Milliyetçi Toplumcu Sistem ve İnsan

35

Özalla birlikte daha da güçlü bir biçimde süregelen, sözde dindar muhafazakar sınıf, ( Hakiki dindarlığın başımızın üstünde yeri vardır, biline) sadece kabuk bakımından kapitalist ve marksist üst sınıfından, burjuvaziden ayrıldığını bugün daha iyi gözlemlemekteyiz. Ekonomik işlev ve milli pay ortaklığı bakımından, adaletli olmayan paylaşım sergileyerek, bu konularda ,sahte İslami uygulamanın , acımasız kapitalizmin ve özü kalmamış Sosyalist blokdaki polit büro üyelerinin temsilcisi pozisyonunda bir hal aldığı ortadadır. Toplum bu yüzden huzursuz ve cinnet halindedir.

*

Bugün Türkiye de uygulanan ve şahsiyetsizliği özendiren, insanı küçük çıkarlarla esir eden, ciğerin peşine koşan kediler gibi ,toplu kıyıma uğramış ,adeta bireyleri ve halkı ,çürümüş bir yığının parçası haline getiren günümüz muhafazakar söylemli sömürüsüne karşın , Milliyetçi Toplumcu düzen ,insana insanca değer veren düzen konumunda keşfedilmeyi beklemektedir. Türk Milletinin karakter yapısına da uygun olan bu düzen gelmedikçe, bu memlekette ekonomi, kişiler arası ilişkiler, büyük küçük ilişkileri, torpil, adaletsizlik,ezilen kadınların ve insanların hakları , bireylerin insanca yaşaması mümkün olmayacaktır. Yandaş soygun devam edecek ve toplumdaki kargaşanın önü alınamayacaktır.

*

Dibe vuran eğitimin, daha da içinden çıkılmaz hale gelmesi için yönetim ergi ha bire salvolar yapıyor. Türkçeyi doğru dürüst konuşamayan milyonlarca insanın önüne, şimdi yine Farsça,Arapça,Türkçe kelimelerden oluşan ,okunması ,anlaşılması zor Osmanlıca konuluyor. Osmanlıcayı özendirmek için de Osmanlı Ocakları ve hatta Osmanlı Spor dahi kurulmuştur. Türk’üm diyemeyenlerin buluşma yeri ve noktalarına töleranslar sağlanmaya devam edilmektedir. Yükü fazla olan öğrencilere yeni bir yükün eklenmesi bizce doğru değildir. Osmanlıca’nın seçmeli ders olması ,mecburi tutulmasından daha iyidir inancındayız.Ülkenin bunca derdi varken ,gündemin dil mevzuuna ustalıkla çekilmesi günlük zamları ve tek adamlığa gitmeyi göz önünden kaçırtmak anlamı taşımaktadır. Arka planda AKP ve MHP başkanlık sisteminde kıytırık çıkıntılar sağlayarak bir noktada buluşmalar da hayra alamet değildir.

*

Milliyetçi Toplumcular iç hesaplaşmalardan sıyrılıp, menfaatçiliği tepip, Milliyetçi Toplumcu Düzeni proje biçiminde Türk Milletine anlatmalıdırlar. Halkın içinden karakter yapısı sağlam insanlarla yola çıkarak halkla bütünleşip, kapitalist sahte dindar burjuvaziden bu ülke kurtarılmalıdır. Türkiye’nin Meseleleri,9 ışık Doktrini,Türk İslam Ülküsü kitapları başta olmak üzere diğer Milliyetçi eserlerin halkımız ve özellikle gençler tarafından okunması sağlanmalıdır. Gençlik bu davaya eskisinden daha cılız sarılmış vaziyettedir. Konferanslar ve seminerlerle gençliğin yetişmesine önem verilmelidir. Durup dururken başkanlık sisteminin gündeme gelmesini sağlayanların, Milliyetçi Toplumcu düzenin de ne olduğunu hatırlayıp, gündeme bu sistemi oturtmalarını beklemek, her Milliyetçiyim diyenin isteği ve hakkı olsa gerek.

 

Saygılarımla.