Muayenehaneler ve Sağlık Sistemimiz

46

Sağlık sisteminde Ak Parti iktidarı döneminde önemli yapısal değişimler olmuştur. Bu durumun halkımızın sağlık hizmetlerinden daha fazla, daha kolay ve daha kaliteli hizmet almasına katkıları olduğu aşikardır. Bu değişimin süreceği ve sağlık sistemimizin 2002 yılı öncesinden farklı bir hal alacağı beklenen sonuçtur.

 Benim bu yazı ile dikkate alınmasını sağlamak istediğim MUAYENEHANE’lerin (Büro hekimliği)  bu  sistemde nasıl yer alacağı hususu ise halen belirsizdir. 30 yıllık hekimliğinin son 15 yılını bağımsız olmak kaydı ile muayenehanesinde hizmet veren bir hekim olarak konunun tartışılmasının gerektiğine inanıyorum. Sağlıkta önemli bir hizmet katkısı ve vatandaş için imkan olduğunu düşündüğüm muayenehaneler deyince, her kasabada ve şehirde vatandaşın kolayca ulaşıp gerek danıştığı, gerekse tıbbi hizmet şekliyle güvenerek hizmet aldığı, bölgelerinde saygınlık kazanmış ve yıllarca o  bölge insanına hekimlik hizmeti sunmuş ve de bunu sürdüren muayenehane hekimlerimiz akla gelir. Bunlar o bölgenin sevilen doktor amcaları, doktor beyleri, doktor teyze ve hanımefendileridirler… 

Ayrıca çalıştığı resmi kurumuna herhangi bir yanlış taşımayan ve o kurumunu aracı adres olarak kullanmayan fakat özel muayenehanesinde de saat 16.00′ dan sonra hizmet vererek hem mesleki, hem sosyal, hem de ekonomik katkı üreten meslektaşlarımızın sayılamayacak kadar çok olduğu malumdur. Bunlar bu ek mesaileri ile kendi özel hayatlarına ayıracağı zamanı, çevrelerine sağlık hizmeti sunmak şeklinde devam ettirerek toplumsal bir ihtiyaca cevap vermektedirler. Gerçi muayenehanelerini çalıştığı hastaneler için süzgeç ve adres olarak kullanan meslektaşlarımızda yok değildir. Hele hastanesindeki hizmetini özel bürosunda aldığı ücrete göre şekillendiren bir hekimliği de kabullenmek hiç de savunulacak bir şey değildir…  Bunların önüne de mutlaka geçilmelidir.

Yeni sistemde ise muayenehanelerin ne olacağı halen belirsizdir. Hastane hekimlerinin bu yönde tek tercihe bırakılacağı söylenmekle beraber büro hekimliğinin hukuki boyutu hakkında, buraların genel sağlık sigortası (GSS) ile ilişkisi hususunda hiçbir bilgi yoktur. Bu durum hekimlerimizi tercihinde kararsız bırakırken, özel hastane ve özel tıp merkezlerinin çoğalmasına sebep olmakta ve buda sağlıkta kamu kaynaklarının daha fazla harcanmasına sebep olmaktadır. Büro hekimliğinin de Genel sağlık sigortası (GSS) sistemine alınması bu alanda hizmet vermekte olan hekimlerimizin, sisteme daha fazla katkı vermesini bağımsız, küçük işletmeler olarak kabul edilmesi gereken muayenehane ve teşhis birimleri (laboratuarlar-endoskopi – görüntüleme birimleri) hem rekabet halkasına girecek, hem de hizmetlerini artırarak sürdürecek ve de bu alandaki kayıt dışılık tamamen kalkacaktır.

Türkiye genelinde 40 bine yakın muayenehane olduğu bilinmektedir. Bu sayı gerek bürosu ile gerekse buralarda çalışan 1-2-3 kişilik istihdam ise önemsenmeli ve faaliyetlerini sürdürüp gelişmelerine imkan veren kanuni düzenlemeler yapılmalıdır. Buralarında kendi alanlarında yatırımlar yapmış ve bir hizmet üreten yerler olduğu unutulmamalıdır. Buraların sistem dışına itilmesinin önemli bir kaynak israfına sebep olacağı görülmeli ve de ekonomideki, sosyal hayattaki katkıları önemsenmelidir.

Büro hekimliğinin hekimlerimiz için bir özlük hakkı hem de vatandaşımız için farklı bir sağlık hizmeti sunum alanı olduğuna inanıyorum. Mesleki tatmin, sosyal tatmin ve ekonomik tatmin yanında bağımsız bir mesleki uygulama şekli olan muayenehane hekimliğinin GSS bünyesinde önünü açacak düzenlemeler yapılmasının daha doğru olduğuna inanıyorum. Yapılan yeni düzenlemeler ile bu hakkımızın elimizden alınmayacağı ve sonuçta muayenehane hekimliğinin Türk sağlık sisteminde kendi çizgisinde daha kaliteli ve gelişmiş şekliyle yer alacağı inancıyla…