MHP Kurultayı

56

Beklenen MHP Kurultay’ı yapıldı.

Bu Kurultay Olağanüstü bir Kurultay.

MHP Tüzüğüne göre, Olağanüstü Kurultay’da Genel Başkanlık seçimi yapılamaz.

İşte, bu değişikliği yapabilmek, yani, Olağanüstü Kurultay yapılırsa Genel Başkanı da seçmek mümkün olsun diye bir değişiklik yapmak gayesi ile uğraşılıyordu.

Siyasî Partilerde Tüzük değişikliğini kim yapar?

1- Genel Başkan yapar.

2- Merkez Yürütme Kurulu yapar.

3- Parti Yönetim Kurulu yapar.

4- Yönetim Divan Kurulu yapar.

5- Genel Kurul yapar.

Bu şıklardan hangisi sorunun cevabına uygun şıktır?

5. şıktan başka bir şık doğru cevap değildir.

Bu ne demektir?

Siyasî Partilerde, Genel Kurul’un üzerinde bir makam yoktur.

Genel Kurul’da karar alanlar da Üst Kurul Delegeleridir.

Konu, bu kadar açık, net, tartışmasız ortada iken, bu konuda yaşananları nasıl değerlendirelim?

MHP Üst Kurul Delegeleri, parti tüzüğünü değiştirmek istemiş ve değiştirmişlerdir.

Delegelerin çoğunluğu ile alınan kararların içimize sinip sinmemesi ayrı konudur.

Bu kararlar, herkesin kendi bakış açılarından farklı görünebilir.

Ancak, kararları farklı görmek başka bir şeydir, alınan kararları yok saymak başka bir şeydir.

Kaldı ki, aynı delegelerle, birkaç sene önce gene Kurultay yapıldı, seçim yapıldı ve o kararlarla bugüne kadar gelindi.

Şimdi, aynı delegelerin taleplerine itiraz etmek, aynı delegelerin kararlarını yok saymak izahı zor bir durumdur.

Ayrıca, bütün bunların dışında, çok daha önemli bir konu vardır.

Yapılan, sadece, tüzük değişikliği işlemidir.

Seçim yapılmamıştır. Yani, seçimde nasıl bir sonuç alınacağı belli değildir.

Dolayısıyla, seçimin esas olduğu gerçeği ortada iken ve hatta aynı Delegelerle seçim yapılacakken, bu Delegelerin kararlarını yok saymak niye?