Medeniyetler Arası Diyalog -1

46

 

Bunun bir yeşil kuşak projesi olmasını istiyor

Diliyor ve temenni ediyorum

Bu projenin kaynağı kim yâda kimlerdir

Patent hakkı kimlere aittir

Burada esas mesele oyun kurucuların kimler olduğudur.

Diyeceksiniz ki bunun ne önemi var

Yazının ilerleyen bölümlerinde

Bu konuya değiniriz inşallah

Evet dinler arası diyalog

Yâda son zamanlardaki ifadesiyle

Medeniyetler arası diyalog

Veya kültürler arası diyalog

Adına ne derseniz deyiniz

Her kültür yâda medeniyet kendi farklılıklarını muhafaza ederek bir başka kültür yâda medeniyetle diyalog içerisinde olabilir

Müslümanlar her inanç sahibi insanla ticari, iktisadi sosyal siyasal anlaşmalar yapabilir.

İşbirliği içerisinde olabilir

Diyalog kurabilirler

Tabi ki bu durum eşit şartlarda ve karşılıklı saygı çerçevesinde olmalıdır

Aksi durum diyalogu değil monoluğu ifade eder

Burada her medeniyetin olmazsa olmazları yani kendi kutsalları vardır.

Bu kutsallara da hakaret edilmemeli aşağılanmamalıdır.

Azami derecede saygı gösterilmelidir.

Bu durum Müslümanlar içinde gayrimüslimler içinde geçerlidir

Bizzat Allah(cc) bu konudaki ölçüyü şöyle belirliyor

Siz onların putların saygısızlık ederseniz, onlarda sizin İlahınıza saygısızlık ederler’

Müslüman medeni insandır.

Saygısızlıkta Müslüman’a yakışmaz

Müslüman saygısızlık etmez ama saygısızlığa da müsaade etmez

Müslüman kibirli değildir

Ama vakurdur, zilleti kabullenemez

Karşılıklı sevgi saygı çerçevesinde kültürler arası diyalog mümkündür.

Dinler arası diyaloga gelince

Burada durum farklıdır

İnançla ilgili kuralları tamamen Allah belirler

Bu yetki tamamen Allaha aittir

Aksi durum yetki gaspına girer oda Müslümanlara yakışmaz

Müslümanlara düşen kurallara uygun hareket etmektir

Dinler eşit durumda değildir

Olması da mümkün değildir

İbrahim’i dinler

Evet ama

Bir tanesi kaynağından çıktığı gibi tertemiz arı duru saf ve orijinaldir

Diğer dinler için aynısını söylemek mümkün mü?

Der şeyden önce bu din mensupları kendi dinlerindeki Allah inancını bozmuşlardır

Allah(cc) Hz Âdem den Hz Muhammed(sav)e kadar gönderdiği her peygamberle tevhid inancını yerleştirmeyi esas almıştır.

Allah(cc)ın istediği kendi birliğini kabule dayalı bir inanç sistemidir

Bu gün İslam dininin haricinde kaynağı itibarıyla İlahi olan dinlerin hangisinde bu anlayış mevcuttur

Teslis inancını İslam ile nasıl bağdaştırabilirsiniz.

Hâşâ sen bir azal ben bir çoğalayım ortada buluşalım şeklinde mi?

İhtilaf itikadı konularda değil de teferruatta olsa belki tolere edilebilir

Burada inanç konusunda Allah(cc)ı devre dışı bırakmak söz konusudur

İhlâs süresinde Allah ne buyuruyor

‘Deki Allah birdir’

Bunlar ne diyor

(Hâşâ)Yok sen üç tanesin ama farkında değilsin’

Devam edecek