Meğer Bahtımmış

65

 

Nergiste salladım, gülde uyuttum,
Nazlıca indirdim, elinden tuttum,
Günlerim şenlendi, gamı unuttum.
Her tavrı pek kibar, endamı zarif,
Çok söze lüzum yok, edilmez tarif.

Tebessüm katarak, sevgiyle sardı,
Huyundan pay aldı, lezzetle kardı.
Tattığım her şeyde, sanki yar vardı,
O eşsiz, hem afif, hem de çok zarif.
Sözcükle izah zor, müşküldür tarif,

Bir ömür kalbimi, koşulsuz verdim.
Bağrından kokulu, çiçekler derdim,
Mutluluk yetersiz, murada erdim,
Bir sevda gülüdür, müstesna, zarif.
Çok farklı goncadır, yapılmaz tarif,

İltifat yetmiyor, şaşırdım bilmem?
Ağlatsa gözyaşım , şifadır silmem,
Birazcık üzülse, dertlenir gülmem.
Ahvali mükemmel, kusursuz, zarif,
Anlatmak imkânsız, yetmiyor tarif.

O yoktu sağırdım, gözlerim kördü.
Şefkatle yoğrulmuş, bir yuva ördü,
Kusurum olunca, güldü hoş gördü,
Ben kaba, idraksiz, yar kibar zarif,
İzahı mümkünsüz, yapamam tarif.

Siyahtan zülfünü, bağrıma salmış.
Hayatım yıllarca, kaymakla balmış,
Yüreğim vuslatta, deryaya dalmış,
Merhamet membaı, oldukça zarif,
Her hali gizemli, ne mümkün tarif.

İyi ve zor günde, her zaman canım,
Varlığım servetim, nadide hanım,
O benim ecemdir, tahtı sol yanım.
Dünyada benzersiz, yok daha zarif,
Sözcükler yetmiyor, imkânsız tarif.

Bakışlar em, şifa, gönlümün feri,
Meğerse bahtımmış, ezelden beri.
Kıskandım kendimi, olmuşum eri,
Gezmesi, gülmesi, sevmesi zarif,
Daha da var fakat, edemem tarif.