Kocaeli İçin Çifte Bayram

44

Değerli okuyucular;


Kocaelililer için çifte bayram olacak.


1. nedeni hepimizce malum olan Ramazan bayramı. Bu vesile ile hepimizin Ramazan Bayramını tebrik ederim.


2.nedeni  ise Afet deposu arsası için Ankara Milli Emlak Genel  Müdürlüğünden ön tahsis yazısının gelmiş olması..


Artık yetki Özel İdarenin elinde. Bu yazı ile Uzunçiftlik Belediyesi  hudutları içinde, Sapanca yoluna cepheli  20.000 m2 alanlı  arazinin Özel İdare müdürlüğüne ön tahsisi yapılmış bulunmaktadır. Bu tahsis 3.5 yıldır kovaladığımız bir hayalin gerçekleşmesi anlamını taşımaktadır.


Artık burada gerekli imar tadilatları yapılarak alan, KOCAELİ AFET KOORDİNASYON VE LOJİSTİK MERKEZİ haline dönüştürülebilir.


Büyük Şehir Belediyesi tarafından burası Afet alanına dönüştürülmüştür.


Bu vesile ile Arsanın bulunması dahil olmak üzere alanın plan tadilatına kadar yardımını esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın İlyas Şeker’e teşekkürlerimi arz ederim. Bundan sonrada aynı desteğin devam edeceğine eminim.


Özel İdarece konunun takibinde de yardımını esirgemeyen İl Genel Meclis Başkanı Sayın Ali Ayaz’a da teşekkür ederim. Bundan sonra da desteği devam edecektir.


Yine bu konuda emeği gecen Sayın Kocaeli Valimiz başta olmak üzere sayın Kocaeli Defterdarımıza ve diğer daire müdürlerimize de teşekkür ederim.


Son olarak ta tahsisin çabuklaştırılması için danışmanı vasıtası ile konuyu Ankara da takip ettiren bir önceki Orman Bakanımız Sayın Osman Pepe’ye de teşekkür ederim.


İnanıyorum ki bu hayati konuda herkesin desteği devam edecektir.


Gelelim bu alanda neler yapılabilir düşüncesine;


Bu alan dörde bölünebilir.


1-İdari alan,


2-Haberleşme alanı,


3-Lojistik alanı,


4-Eğitim ve Tatbikat alanı


1-İdari alanda Afet koordinasyon ve yönetim merkezi toplantı odası olabilir. Koordinasyon Valisinin odası olabilir. Sekreterlik ve yazışma birimleri ve arşiv olabilir. Yardım dağıtma ve gelen yardımları kabul etme birimleri olabilir. Güvenlik birimleri olabilir. Temizlik birimleri olabilir. Afette görev yapacak personelin  yatma yerleri, Yemek pişirme yeri ve yemekhaneler olabilir. Şehir dışından gelecek yetkililerin ve yatma dinlenme yerleri olabilir.  Eğitim binaları olabilir.


2-Haberleşme alanında sabit haberleşme tesisleri ile hareketli haberleşme birimleri ve konusu haberleşme olan sivil toplum örgütlerinin konuşlanma yerleri olabilir.


3-Lojistik alanında ise Afette görev alacak resmi kurum ve sivil toplum örgütlerinin malzeme depoları olabilir. Ayrıca yurt içinden ve Yurt dışından gelecek yardımların depolanacağı açık ve kapalı alanları teşkil edilebilir. Bu alan içinde havadan ikmalin kolaylıkla sağlanabileceği Helikopter alanı bulunabilir.


4-Afet öncesinde afet eğitimlerinin verilebileceği ve tatbikatların yapılabileceği bir alan teşkil edilebilir. Bu alanlarda yeteri kadar duş ve tuvaletler tesis edilebilir. Çevre emniyeti için güvenlik kabinleri çevreye serpiştirilebilir.


Değerli okuyucular;


İnanın sevincimden bu düşüncelerimi de sizinle paylaşmak istedim. Artık bayram ertesi hızlı çalışma zamanı.İstanbul afeti geldim demeden biz bir an önce projemizi yapıp uygulamasını tamamlamalıyız.


Bu konuda Sayın Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok iş düşüyor.
Kendisini bu konuda ziyaret ettiğimde “Arsa işini bitirin. Geri kalanında elimden geleni yapacağım.” demişti. Dediğini de yapacaktır.


Kızılay İzmit Şube Başkanı olarak bende elimden geleni azami ölçüde yapmaya devam edeceğim.


Kocaeli Basını, Sanayiciler, Tüccarlar, sivil toplum örgütleri sizde destek veriniz.


Bu proje A dan Z ye hepimizin projesidir ve aciliyeti vardır.


Bu vesile ile Kocaelililerin çifte bayramını tebrik ederim.