Mühimdir: Diyanet İşleri Başkanlığı’na

47

Değerli Başkanım
selamünaleyküm. Bu yazımda tarafımdan mühim olarak telakki edilen bir meseleyi Zat-ı
Alinize arz etmek istiyorum. Mevzu şudur;

Bilindiği üzere, Cuma
Namazı evvelce 16 rekat olarak kılınmakta idi. Fakat meydana gelen salgın
hastalık sebebiyle bir tedbir olarak camilerde kılınmakta olan Cuma Namazının,
son iki rekat sünneti ile 4 rekat olarak kılınan Zuhr-u ahir Namazı   kaldırılarak, 10 rekata indirilmişti.  Başkanlığınız tarafından alınan bu karara
rağmen, bazı camilerde Cuma Namazı 16rekât olarak kılınmaktadır. Fakat birçok
yerde de  imam efendiler Başkanlığınızın
talimatına uymak suretiyle Cuma Namazını halen 10 rekat olarak  kıldırmaya devam  etmektedir. Bu arada cemaatin bir kısmı ise imama
uymayarak Cuma Namazını 16 rekât olarak kılmaktadır.  ( Bende 16 rekât olarak kılıyorum )  Bir kısım cemaat de sadece Cuma Namazının iki
rekaât farzını kıldıktan sora camiden ayrılmaktadır. Halbuki, bu güne kadar
camilerde hocalarımız Bize devamlı olarak Cuma Namazının 16 rekat olduğunu
hususunda telkinde bulunmuşlardır. Velhasılı kelam bu sebeple, ortada karışık
bir durum bulunmaktadır.

Dinimiz İslam, birlik
beraberlik dini olduğuna göre, böyle karışık durumların olmaması icap
etmektedir. Böyle durumları gördükçe bir cemaat olarak üzülüyorum.. Bu gibi farklılıkların
bertaraf edilmesi hususunun ise, tamamen Başkanlığınızın  uhdesinde bulunduğu kanaatinde bulunmaktayım.
Bu sebeple Cuma Namazının kılınması ile alakalı olarak birlik ve beraberliğin
sağlanmasını teminen imkânlar dahilin de lüzumlu tedbirlerin alınması hususunu
takdirlerinize arz ederim.

Muhterem Başkanım, bu
vesile ile selam ve hürmetlerimi sunar, Cenab-ı Allahtan hayırlı günler niyaz
ederim.