Mücadele eden yenilgiye uğrayabilir, mücadele etmeyen zaten yenilmiştir. B. Brecht

283