KUR’AN-I KERÎM

118

Kur’an, kâinatın projesidir.
Kur’an, insanlık için bir öğüttür.
Kur’an, kurtuluşa erdiren bir kitaptır.
Kur’an, iyiyi kötüden ayırır.
Kur’an, hayata ve hayatın içindekilere ölçüler getirir.
Kur’an, vahiyle gelen bilginin zarfıdır.
Kur’an, içindeki âyetler, her devrin ihtiyacını karşılayacak vasıf ve niteliktedir.
Kur’an, seven Yaratıcı’dan, sevilen Kul’a gönderilen bir mektuptur.
Kur’an, Ahiret manzaralarının sergilendiği bir ekrandır.
Kur’an, Allah ile İnsan arasındaki sözleşmedir.
Kur’an, yaratılan kâinatın yazılan kitabıdır.
Kur’an, inanmaya zorlamaz, ikna etmeye çalışır.
Kur’an, sorular sorup düşündürerek;
Akla kapı açar, fakat tercih ve seçimi kula bırakır.
Kur’an okumak aslında;
Allah ile İnsan arasındaki sözleşmeyi okumaktır.
Kur’an, lâfzıyla belli bir zamanda inmiş,
Mânasıyla Kıyamete kadar inmeye devam edecektir.
Kur’an, Hz. Muhammed’in kılavuz kaptanı hükmündedir.
Kur’an, hayatı okuyan;
Allah’ın yazılı / sözel kitabıdır.
Kur’an, Allah’ın isim ve sıfatlarının taşa toprağa bürünerek;
Kâinat / evren denilen görsel olarak yarattığı kitabın;
Harf, kelime ve cümlelere bürünerek sözel olarak ifadesidir.
Kur’an, aklın sürekli olarak aktif ve faal olmasını ister.
Kur’an, Hz. Muhammed’in hayatının son 23 yılının mimarı ve yol göstericisidir.
Kur’an, herkesin kendine inmiş gibi okuması gereken,
İlâhî kutsal bir mesajlar kümesidir.
Kur’an, Allah’ı insanlara tanıtmak isteyen bir rehberdir.
Kur’an, kâinatın kendisiyle dile geldiği ve bizlere seslendiği bir kitaptır.
Kur’an, aynı zamanda insanlığın tarihini de, ele alarak bizlere yol gösterir.
Kur’an, her zaman ve her yerde insanlığa hitap eden;
Cihanşümul / evrensel bir kitaptır.
Kur’an, nerede, ne zaman ve kim tarafından okunursa okunsun;
Kur’an, onun içine inmeye devam eden ve edecek olan bir kitaptır.
Kur’an, lâfzında sınırlı, mânasında sınırsızdır.
Kur’an, okuyanı sâkinleştirip rahatlaştırır.
Kur’an, geçmiş üzerinden bizleri geleceğe hazırlar.
Kur’an, görünende görünmeyeni gösterir.
Kur’an, kısaca demek lâzımsa,
Mânevî bir güneştir vesselâm.

x

Daha bunlar gibi sayısız gerçeklere ışık tutan Kur’an’ı ve içindekileri keşfetmek istiyorsanız;
Açıklamalı Bir Meal olan, Sn. Veli Tahir Erdoğan’ın uzun yıllar, büyük emekler vererek hazırladığı,
gerçekten muhteşem bir eser ve ilmî bir çalışması olan; daha şimdiden 28.nci baskıya ulaşan: KUR’AN
BANA NE DİYOR? Adlı özlü bir meal-tefsir olan eserini hararetle tavsiye ediyor ve eser üzerinde derin
derin düşünmemiz gerektiğini, haddim olmayarak herkese duyurmak ve bildirmek istiyorum.

Önceki İçerikAĞAÇLARIN GÖLGESİNDE
Sonraki İçerikYANLIŞ VERİ İLE DOĞRU POLİTİKA OLMAZ
Avatar photo
1944 yılında İstanbul'da doğdu. 1955'de Ordu ili, Mesudiye kazasının Çardaklı köyü ilkokulunu bitirdi. 1965'de Bakırköy Lisesi, 1972'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1974-75 Burdur'da Topçu Asteğmeni olarak vatani vazifesini yaptı. 22 Eylül 1975'de Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Dicle Öğretmen Lisesi Tarih öğretmenliğine tayin olundu. 15 Mart 1977, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Osmanlıca Okutmanlığına başladı. 23 Ekim 1989 tarihinden beri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Yakınçağ Anabilim Dalı'nda Öğretim Görevlisi olarak bulundu. 1999'da emekli oldu. Üniversite talebeliğinden itibaren; "Bugün", "Babıalide Sabah", "Tercüman", "Zaman", "Türkiye", "Ortadoğu", "Yeni Asya", "İkinisan", "Ordu Mesudiye" ve "Ayrıntılı Haber" gazetelerinde ve "Türkçesi", "Yeni İstiklal", "İslami Edebiyat", "Zafer", "Sızıntı", "Erciyes", "Milli Kültür", "İlkadım" ve "Sur" adlı dergilerde yazıları çıktı. Halen de yazmaya devam etmektedir. Ahmed Cevdet Paşa'nın Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefası'nı sadeleştirmiş ve 1981'de basılmıştır. Metin Muhsin müstear ismiyle, gençler için yazdığı "Irmakların Dili" adlı eseri 1984'te yayınlanmıştır. Ayrıca Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nce hazırlattırılan "Van Kütüğü" için, "Van Kronolojisini" hazırlamıştır. 1993'te; Doğu ile ilgili olarak yazıp neşrettiği makaleleri "Doğu Gerçeği" adlı kitabda bir araya getirilerek yayınlandı. Bu arada, bazı eserleri baskıya hazırlamıştır. Bir kısmı yayınlanmış "hikaye" dalında kaleme aldığı edebi yazıları da vardır. 2009 yılında GESİAD tarafından "Gebze'de Yılın İletişimcisi " ödülü kendisine verilmiştir.