Kürt Açılımı ve Akil İnsanlar

64

 

Barış kardeşlik huzur içerisinde yaşamak kim istemez.

Kan akmasın şehit cenazeleri gelmesin güven ve huzur sağlasın Türkiye kalkınmış ülke olsun Dünya Devletleri arasında ilk sıralarda yer alsın kim istemez.

Ancak 29 sene Türk Milletine isyan eden Güneydoğu Anadolu da ve Türkiye’nin her yerinde asker, polis, öğretmen, sivil vatandaş ve bebekleri dahi öldürmekten çekinmeyen bu Teröristlerle nasıl barışacağız nasıl uzlaşacağız.

Türkiye ekonomisini perişan eden yabancı güçlerin desteğiyle Türkiye’yi kan gölüne çeviren bu teröristler nasıl oldu da Türkiye’den çekilmeye razı oldular. İmralı Kandil Oslo üçlüsü nasıl bir garanti aldılar ki şimdilik kaydı ile Askere, Polise, Okullara ve Karakollara saldırmıyorlar. Bu durum hiç inandırıcı olmuyor. Kim nereden nasıl çekiliyor, çekilenler işgal kuvvetleri mi? İşgal ettikleri toprakları terk ediyorlar hem de silahlarıyla çekilen kişiler Türk Vatandaşı değil mi? Çekildiklerine göre Türk Vatandaşlıkları sonlandırılacak mı?

“İki insanın iyi geçinmesi hiç kusursuz olmaları ile değil, birbirlerinin kusurlarını hoş görmesiyle sağlanır”

Devleti bölmek parçalamak ve Türkiye Toprakları üzerinde, yabancı güçlerin yardım ve teşviki ile yeni bir devlet kurmak isteyen bu teröristlerin hangi kusurlarını hoş göreceğiz bir kere kusur başkadır, isyan başkaldırı başkadır. Bunları iyi bilmemiz gerekmektedir.

Türk düşmanlığı Osmanlı Döneminden beri devam etmektedir. Osmanlı da Türklere ” Etrak-ı bi-idrak” denirdi. Türkler devamlı aşağılanırdı yani idraksız Türkler diye alay edilirdi.

Osmanlı da; uleması Türk ve Arap Tacirleri Rum-Ermeni ve Yahudi olan, diplomasisi Ermeni ve Rumlarla yürütülen üst sosyal sınıfları Farsça ve Fransızca eğitim gören bu devlet bir Türk İmparatorluğundan çok bir uluslararası İmparatorluktu.

Eğer Osmanlı Türklere böyle bakmasaydı kendi ırkını aşağılamasaydı belkide Türkiye bu gün dünya devletleri arasında emsali görülmemiş birinci sırada büyük devlet olurdu.

Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasası hazırlanıyor. Anayasadan Türk kelimesini çıkartmak isteyenler, hatta bizzat hükümetin içindeki bakanlar T.C. nin de kullanılmasından rahatsız olup T.C. yi kaldıran bakanların olduğu bir hükümetten başka ne beklenir?

Akil adamlar seçmişler halkı ikna etsinler diye halkımızın iknaya ihtiyacı yoktur. Bu akil adamlar o kadar becerikli iseler teröristleri ikna etsinler. Zaten çoğu teröristlere yakın duran insanlar.

Ankara’nın taşına bak gözlerimin yaşına bak teröristlere kucak açanlar akil adam olmuş şu feleğin işine bak.

Güneşin her gün en yüksek noktaya çıktıktan sonra tekrar alçalıp battığını gören akıllı bir insan işgal ettiği mevkiin yüksekliği ile kibirlenir mi? Hangi insan ikbal mevkiini ebediyen muhafaza edebilmiş ki.