Öğrenme Üzerine

27

“Öğrenmek pahalıdır, ama bilmemek çok daha pahalı.” H. Clausen

Eğitim denince daha çok çocuklar akla gelir. Çocuk eğitiminin toplum hayatında oynadığı rol çok büyüktür. Toplumun kültür ve medeniyet alanında yükselmesi, çocukların önemsenmesine bağlıdır.

Eğitim çocuğun doğmasıyla ailede başlar, okul içinde ve sosyal çevrede yapılan eğitim ve öğretimle yaşam boyu devam eder.

Eğitimin amacı seven, sayan, güvenli, bilgili, başarılı, verimli ve doyurucu bir yaşam sürecek kişiler yetiştirmektir.

Hemen her toplumda, çocuk için anne-baba ve eğitimcilerin istedikleri, onun bedensel, duygusal ve zihinsel yönden sağlıklı bir biçimde büyümesi ve topluma yararlı, bağımsız bir yetişkin olması ve çevrenin esiri değil ama ona hâkim olan bir kişi olabilmesidir.

Eğitim bireyde davranış değişikliği meydana getirme süreci, öğretim ise; bu davranış değişikliğinin okulda planlı ve programlı bir şekilde yapılması sürecidir. Eğitim her yerde, ancak öğretim daha çok okulda yapılmaktadır.

Öğretme faaliyetlerinin önceden saptanan hedefler doğrultusunda istendik davranışların kazandırılması amacıyla düzenlendiği yerler genellikle öğretim kurumlarıdır.

Bireyin çevresiyle belli bir düzeydeki etkileşimleri sonucunda meydana gelen nispeten kalıcı izli davranış değişmesine ise öğrenme denir.

Eğitim ve öğrenme birbiriyle bağımlı iç içe geçmiş kavramlardır. Öğrenme olmadan eğitimden söz etmek imkânsızdır. Öğrenme, eğitimin ön koşuludur.

Eğitim, geçerli öğrenmelerin oluşturulmasıyla gerçekleşmektedir. Geçerli öğrenmeyi sağlamak ise geçerli öğretmelerle mümkündür.

Eğitim sürecinde öğrenme, öğretmeyoluyla gerçekleştirilir. Öğrenme ve öğretme birbiriyle iç içe etkinliklerdir.Öğretme, öğrenmeyi sağlama faaliyetleridir.

 

ABD‘li yazar Arthur AsherMiller’in (17 Ekim191510 Şubat2005). Öğrenme üzerindeki tespitleri ilgi çekicidir:

 

Önceden öğrenenler, indirimli fiyatından öğrenirler.”

 

Otoriteden öğrenenler, özgürlük bedeliyle öğrenirler.”

 

Deneyerek öğrenenler, etiket fiyatından öğrenirler.”

 

Yaşamdan öğrenenler, gecikme zammı ile öğrenirler.”

 

“Yaşamdan da öğrenemeyenler, boşa gitmiş yaşamlarıyla öğrenirler.”

“Eğer bir gün yolunuzu kaybederseniz bir çocuğun gözlerinin içine bakın; çünkü bir çocuğun bir yetişkine öğretebileceği her zaman üç şey vardır: Nedensiz yere mutlu olmak, her zaman meşgul olabilecek bir şey bulmak ve elde etmek istediği şey için var gücüyle dayatmaktır.”PauloCoelho

Sevgiyle kalın…