Küresel Düzen Düşmansız Yaşayamaz

54

“İnsanın insanı sömürüsü” ahlaksızlığına dayanan kapitalizm, önce sömürgeci, daha sonra da emperyalist aşamaya ulaştı.

Kapitalist ekonomi-politikanın en büyük sermayesi, “düşman yaratmak” dır!

İkinci Dünya Savaşı sonrası düşman, “Komünizm tehlikesi” idi. NATO, bu düşmanla savaşmak için kuruldu. “SOĞUK SAVAŞ” dönemi ve kimi ülkelerde sürdürülen lokal savaşlar sonunda, 1991 yılında  Sovyetler Birliği ve sosyalist blok dağıldı.

Kapitalizm ve onun en büyük siyasal gücü ABD, “Tek Kutuplu Dünya” nın yeni efendisi oldu!

ABD’li kovboyun iki silahı vardı; Biri NATO, diğeri İMF ve Dünya Bankası!

Öncelikle, dünyanın gelişmekte olan ülkelerine taktılar kancayı. Yüksek faizle borçlandırıp, uyuşturucu müptelası gibi “borçla yaşamaya” mahkum ettiler.

“Borç veren emir de verir” ilkesine uygun olarak, bu ülkelerin iç ve dış siyasetlerine egemen oldular. Her ülkede, kendi çıkarlarına uygun siyasal grupları buldular ya da yarattılar!

Ama Sovyetler’in dağılmasından sonra yeni bir “düşman” yaratmak gerekiyordu! “Medeniyetler Çatışması” dediler ve “İslam dünyası” Batı medeniyeti ve dünyanın selameti açısından “uygarlık dışı”  ve “düşman” olarak belirlendi.

Petrol merkezi Ortadoğu’da kendileriyle işbirliği içinde olan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt gibi ülkelerin diktatörleriyle gül gibi geçinirken! Çıkarlarına çomak sokan liderleri “barbar/diktatör” olarak niteleyerek, halklarını özgürleştirmeye kalktıklar!

CIA tarafından eğitilen ve Afganistan’da Sovyetler’e karşı Taleban’ı ve El Kaide’yi örgütleyen Usama Bin Ladin‘i, 11 Eylül 2001 Dünya Ticaret Merkezi saldırılarının elebaşı ilan edip, önce Afganistan’a, sonra da Kuveyt’i işgal salaklığını gösteren Saddam’ın Irak’ına saldırdılar. Her iki ülkede de “Kukla yönetimler” oluşturdular!

Önce Saddam sonra da Usama Bin Ladin’in  limon gibi suyu sıkıldı ve tarihin çöplüğüne atıldılar!

Usama, ne zaman öldü?  Son 10 yıldır bir türlü yakalanamayan bu adam nasıl bir anda bulundu ? Usama, gerçekten öldürüldü mü? Doğru ise neden sahte fotoğraf kullanıldı? Bu soruların net yanıtı yok!

Ama şu bir gerçek; Çok Uluslu Küresel Tekeller, dünya ekonomisini ve enerji ve su kaynaklarını tamamen ele geçirene kadar, yeni düşmanlar bulacak ve yeni gerekçelerle dünyayı kana bulamaya, mazlum ulusları “etnik ve dinsel farklılıkları”  çatıştırarak bölüp parçalamaya devam edecek.

Çünkü, bu insanlık dışı yamyam düzen insan kanı ile besleniyor!

Sonunda kendi kanını da içip tükenene kadar bu vahşetini sürdürecek.

Peki, bu vahşetten kurtuluş umudu yok mu?

Elbette var; “Halkların kardeşliği ve ortak düşmana karşı birleşmeleri” bu kirli düzeni bozacak tek çıkış yoludur.

Ben umudumu yitirmedim.

Allah’ın insana verdiği en büyük hazine olan “AKLI” kullanmayı er geç mazlum halklar da öğrenecek…