Millî ve Mânevî Hassasiyeti Olanların İyiye, Doğruya ve Güzele Açtığı Kapı: Şehir ve Kültür Dergisi

43

(Birinci Bölüm)

İlk Sayıdaki Künye Bilgileri

Dersaadet Kültür, Edebiyat, Dil, Sanat ve Tanıtım Platformu Derneği
Adına İmtiyaz Sâhibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Kâmil Berse

İcra Kurulu: Eyüp Ensari Ergin-Hüseyin Kansu 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Yrd. Doç. Dr. Recep Çelik  

Editör: Mahmut Bıyıklı  

Reklam ve Halkla İlişkiler: Dr. Ali Mazak, Savaş Uğur, Dr. Mustafa
Avtepe

Fotoğraf: İsmail Yılmaz

Tashih: Hüseyin Movit 

Grafik Tasarım: GNG TANITIM Tic.
Ltd. Şti (Şule İlgüğ)

Teknoloji: A. Kemal Dinç

Kapak Minyatürü: Nusret Çolpan

Yayın Kurulu: Prof.
Dr. Hüsrev Subaşı, Pof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, Prof. Dr. Alirıza Abay, Prof.
Dr. Ahmet Turan Arslan, Prof. Dr. Ali Arslan, Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan,
Prof. Dr. Arzu Tozduman Terzi, Prof. Dr. Celal Erbay, Prof. Dr. Nurullah Genç,
Prof. Dr. Recep Toparlı, Doç. Dr. İbrahim Maraş, Doç. Dr. Önder Bayır, Yrd.
Doç. Dr. A. Hikmet Atan, Recep Garip, Yunus Emre Altuntaş, Şener Mete, Ekrem
Kaftan, Muzaffer Doğan, Şakir Kurtulmuş, Nurettin Durman.

Yönetim Kadrosunda Değişiklikler:

1-Editörler: 1-9. Sayılarda Mahmut Bıyıklı. 10-20. Sayılarda Fahri Tuna –
Giray Tarhanoğlu. 20-50. Sayılarda Edebiyat,
Târih
: Fahri Tuna – Medeniyet:
Yrd. Doç. Dr. Recep Çelik – Şehirler:
Yrd. Doç. Dr. Ali Mazak – Sanat, Kültür:
Giray Tarhanoğlu

 

2-Tashih: 1.-28. Sayılarda Hüseyin Movit, 29.-50. Sayılarda Hüseyin
Movit ve Ubeydullah Kısacık göreve devam ettiler.

3-Fotoğraf: 2.-30. Sayılarda Kâzım Zâim, Mustafa Cambaz, Erkan Çav,
Yunus Emre Altuntaş, Yaşar Şadoğlu, Mehmet Kâmil Berse, İsmail Yılmaz. 30.-50.
Sayılarda İsmail Yılmaz hâriç diğerleri devam etti.)

 

4-Reklam ve Halkla
İlişkiler:
1.-9. Sayılarda Dr. Ali Mazak, Savaş Uğur, Dr. Mustafa
Avtepe görev yaptı. Bu sayıdan itibâren aynı isimlerle Reklam olarak devam
etti.

 

5-Pazarlama ve
Halkla İlişkiler:
Bu görev 10. Sayıdan
itibaren ihdas edildi ve Atilla Demir ve bilâhare Ahmet Sayar 50. Sayıya kadar
devam ettiler.

 

6-Grafik Tasarım: 2. Sayıdan itibaren 50. Sayıya kadar Martı Ajansı Ltd. Şti.
Sorumluluğu Şule İlgüğ ve Gazanfer Kırımlı devam ettirdi.

 

7-Yayın Kurulu: 25. Sayıdan
itibaren 50. Sayıya kadar
Doç.
Dr. İbrahim Maraş, Yrd. Doç. Dr. A. Hikmet Atan, Prof. Dr. Hamit Er, Prof. Dr.
Hüseyin Yıldırım, Prof. Dr. Sıtkı Bilgin, Prof. Dr. Hamza Ateş, Doç Dr.
Muharrem Es, Yrd. Doç. Dr. Erkan Çav, Yaşar Dinçkal, Prof. Dr. Bekir Karlığa,
Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, Doç. Dr. İbrahim Demir, Prof. Dr. Zekeriya Kurşun,
Doç. Dr. Ali Satan, Şener Mete, ayrıca iştirak etmişlerdir.

Dergi Ölçüleri
ve Sayfa Sayısı:

21
X 27 santim ölçülerinde, birinci hamur Iwory kâğıda basılı 96 sayfa ile yayın
hayatına giren Şehir ve Kültür Dergisi, 2018 yılı Eylül ayına ait 50. Sayısı
ile Bütün sayılar 96 sayfa olarak yayımlandı.

Derginin fiyatı: 29. Sayıya kadar 10,00 TL., 30.-41. Sayıları 15,00
TL. 42. Sayıdan itibaren 17,00 TL.  oldu.

Derginin İletişim Kanalları:

İskenderpaşa Mahallesi
Yeşiltepe Kuyruklu Sokak 6 / 1A Fâtih – İstanbul

Tel: 0.212 – 534 15 11 /
0.212 – 534 12 21 Belgegeçer: 0.212 – 534 15 27

e-posta:  info@dersaadet.org.tr / www.sehirvekultur.com.tr  / www.dersaadethaber.com

www.dersaadet.tv / www.videomakale.net  

Abone Servisi: 0.212-534 15 11

Fiyatı: 17,00
TL. (KDV dâhil)

Yıllık Abone:
İstanbul 180 TL, İstanbul Dışı 190 TL.

Banka Hesap Nu: Akbank Atikali
Şubesi

İBAN:
TR310004600028888000056479

Basıldığı
Yer:
Matsis
Matbaacılık Hizmetleri Ltd. Şti. / Tevfik Bey Mah. Dr. Ali Demir Cd. 51 Sefaköy
Tel: 0212 624 21 11

 

101 sayısı
Aralık 2022’de okuyucusu ile buluşan Şehir
ve Kültür Dergisi
’nin 1. sayısı Haziran 2014’te kültür hayatımıza
kazandırılmıştı.

100 sayı
boyunca dergide 25’ten fazla kalem ürünü yayınlanan yazarların isimleri: Şâkir
Diclehan (26), Fatma Derin (28), Neclâ Dursun (28), Şimşek Deniz (28), Serdar
Onar (29), Zekeriya Kurşun (32), Nermin Taylan (33), Şifânur Özçelik Şirin (34),
İbrâhim Başer (36), Mehmet Baş (38), Cem Eriş (39), Nidayi Sevim (44), Mustafa
Uçurum (48), Ahmet Nârinoğlu (49), Mehmet Kurtoğlu (50), Serdar Yakar (52), Sabri
Gültekin (56), Sâlih Doğan (59), Recep Garip (69), İsmâil Bingöl (70),
Abdülhâmit Avşar (72), Mehmet Cemal Çiftçigüzeli (74), Hüseyin Yürük (75), Mehmet
Mazak (80), H. Ömer Özden (81), Fahri Tuna (92), Muhsin İlyas Subaşı (95), Ersin
Nazif Güdoğan (96), Mehmet Nuri Yardım (98), Kâmil Uğurlu (178), Mehmet Kâmil
Berse (201).

***

Mehmet Kâmil Berse: Dergideki
yazılarından bâzılarının başlıkları: (S: Sayı, s: Sayfa)

Şehir ve
Kültür Dergisi’nin İmtiyaz Sâhibi ve Genel Yayın Yönetmeni sıfatıyla her
sayıda; birincisi ‘Bizden’ başlığı
altında, ikincisi ise sonraki sayfalarda ve daha ziyâde şehir ve kültür konularında
olmak üzere 2 yazı yazmaktadır. 35. sayıda 3 adet yazısı bulunmaktadır.  Yazılarından bâzılarının başlıkları:

*Kültürümüzün
İzinde Kazan: (S: 1, s: 12-17); *Dersaadet’in Şehitleri: (S: 02, s: 12-17);
*Kudüs: (S: 4, s: 14-20); *Dersaadet’te Ulema Semtleri (11 Bölüm): (S: 8, s:
12-13; S: 9, s: 12-17; S: 10, s: 16-21; S: 11, s: 16-19; S: 12, s: 10-13; S:
15, s:14-19; S: 16, s:8-11; S: 17, s: 8-11; S: 18, s: 16-21; S: 19, s: 28-31;
S: 21, 16,21); *Bizden: Vatan Sevgisi İmandandır: (S: 30, s: 1-1); *Dersaadette
Târihin Armağanı; Hanlar ve Ticâret : (S:
44, s: 14-17); *Dersaadetin en İhtişamlı Saraylarından Dram Yüklü İbrâhim Paşa
Sarayı: (S: 51, s: 08-11); *İstanbul Türkçesi En Güzel Burada Konuşulurdu: (S:
60, s: 20-23); Ayasofya-i Kebir Câmi-i Şerifi: (S: 72, s: 12-15); Haydarpaşa’da
Târih): (S: 79, s: 14-17); Dersaadette Şifahâneler 3 Bölüm. (S: 82, s: 12-15);
(S: 83, s: 12-15); (S. 84, s: 12-14); *Gaziantep ve İsimsiz Kahramanlar: (S: 88,
s: 10-11); *Kültür, Dâima ve Kesin Şekilde Millîdir: (S: 91, s: 01-01); *İstanbul’un
Yazlıkları ve Denizi; (S: 97, s: 14-17); *Yüz Bin Kitaplık Kütüphane, Yüzüncü
Sayısında Bir Dergi: (S: 100. s: 1-1)

*Mehmet Kâmil Berse: İstanbul’un Fâtih ilçesinde 1956
yılında doğdu. İstanbul İmam Hatip Okulu ve Bursa İTİA işletme bölümünden mezun
oldu. Yayıncılık, Reklamcılık, Gazetecilik, Dergicilik yaptı, yazarlıkla
beraber bu faaliyetlerine devam ediyor. Çok sayıda ülke ve şehir gezdi.
Gördüklerini hissettiklerini araştırarak yazdı, yazmaya devam ediyor.

Yeniden Doğuş,
Vahdet, Tahtakale, Beldemiz Gaziosmanpaşa, Adım, Genç Kalemler, Dil ve Edebiyat
dergilerinin sâhibi, genel yayın yönetmeni veya editörü olarak hizmet verdi.
Hâlen Şehir ve Kültür Dergisi’nin Sâhibi ve Genel Yayın Yönetmenidir.

Şehirlerimiz ve
kültürlerimiz ve medeniyetler üzerine ve özellikle İstanbul, Kırım, Kudüs
üzerine çok sayıda çalışmaları bulunmaktadır.

Yurt içinde ve yurt
dışında birçok konferans verdi, panellere katıldı, sempozyumlarda bildiri
sundu. İstanbul ile ilgili her hafta birçok mekânda ve okullarda konferans
vermektedir. 5 yıldır devam eden ‘İstanbul Şehrengizi’ başlığında bir sohbet
serisini kültür merkezlerinde devam ettirmektedir.

Hayatı boyunca Sivil
Toplum kuruluşlarında kurucu ve yöneticilik yaptı . Hâlen Dersaadet Kültür
Platformu Derneği ile Dünyâ Kırım Türkleri Derneği genel başkanlıklarını
yürütmektedir. Şehir ve Kültür dergisinde yazıları yayınlanmaktadır.

Kitapları;
Meraklısına İstanbul Seyahatnâmesi, İstanbul Şehrengizi, İsmail Bey Gaspıralı Dünyâsı,
Kırım Bizim Meselemiz, Dört Kıta Üç Okyanus, Cengiz Dağcı, Üç Çelebinin
Hikâyesi, Fâtih Süleymaniye Ulema Semtleri, İstanbul’a Metafizik bir yolculuk (Roman)
, Şehirler Kültürler Medeniyetler.

Mehmet Kâmil Berse
evli ve 2 çocuk babasıdır
.

Kâmil Uğurlu*’nun yazılarından
bâzılarının başlıkları:

*Segâh Vakti
(Şiir): (S: 1, s: 39-39); *Şehirlerin Ruhu, Mimarların Ufku: (S: 6, s: 8-11); *Taşkent:
(S: 14, s: 18-20); *Sarı Saltuk Sultan’ın Konakları: (S: 20, s: 38-43); *Bataklıkta
Biten Ak Zambak Helsinki: (S: 28, s: 08-11); *Osmanlı Mîmârîsi Katında Bir
Ekrem Hakkı Ayverdi: (S: 30, s: 12-15);  *Çevre
ve Şehircilik Bakanlığımıza Önerimizdir (3 Bölüm): (S: 42, s: 16-19, S: 43, s:
12-15, S: 44, s: 12-13); *Şiir: Yâdigâr: (S: 49, s: 23); *Hz. Fâtih’in Emâneti
Ulu Mâbed Ayasofya’ya Dâir Az Bilinen Gerçekler (2 bölüm); (S: 56, s: 12-15, S:
56, s: 12-15); Fergana’da Dinlenen Sâhâbeler: (S: 66, s: 12-15); *Cihana
Hükmeden Bir Emir ve Cihanın Yarısı Bir Şehir Isfahan ve Melikşah: (S: 78, s: 10-13);
*Semerkand’dan Buhara’ya Yol Gider: (S: 84, s: 10-11); *Fatma Sultan’ın Sarayı:
(S: 96, s: 10-12); *Şiir: Gemileri Beklerken            :
(S: 99, s: 11); *Hz. Pir ve Bozulan Gelenek: (S:             100, s: 16-18).

*Dr. Kâmil Uğurlu: 1942 yılında
Konya’nın Aladağ İlçesi’ne bağlı Hâdim Köyü’nde doğdu. Günümüzde Aladağ, Karaman
iline’, Hâdim ise ilçe olarak Konya’ya bağlıdır. Karaman’da ilköğretimini,
Konya’da da liseyi bitirdikten sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden mimar
olarak mezun oldu. Ardından Türk mimarlık sanatı dalında doktor unvanı aldı. 10
yıl Konya Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak
çalıştı. 2,5 yıl TOKİ Başkanlığı, 3 yıl başbakan müşâviri olarak vazife gördü.
2009-2014 döneminde Karaman Vilâyeti Belediye Başkanlığı yaptı.

Yayınlanmış
kitapları:  Eskişehir Şehrengizi:
Muhacirler ve Manavlar, Karaman Şehrengizi / ‘Karaman’a Hasretliğim’ / Konya’nın
Batısı Takkeli Bir Dağ: Konya Şehrengizi, Kahramanmaraş Şehrengizi: Bir Maraş
Güzellemesi, Kelebek Kanadındaki Hayatlar, Gölgeli Sokağın Şiirleri ve Orhun
Anıtları.

Mehmet Nuri Yardım*’ın yazılarından
bâzılarının başlıkları:

*Kerpiç
Evlerdeki Huzur: (S: 3, s: 88-89); *Şehirlerin İrfan Merkezleri; Eskader: (S:
8, s: 92-93); *Şâirlerde Vatan Kültürü: (S: 26, s: 92-96); *Destanları Yazılan
Şehir: Kerkük: (S: 39, s: 08-11); *Bir Dil Âlimi, Bir Gönül Adamı Kemal Eraslan:
(S: 46, s: 92-94); *Neşriyat Kalemizde Bir Akıncı Beyi: Erol Kılınç: (S: 55, s:
94-96); *Edebiyatımızın Parıldayan Yıldızı Emine Işınsu: (S: 63, s: 94-96); Bir
*Osmanlı Münevveri: Mehmet Genç: (S: 68, s: 94-96); *Gül Devşiren Yazar Râsim
Özdenören: (S: 73, s: 78-80) Fikir ve Kültür Dünyâmızın Çınarı Dr. Metin Eriş:
(S: 78, s: 78-79); Osmanlı İrfanından Bir Aksiseda: Belma Aksun: (S: 86, s: 78-80);
Milletimize Adanmış Bir Ömür: Râsim Cinisli: 92, s: 78-80); Örnek Kültür Târihçimiz
Oğuz Çetinoğlu: (S: 97, s: 80-82); Türkçemize Kol Kanat Geren İlim Adamı:
Mertol Tulum: (S: 100, s: 74-75).

*Mehmet
Nuri Yardım:
Edebiyat
Araştırmacısı, Gazeteci. 23 Nisan 1960 târihinde Siirt’de doğdu. İlk ve orta
öğrenimini tamamladıktan sonra 1980’de girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 1985’te mezun oldu.

1979 yılında basın mesleğine
girdi. Yeni Asya, Doğuş, Tercüman, Türkiye, Hürriyet, Bizim Gazete, Haber Fâtih,
Orta Doğu, Yeniçağ ve Milat gazetelerinde çalıştı. Kültür sanat sayfaları
hazırladı, yazılar yazıp röportajlar yaptı. Türkiye Çocuk Dergisi’nin haber
müdürü oldu. Kubbealtı Akademi Mecmuası’nda Yazı İşleri Müdürlüğü, bazı
yayınevlerinde musahhihlik, redaktörlük ve editörlük yaptı.

Kısa adı ESKADER olan
Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği’ni kurdu ve uzun yıllar
başkanlığını yaptı.

1 Ocak 2017 târihinden
itibaren TRT İstanbul Şehir Radyosu’nda Haldun Hürel ile birlikte Pazar günleri
İstanbul Masalları’ isimli kültür
sanat programını sunuyor.

Pek çoğunun 3., 5. baskıları
yapılan 100’e yakın kitabı yayınlanmıştır.

 

Mehmet Cemal Çiftçigüzeli*’nin yazılarından
bâzılarının başlıkları:

*Tuna Yokuş mu
Çıkıyor Ne? Bu Tuna Başka Tuna-Viyana: (12 Bölüm): (S: 30, s: 36-41, S: 31, s: 42-47),
S: 32, s: 26-29, S: 33, s: 26-31, S: 34, s: 50-53. S: 35, s: 30-35, S: 36, s: 26-29,
S: 37, s: 44-49, S: 38. S: 48-53, S: 39, s: 32-35, S: 40, s: 32-35, S: 41, s: 30-31);
*Tebessüm Etmeden, Mûsikî Bilmeden, Aşkı Yaşamadan, Şehirli Olamazsınız: (S:
50, s: 26-27); *İstanbul’un Kilidi: (S: 65, s: 36-38);  *Beş Şehir mi, Kaç Şehir mi? (S. 76, s: 36-38);
*İstiklal Marşı Yılı’nda Bir Muzdarip Anıt Adam: (S: 80, s: 34-36); İki
Özbekistan (Beş bölüm): (S: 96, s: 34-36, S: 97, s: 74-75, S: 98, s: 46-47, S:
99, s: 36-37, S:100, s: 78-79)

Mehmet Cemal Çiftçigüzeli: 1945 yılında Kilis’te dünyâya
geldi. İlk ve ortaokulu Kilis’te okudu. İstanbul Vefa Lisesi’ni bitirdi.
İstanbul İktisâdi ve Ticârî İlimler Akademisi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler
Radyo-Televizyonculuk bölümünden mezun oldu. TC Devlet Lisan Okulu ve Tunus
Habip Burgiba Yabancı Diller Enstitüsünden sertifika aldı.

Yazarlığa ortaokul
talebesi iken Kilis Huduteli Gazetesi’nde başladı, Pırıltı sâhifesini yönetti.
İstanbul Babıali’de Sabah’ta profesyonel gazeteci olarak Cağaloğlu’na adım
attı. Tercüman, Türkiye, Millî Gazete, Bugün, Özgür, Sebil, Millî Gençlik ve
İttihad gazete ve dergilerinde çalıştı; muhabir, musahhih, sâhife sekreteri,
yazı işleri müdürü, köşe ve röportaj yazarı olarak görev yaptı. 32 yıl TRT
Ankara Haber Merkezinin değişik birimlerinde ve Kahire temsilciliğinde hizmet
verdi. TRT Türkiye’nin Sesi Radyosunda haber müdürü oldu, ülkemizde ilk defa
TRT Telegün Teleteks haberciliğini başlattı.

Ankara’da Türkiye
Yazarlar Birliğini 14 arkadaşı ile birlikte kurdu, yıllarca yönetiminde görev
aldı. Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı yayın heyetinde bulundu. Mehmet Âkif
Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı kurucusu ve mütevelli heyeti başkanı oldu. Yurt
içinde ve dışında çok sayıda millî ve milletlerarası program gerçekleştirdi.
Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarındaki altmışı aşkın ülkede konferanslar
verdi, milletlerarası kongrelerde Türkiye’yi temsil etti, sempozyumlara
katılarak tebliğler sundu. İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesinde
‘metin çözümlemeleri’ dersi verdi. Yazıları İngilizce, Rusça, Arapça, Urduca
ile Kırım, Kazan, Kazak, Özbek ve Kırgız Türkçelerine tercüme edildi.
Yayınlanmış 23 eseri bulunuyor.

     MTTB Târihi ile TBMM’nde Mehmet Âkif Ersoy
ve İstiklal Marşı adlı çalışmaları yayınlanıyor.

İstanbul Şerifali’de
oturan Yazar Mehmet Cemal Çiftçigüzeli, Süleyman Demirel Üniversitesi Türk
Süsleme Sanatları hocası ressam, minyatür ustası müzehhibe Serhan Çiftçigüzeli
ile evli, Furkan ve Burkan’ın babası, Can ve Nil’in de dedesidir.  

Prof. Dr. Abdülhâmid Avşar*’ın yazılarından
bâzılarının başlıkları

*Semerkant’ın
Bağrında Türkiye Türkistan Buluşması: (S: 29, s: 24-27); *Makale: Vatan Nedir?
(S: 30, s: 06-07); *Karabağ’ın Çığlığı: (S: 32, s: 12-14); *Ah Kaşgar! Kadim
Şehir: (S: 33, s: 08-10)                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                *Unutulan Karahanlı
Başşehri Balasagun: (S: 35, s: 06-09);  *Anadolu’nun
Kapısı Malazgirt: (S: 38, s: 22-25); *Türkistanlılardan Osmanlıya Târihî
Kardeşlik: (S: 44, s: 06-10);  *Kırımda Beş Gün: (S: 46, s: 08-11); *Esret Adası
Nargin: (S: 62, s: 04-07); *Prizren’in Orta Yeri: Sûfî Sinan Paşa Câmii: (S:
64, s:04-07); *Coğrafyanın Ruhunu Yaşatan Şiir: ‘Güzel Türkistan Senge Ne
Boldu?’ (S: 99, s: 06-10).

Prof. Dr. Abdülhâmit Afşar; Çin işgalindeki
Doğu Türkistan’ın Yarkent şehrinde 1964 yılında doğdu. Televizyon programcısı
ve yazardır. Tataristan’dan Kazakistan ve Doğu Türkistan’a, Kırım’dan Kerkük’e
kadar uzanan Türk dünyâsının önemli şehirleri hakkında dikkate değer yazılar
yazmıştır.

                                                                               
(DEVAM EDECEK)                                                                                                                                                                                                                                                &

Önceki İçerikZahid Bizi Tan eyleme
Sonraki İçerikKadın Yazısı
Avatar photo
28 Kasım 1938 tarihinde Bafra’da doğdu. İlk ve ortaokulu doğduğu şehirde bitirdikten sonra Ankara Ticaret Lisesi ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde okudu. İş hayatına Ankara’da muhasebeci olarak başladı. Ankara ve Karabük’te; muhasebeci, mali müşavir ve profesyonel yönetici olarak devam etti. İstanbul’da, demir ticareti ile meşgul oldu. SSCB’nin dağılmasından sonra Türk Cumhuriyetlerinde sanayi yatırımları gerçekleştirmek üzere çok ortaklı şirket kurdu. Şirketin murahhas azası olarak Azerbaycan’da ve Kırım’da tesis kurup çalıştırdı. 2000 yılında işlerini tasfiye etti. İş hayatı ile birlikte yazı hayatı da devam etti. İlk yazısı 1954 yılında Bafra’da yayımlanmakta olan Bafra Haber Gazetesi’nde başmakale olarak yer aldı. Sonraki yıllarda İlhan Egemen Darendelioğlu’nun Toprak Dergisi’nde, Son Havadis ve Tercüman gazetelerinde yazıları yayımlandı. Türk Ocakları Genel Merkezinin yayımladığı Türk Yurdu dergisinde yazdı. İslâm, Kadın ve Aile, Yörünge, Ufuk, Emelimiz Kırım, Papatya, Tarih ve Düşünce, Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Sağduyu, Orkun, Kalgay, Bahçesaray, Türk Dünyâsı Târih ve Kültür, Antalya’da yayımlanan Nevzuhur, Kayseri’de yayımlanan Erciyes ve Yeniden Diriliş, Tokat’ta yayımlanan Kümbet, Kahramanmaraş’ta yayımlanan Alkış dergilerinde, Dünyâ ve Kırım’da yayımlanan Kırım Sadâsı gibi gazetelerde de imzasına rastlanmaktadır. Akra FM radyosunda haftanın olayları üzerine yorumları oldu. 1990 – 2000 yılları arasında (haftada bir gün) Zaman Gazetesi’nde köşe yazıları yazdı. Hâlen; Önce Vatan Gazetesi’nde, yazmaktadır. Oğuz Çetinoğlu; Türk Ocağı, Aydınlar Ocağı, ESKADER / Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmacıları Derneği ve İLESAM / Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sâhipleri Meslek Birliği Üyesidir. Yayımlanmış Kitapları: 1- Kültür Zenginliklerimiz: (2006) 2- Dört ciltte 4.000 sayfalık Kronolojik Tarih Ansiklopedisi: (2008 ve 2012), 3- Tarih Sözlüğü: (2009), 4- Okyanusa Açılan Kapılar / Tefekkür Mayası Röportajlar: (2009). 5- Altaylardan Hira’ya Türk-İslâm Dostluğu: (2012 ve 2013), 6- Bilenlerin Dilinden Irak Türkleri: (2012), 7- Türkler Nasıl ve Niçin Müslüman Oldu: (2013), 8- Türkmennâme / Irak Türkleri Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey: (2013). 9- Türklerin Muhteşem Tarihi: (Nisan 2014 ve Nisan 2015) 10- 115 Soruda Türk İslâm-Âlimi Mâtüridî (Röportaj): 2015) 11- Cihad – Gazi – Şehid: Kasım 2015. 12-Yavuz Bülent Bâkiler Kitabı (2016 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 13-Her Yönüyle Kâzım Karabekir (2017 Mehmet Şadi Polat ile birlikte) 14-Dil ve Edebiyat Dergisi / İlk 100 Sayı Bibliygorafyası (2017 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 15-Büyük Türk İslâm Âlimi Serahsî (2018), 16-Âyetler ve Hadisler Rehberliğinde Kutadgu Bilig’den Seçmeler (2018), 17-Edib Ahmet Yüknekî ve Atebetü’l-Hakayık (2018), 18- Büyük Türk İslâm Âlimi Mâtürîdî (2019), 19-Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugati’t-Türk (2019). 20-Duâ / Huzura Açılan Kapılar. (2019) 10-Yesevi Yayıncılık, 12-Yakın Plan Yayınları, 13-Boğaziçi Yayınları, 14-Dil ve Edebiyat Dergisi, diğer kitaplar Bilgeoğuz Yayınları tarafından yayımlanmıştır.