Millet

189

Aynı din,

Aynı dil,

Aynı millet içinde;

Değilsen eğer,

Verilmez sana;

Beklediğin değer.

Öyleyse,

İyice bir düşün.

Ne ayrısı,

Ne gayrısı,

Ne beyazı,

Ne sarısı,

Millet bir, beyazı akıyla.

Kim demiş: “Doğuşuna bakıla?”

Değer verilir mi hiç bu akıla?

Olunca Yaratan bir;

Olmaz mı yaratılan bir?

Bir de bağlanınca;

Aynı dine.

Ey ayrılıkçı!

Kendine gel kendine.

Hele bir de,

Konuşuluyorsa aynı dil;

Işık için arama,

Başka bir kandil.

Çünkü, bu  milletin;

Allahı bir.

Birliğe çomak sokanlara karşı;

Âhı bir.

Velhâsılı kelâm;

Din, dil bir ise,

Gerisi boş vesselam.

Çünkü millet;

Doğuştan ziyade, oluştan ibaret.

Maddesinden çok,

Mânâsındadır keramet.

Ey milletinden;

Gayrı gören kendini!

Anlamamıştır henüz;

Millet denen cevheri.

Aynı vatan, aynı dil, aynı dinde;

Gören kendini;

Daha dünyada iken,

Bulmuş olur,

Cennetlerin cennetini.

Önceki İçerikProf. Dr.ABDÜLHÂKİM YÜCE ile Hz. MEVLÂNA’NIN ÂİLE İLE ALÂKALI GÖRÜŞLERİ Hakkında Konuştuk.
Sonraki İçerikYetinmesini bilenler mutludur. – Aristoteles
Avatar photo
1944 yılında İstanbul'da doğdu. 1955'de Ordu ili, Mesudiye kazasının Çardaklı köyü ilkokulunu bitirdi. 1965'de Bakırköy Lisesi, 1972'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1974-75 Burdur'da Topçu Asteğmeni olarak vatani vazifesini yaptı. 22 Eylül 1975'de Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Dicle Öğretmen Lisesi Tarih öğretmenliğine tayin olundu. 15 Mart 1977, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Osmanlıca Okutmanlığına başladı. 23 Ekim 1989 tarihinden beri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Yakınçağ Anabilim Dalı'nda Öğretim Görevlisi olarak bulundu. 1999'da emekli oldu. Üniversite talebeliğinden itibaren; "Bugün", "Babıalide Sabah", "Tercüman", "Zaman", "Türkiye", "Ortadoğu", "Yeni Asya", "İkinisan", "Ordu Mesudiye" ve "Ayrıntılı Haber" gazetelerinde ve "Türkçesi", "Yeni İstiklal", "İslami Edebiyat", "Zafer", "Sızıntı", "Erciyes", "Milli Kültür", "İlkadım" ve "Sur" adlı dergilerde yazıları çıktı. Halen de yazmaya devam etmektedir. Ahmed Cevdet Paşa'nın Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefası'nı sadeleştirmiş ve 1981'de basılmıştır. Metin Muhsin müstear ismiyle, gençler için yazdığı "Irmakların Dili" adlı eseri 1984'te yayınlanmıştır. Ayrıca Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nce hazırlattırılan "Van Kütüğü" için, "Van Kronolojisini" hazırlamıştır. 1993'te; Doğu ile ilgili olarak yazıp neşrettiği makaleleri "Doğu Gerçeği" adlı kitabda bir araya getirilerek yayınlandı. Bu arada, bazı eserleri baskıya hazırlamıştır. Bir kısmı yayınlanmış "hikaye" dalında kaleme aldığı edebi yazıları da vardır. 2009 yılında GESİAD tarafından "Gebze'de Yılın İletişimcisi " ödülü kendisine verilmiştir.