlarda bulunan kişilerin, aşılananlar da dahil
sürekli maske takmaları sağlanacak.

14-Yiyecek
içecek tüketiminin mümkün olduğu kadar ayrı zamanlarda ve mümkün olan en kısa
sürede gerçekleştirilmesine özen gösterilecek.

15-Okullardaki
diğer görevliler de okulda bulunulan süre boyunca ve her ortamda aşılanma
durumundan bağımsız olarak sürekli maske takacak. Maskenin nemlenmesi durumunda
yeni maske kullanacak.

16-Veli ve
ziyaretçilere, salgın döneminde mümkün olduğu kadar okul bahçesi de dahil, okul
içerisine girişlerine izin verilmeyecek. Okul bahçesi dahil okula girişin
gerekli olduğu durumlarda, okul bahçesine giriş, bahçenin olmadığı durumlarda
da en dış noktadan itibaren maske takmaları sağlanacak.

17-Ders
sırasında sınıf camları, öğrenciler açısından risk oluşturmayacak şekilde, her
türlü düşme ve travmayı önleyecek önlemler alınarak, mümkün olduğu kadar açık
kalacak ve doğal havalandırma sağlanacak.

18-Ders
aralarında, mümkün olduğu kadar tüm öğrencilerin açık alana çıkmaları, sınıf
camlarının ve kapısının tamamen açılarak, sınıflar hava akımı yaratacak şekilde
en az 10 dakika süre ile havalandırılacak.

19-Okul
ortak kapalı alanlarındaki camların da sürekli açık kalması, mümkün olduğu
kadar dış ortam havasının alınması sağlanacak.

20-Merkezi
havalandırma sistemleri bulunan binalarda havalandırma, mümkünse yüzde yüz taze
hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek.

21-Havalandırma
sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri zamanında yapılacak. Havalandırma
mümkün olan en düşük hızda çalıştırılacak. Havalandırma sistemi çalışıyor bile
olsa açılabilen alanlarda camların açılması sağlanacak.

22-Okul
bahçesinde ve çevresinde öğrencilerin, öğretmenlerin, diğer çalışanların
kalabalık gruplar oluşturması önlenecek.

23-Teneffüs
saatleri, okul bahçesinde kalabalık oluşmaması için okulun fiziksel kapasitesi
ve öğrenci mevcudu dikkate alınarak farklı zamanlara gelecek şekilde
ayarlanacak.

24-Okula
giriş, çıkış ve teneffüslerde sosyal mesafenin korunması için gerekli
düzenlemeler yapılacak. Okul bahçesinde öğrenciler arasında sosyal mesafe
olmasına özen gösterilecek.

25-Kapalı
alanlarında farklı sınıf öğrencilerinin bir araya gelmesini en aza indirecek
şekilde planlanma yapılacak.

26-Okul
giriş ve çıkış saatleri değiştirilemiyorsa, ders başlangıç zamanları ve ders
araları farklı sınıf öğrencilerinin bir araya gelmesini en aza indirecek
şekilde planlanacak.

27-Sınıf
içerisinde öğrencilerin oturma düzeni, yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde
yapılandırılacak.

28-Öğrenciler
arasındaki mesafenin belirlenmesinde, okuldaki derslik ve öğrenci sayısına
dikkat edilerek, okul yönetimi tarafından sosyal mesafeye uygun düzenleme
yapılacak.

29- Vaka
hızının ve bulaşma riskinin yüksek olduğu ya da vaka sayısında ani yükselme
görülen bölgelerde il ve ilçe sağlık müdürlükleri koordinasyonunda gerekli
tedbirler alınacak.

30-Tükürük
ve sekresyon çıkışına neden olabilecek şarkı söyleme gibi yüksek sesle yapılan
egzersizler mutlaka açık alanda ve öğrencilerin arasında tercihen en az 2 metre
mesafe bırakılarak yapılacak.

31-Öğrenciler
evlerinde veya okul dışında egzersiz yapmaya özendirilecek.

32-Beslenme
saatleri okulun fiziki kapasitesi göz önüne alınarak mümkün olduğunca farklı
zamanlara yayılacak. Yemeklerin, mümkünse sınıf dışında, açık alanda ya da
tavanı yüksek ve geniş, havalandırılabilir mekânlarda yenilmesi sağlanacak.
Maskeler, sadece sıvı alımı veya beslenme sırasında çıkartılacak.

33-Ders
süreleri, sınıfın fiziksel boyutu ve öğrenci sayısı dikkate alınarak 40
dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak.

34-Okulun
rutin temizliği sıklaştırılacak. Çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul
çalışanlarının el hijyeni için su ve sabun ile el yıkama olanakları sağlanacak
ve ortak alanlara uygun sayıda el antiseptiği konulacak.

35-Okul
başlangıcında velilere olası hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri için
“Bilgilendirme Formu” verilecek.

36-Ziyaretçiler
zorunlu olmadıkça okula alınmayacak. Alınması gerekli durumlarda ise HES kodu
sorgulamasında “Risksiz” olduğundan emin olunacak.

 

Bu maddeler
gözden geçirildiğinde, olumlu ve çok önemli önlemlerin alınacağı anlaşılmaktadır.
Umarız ilgililer taviz vermeden büyük bir duyarlılıkla bu kuralları uygular ve
uyarlar. Zira sevgili öğrencilerimiz okullarını, öğretmenlerini ve yüz yüze
eğitimi çok özledi. Artık okullarından, öğretmenlerinden, arkadaşlarından ve
yüz yüze bilgi-beceri edinimlerinden uzak kalmak istemiyorlar. Zaten örgün
eğitimin önemi ve tanımı da bunu gerektirmektedir.

Öğrencilerin,
insan onuruna yakışır davranışlar kazanması, kendisini değerli, güçlü ve sevilen
biri olarak görmesi, olumlu duyguların etkili olduğu ortamlarda bilgi ve sevgi
ile donatılması ile mümkündür. Bunu sağlayacak olan en önemli eğitim ortamı
okuldur. Mutlu ve olumlu ortamlarda yetişen çocukların daha başarılı ve
sağlıklı oldukları bir gerçektir.

Tüm kalbimle
okulların kesintisiz açılması müjdesine katılıyor, başarılı, sağlıklı, huzurlu
ve mutlu eğitim ortamları diliyorum.

Sevgiyle kalın.