Muayenehanelerden Özel Hastanelere (1)

101

80’Li yıllar muayenehane hekimliğinin çok rağbet edildiği bir dönemdir. 1978 yılında Ecevit Hükümeti’nin Sağlık Bakanı Dr. Mete Tan zamanında kamu hastanelerinde çalışan hekimler için tam gün yasası çıkarılmıştı. Bu yasa hekimlerin çalışma şeklindeki muayenehane açmalarına sınırlama getirmiş ve mesai saati dışında hekimlik yapmayı yasaklamıştı. Bu sebeple gerek devlet gerekse SSK hastanelerinden birçok hekim ayrılıp serbest hekimliğe geçmişti. O güne kadar daha çok emekli ve kıdemli hekimlerin çalıştırdığı muayenehanelere Dr. Ahmet Hasan Şahin (Dâhiliye), Ergin Cinali (KBB), Mehmet Ülgen ve Ayten Gül (Kadın doğum), Mehmet Kendirci – Fikret Çubukçu – Rıdvan Atay (Çocuk) gibi daha genç kuşak hekimler de katılmışlardı. 12 Eylül 1980 ihtilal hükümeti kamu hastanelerimizdeki açığı gidermek maksadıyla 2 yıl pratisyen, 2 yıl da uzmanlık döneminde mecbur hizmet çalışması getirmiş ve muayenehane yasağını kaldıran bir düzenleme yapmıştır. Bu yasa ben dâhil Dr. Necati Günaltay, Dr. Hakkı Bozatlı, Dr. İlker Nalbant, Dr. Şefik Postalcıoğlu, Dr. Can Çabukaş, Dr. Süleyman Balcı, Dr. Ferit Gençtürk, Dr. Kamil Erkan gibi birçok uzmanlığını yeni almış hekimlerin şehrimize gelmesini sağlamıştır. Bu isimlerin çoğu hem geldikleri kamu hastanelerinde hem de açtıkları muayenehanelerinde güvenli ve takdir edilen sağlık hizmeti çalışmaları yapmışlardır.

Bu hekimlerden Dr. Hakkı Bozatlı 1987’de istifa edip muayenehanesini de kapatarak Alemdar Caddesi girişindeki Erdem iş hanının birinci katında Kocaeli Tıp Merkezi adını verdiği yeri açmıştır. Burası, Dr. Burhanettin Ulusu (cerrahi), Dr. Gültekin Akbilek (kadın doğum), Dr. Yaşar Taşermez (ortopedi), Dr. Orhan Öğütçü (çocuk) gibi isimlerle 7/24 çalışmıştır. Özel sağlık hizmetinde ekip çalışması özelliğindeki bu yer, o günün valisi İhsan Dede ve belediye başkanı Necati Gencoğlu’nun da katıldığı bir törenle hizmete sokulmuştu. Burası 1997’ye kadar çalışmış ve o tarihte Derince Liman yolu girişindeki Bozatlı Hastanesi’ne dönüşmüştür. Bozatlı Hastanesi 20 yatağı, 1 ameliyathanesi, 1 doğumhanesi, görüntüleme ve laboratuvarı ile 7/24 hizmet vermiştir. Bu hastanemiz şehrimizde özel hastane olarak tasarlanıp yapılmış ilk yerdir. Daha önceleri açılmış olan Fethiye Caddesi’ndeki Gazeteci Hastanesi, şehrimizin ilk özel hastanesi olmakla birlikte üst katı mesken olarak da kullanılan özellikte idi. Bozatlı Hastanesi’nde Tıp merkezindeki hekimlerin bir kısmı kadrolu, bir kısmı konsültan hekim olarak çalışmış, bunlara ilave olarak Dr. Mehmet Emin Çevrim (göz), Dr. Ferhan Mutlu (Çocuk), Tuncay Güven (kadın doğum) gibi hekimlerimiz de çalışmışlardır.

Ak Parti hükümetinin sağlık bakanı Dr. Recep Akdağ zamanında ve 2004 yıl başında başlayan sağlıkta dönüşüm programı, hekimlerin muayenehane çalıştırmasına kısıtlamalar getirirken, özel hastanelere yeni imkânlar vermiştir. İşte bu dönemde Bozatlı Hastanesi Dr. Serdar Özbek tarafından 2004 yılında satın alınmıştır. Serdar Özbek, Dr. Tahsin Özbek’in oğlu olup, o da şehrimizde doğup büyümüş bir hekimdir. Tahsin Özbek, Derince SSK Sağlık İstasyonu, Petrol Ofisi Madeni Yağ İşletmeleri Tabipliği yanında, şehir merkezinde Alemdar Caddesi’ndeki muayenehanesinde vefat edince kadar sağlık hizmeti yapmış bir büyüğümüzdür. Bu hastane, Dr. Tahsin Özbek Hastanesi adı ile restore edilip 2 ameliyathane, 4 yoğun bakım yataklı, 3 kuvözlü, 1 yenidoğan yoğun bakımlı, 11 yatak kapasitesi ile 9 uzman 3 pratisyen hekimin 7/24 esasında hizmete devam etmiştir. Burası 2011 yılında ek binası ile daha konforlu 19 yataklı hale getirilmiştir. Kadrosunda Hüseyin Duraksoy, Gürbüz Pektaş (dahiliye), Vahap Topçu (Hariciye), Ayhan Arpacı (Ortopedist), Özlem – Barış Gül ile Lütfiye Ünlü (Kadın Doğum), Diş Doktoru Seyhan Altıntaş gibi isimleri de kadrosuna eklenmiştir. Doktor Serdar Özbek ayrıca şehir merkezinde, İstiklal Caddesinde, Belsa karşısında 2008 yılında Tahsin Özbek Tıp Merkezi’ni de açmıştır. Burada da Dr. Can Çabukaş, Dr. Armağan Akbaş, Dr. Gültekin Akbilek, Dr. Hatice Toker, Dr. Ahmet Sungur, Dr. Erdoğan Kasnakçı, Diş Doktoru Sadık Bamaç gibi daha önceden muayenehaneleri ile bilinen ve son dönemlerdeki düzenlemeler sebebiyle kapatmak zorunda kalan hekimlerimiz hizmet vermişlerdir.

Bu kurumlarımızdan Tahsin Özbek hastanesi 2015 yılında, tıp merkezi ise 2017 yılında kapanarak hizmetlerine son vermişlerdir.

(Yazı dizisinin devamı diğer bir hastanemizle olacaktır.)