Kuş Dilinden Haberiniz Var mı?

67

 

Dil bilinci çok önemli, bugün İngilizler dünyaya hükmediyorlarsa dilleri sayesinde. Boşuna dememişler “bir lisan bir insan” diye. Dil kültürü çok mühim, acaba gençlerimiz dilimizin geçmişini biliyorlar mı?  Dil ve tarih bilinci her şeyin önündedir. Bugünümüze sahip olmayanlar kültürlerini koruyamazlar. Dil üzerine o kadar çalışmalar yapılmış ki, ünlü Türk Dil bilgini Kaşgarlı Mahmud’un ünlü eseri “Divânu Lügati´t-Türk” bu eserlerin başındadır.  Ali Şîr Nevaî’nin “Muhakemet´ül Lugateyn”kitapları kültür tarihimiz için önemli.

Dilimize önem veren bu iki önemli şahsiyetin mezarlarının bulunduğu ve yaşadıkları coğrafyayı gezerek belgesel çekmeye beni zorlayan en önemli etken bu dil bilginlerimize vefa borcumuzu ödemektir. Kaşgarlı Mahmud bugün Çin zulmü altındaki Doğu Türkistan’ın Kaşgar ‘Okalp’ köyünde çalışmalarına başlamıştır. Biz de o köye gidip mezarı başında dua okuyup vefa borcumuzu ödeyerek belgesel çektik.

Ali Şir Nevali’nin kültürümüze hizmet ettiği Horasan Medeniyeti coğrafyasına başkentlik yapan bugünkü Afganistan’ın Herad şehrine giderek Halç-i Nevari’nin mezarını ziyaret edip dua edip belgesel çekerek bu dil bilginimize de vefa borcumuzu ödedik. Bugün gençlerimizin bir çoğu bundan habersiz yetişmekte. Bu dil bilginlerimizi gençlerimize tanıtmalıyız ve sevdirmeliyiz.

YÖK BAŞKANININ DİKKATİNE

Dil deyince benim aklıma bugün Giresun’un Çanakçı ilçesi Kuşköyünde konuşulan Kuşdili kültürü gerçekten çok önemli bir kültür. Asırlardır insanımız bu dili konuşuyor ama bu dile bugüne dek sahip çıkan olmadı. Devlet kuruluşlarımız ve üniversitelerimizi ilgisiz ve duyarsız kaldılar, bunun için Devr-İ Alem olarak Avrasya- Radyo-TV Yayıncıları öncülüğünde Kuş Dilinin Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesinde Kuş dili ile ilgi bir araştırma enstitüsü  veya kuş dili bölümü açılması için kampanya başlatıyoruz.

Kuş Dili, mutlaka iletişim fakültesinde bir bölüm olarak açılmalı. Bu dilin uluslararası bir dil haline gelmesi için de başlangıç yapılmış olur YÖK Kurumu Başkanı Sayın YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, Giresun üniversitesi Rektörü Sayın Aygün Attar’a ve  Tirebolu İletişim Fakültesi Dekanına büyük görev düşüyor. Bu konuda biz sivil toplum örgütlerini desteğe çağırıyoruz.