Medeniyetler Arası Diyalog -2

19

 

Diyalogun sosyal boyutu

Eğer Firavun’ların saraylarında Musa’lar yetişiyorsanız

Kan zulüm gözyaşı bitecek insanlık huzur bulacak

Dünya adaletle dolacak demektir.

Yok, eğer bu saraylarda yetişenler Musa değilde

Dünya düzeni açısından çarpmadaki etkisiz eleman hükmünde olacaksa

Yâda öyle bir ihtimal varsa

Durum değerlendirmesi yapmak gerekir.

Gelelim teslise:

Teslis vahdetle aynı şey mi?

Hadi uzlaş uzlaşabilirsen

Çöz çözebilirsen

Sen mi üçe çıkacaksın

Onlar mı bire inecek

Yoksa ortada bir yerde mi buluşulacak

Dinde kuralları Allah koyar

İnsanlar beğenirse kabul eder,

Beğenmezse etmezler

Evet, insanların beğenmeme yani kabul etmeme hakları vardır

Ama dinin kurallarını koyma yâda değiştirme hakları yoktur

Daha sıra ikinci üçüncü maddelere gelmeden iş birinci maddede tıkanmıştır

Biz Müslümanlar inancımız gereği bütün peygamberlerin peygamberliğine inanırız.

Hz Muhammet(sav) bizim için ne mana ifade ederse

Hz İsa(as)  Hz Musa(as) da aynı manayı ifade ederler

Peki, Yahudi ve Hıristiyanlar içinde bu durum aynı mıdır?

Aynı ise eyvallah

Değilse ki değil

Burada ya hakta buluşma olacak yâda batılda

Başka bir yolu varsa da ben bilmiyorum

Ya onlar Allahın birliğini ve Hz Muhammed(sav) in son ve hak peygamber olduğunu kabul edecek

İslam’da buluşacağız.

Mesele bitecek

Yâda

HÂŞÂ biz Hz Muhammed(sav)den vaz mı geçeceğiz

Buda olmayacağına göre

Bir üçüncüsü ise leküm dinüküm veliyedin

Sizin dininiz size bizim dinimiz bize

Galiba en doğrusuda bu

Burada şöyle söylenebilir.

Diyalog projesi sayesinde dünyada İslam dini açısından büyük hizmetler yapılıyor

Baştaki sorulara dönecek olursak

Önemli olan bu projenin kaynağının yâda patent hakkının kime ait olduğu değil

Şu an ne iş yaptığı ve bizim için ne mana ifade ettiğidir.

Yani

Yeşil kuşak projesi işlevi görüp görmediğidir.

Elbette ki dünyanın her tarafında okullarının açılması

Oradaki çocuklara insanlığın ve Türkçemizin öğretilmesi

Takdire şayan bir olaydır.

Yapanları kutlarım.

Allah emeklerini de zayi etmesin

Eğer Firavun’ların saraylarında Musa’lar yetiştiriyorsanız

Kan zulüm gözyaşı bitecek insanlık huzur bulacak

Dünya adaletle dolacak demektir.

O zaman bu diyalog İslami tebliğ aracıdır.

Yok, eğer bu saraylarda yetişenler Musa değilde

Dünya düzeni açısından çarpmadaki etkisiz eleman hükmünde olacaksa

Bu durum Firavunların saltanatlarının

Yani zulmün dahada uzun ömürlü olmasından başka bir işe yaramaz.

nlümüz, temennimiz ve tercihimiz Musa’ların yetişmesinden yanadır.

Elbette ki bu olaya Müslüman olarak bizim bakış ve yaklaşım tarzımızla gayri müslimlerin bakışı farklı olacaktır.

Sizin amacınız Musalar yetiştirmek olabilir.

Hiç bir Firavun kendi eliyle kendi sonunu hazırlayacak bir iş yapmaz.

Yapmakta istemez

Elbette ki herkesin bir hesabı vardır.

Allah’ında bir hesabının olduğunu da hesaba katmak gerekir

Bekleyip göreceğiz

Biz görmezsek çocuklarımız görecek

Bunlar diyalogun sosyal boyutudur.

Biz gelelim işin itikadı kısmına

Devam edecek