Mezkûr mesele

69

Mümbit arazlar coğrafyasında harman mevsimi,
Hasat ambara sığmazken, açlıktan ölür kimi.

Doymaz iştahı, gaseyan eder Roma’dan beri,
Tarih dediğin ne? iblisin hatıra defteri.
..
Ne hacet var ise keşfeder zulmün envaini.
Makus haline istiab eder ruy i zemini.
..
Nefsinden mâadâ herşeyi fethederken bile,
Maluma açtığı yelkenler de mezkûr mesele.