Kur’an 

136

     Kur’an’da kâmil insanların;

     Yüksek zevklerini,

     Hoşnut eden bir hâl var.

     Kur’an’da yüce lâtifeler,

     Haşmetli meziyyetler,

     Rahmanî bir boya var.

     Kur’an İlâhî san’atı gösterir.

     Dikkati,

     Rahmânî tecellîye çeker.

     Kur’an, Sâni’in / San’atkâr Yaratıcı’nın

     Mârifet nûrunu telkîn eder.

     Kur’an, incelikli ve ulvî bir hüzün verir.

     Kur’an, insanın dünya ve sonrasında;

     Sahipsiz olmadığını hatırlatır.

     Kur’an, âlemin vahşî ve ıssız bir yer,

     Olmadığını zihinlere nakşeder.

     Kur’an, yetimâne değil,

     Âşıkane bir hüzün verir ki,

     Ahbabın firakından gelir,

     Ahbabın yokluğundan değil.

     Kur’an, kâinata şuurlu bir bakışla,

     Bakar ve baktırır.

     İlâhî bir san’at olarak,

     Ondan bahseder.

     İnayetli, hikmetli bir İlâhî kudretin,

     Eseri olduğunu beyan eder.

     Mahzûn muhatapların bakışlarını,

     Ahbaplar cemiyetinin bakışlarına çevirir.

     Kur’an, gamlı bir hüzün yerine,

     Müştakane bir hüznü ikame eder.

     Kur’an’ın verdiği şevkle,

     Rûh düşer heyecana,

     İşte bu sırra binaen,

     Kur’an lehviyatı /

     Haram eğlenceleri istemez.

     Bunlara vesile olan âletleri,

     Haram eder.

     Böylece Kur’an;

     Kur’anî hüzün veren şeyleri

     Alkışlar,

     Menfî şevkleri giderici vesilelere,

     Kucak açar.

     Eğer âlet yetimî bir hüzün,

     Nefsanî bir zevk veriyorsa,

     Haram.

     Demek ki,

     Şahıslara göre değişen,

     Bir husûs var vesselâm.

Önceki İçerikTEKAR Vakfı Yayını İki Kitap
Sonraki İçerikÖksüz Gazze
Avatar photo
1944 yılında İstanbul'da doğdu. 1955'de Ordu ili, Mesudiye kazasının Çardaklı köyü ilkokulunu bitirdi. 1965'de Bakırköy Lisesi, 1972'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1974-75 Burdur'da Topçu Asteğmeni olarak vatani vazifesini yaptı. 22 Eylül 1975'de Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Dicle Öğretmen Lisesi Tarih öğretmenliğine tayin olundu. 15 Mart 1977, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Osmanlıca Okutmanlığına başladı. 23 Ekim 1989 tarihinden beri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Yakınçağ Anabilim Dalı'nda Öğretim Görevlisi olarak bulundu. 1999'da emekli oldu. Üniversite talebeliğinden itibaren; "Bugün", "Babıalide Sabah", "Tercüman", "Zaman", "Türkiye", "Ortadoğu", "Yeni Asya", "İkinisan", "Ordu Mesudiye" ve "Ayrıntılı Haber" gazetelerinde ve "Türkçesi", "Yeni İstiklal", "İslami Edebiyat", "Zafer", "Sızıntı", "Erciyes", "Milli Kültür", "İlkadım" ve "Sur" adlı dergilerde yazıları çıktı. Halen de yazmaya devam etmektedir. Ahmed Cevdet Paşa'nın Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefası'nı sadeleştirmiş ve 1981'de basılmıştır. Metin Muhsin müstear ismiyle, gençler için yazdığı "Irmakların Dili" adlı eseri 1984'te yayınlanmıştır. Ayrıca Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nce hazırlattırılan "Van Kütüğü" için, "Van Kronolojisini" hazırlamıştır. 1993'te; Doğu ile ilgili olarak yazıp neşrettiği makaleleri "Doğu Gerçeği" adlı kitabda bir araya getirilerek yayınlandı. Bu arada, bazı eserleri baskıya hazırlamıştır. Bir kısmı yayınlanmış "hikaye" dalında kaleme aldığı edebi yazıları da vardır. 2009 yılında GESİAD tarafından "Gebze'de Yılın İletişimcisi " ödülü kendisine verilmiştir.