Kıyamet Ne Zaman Kopacak?

63

Merak etmiyorsanız mesele yok.

Merak ediyorsanız bu yazı sizin için.

Gün saat tarih isterseniz boşuna.

Ama size bir ipucu vereyim.

İnsan hayatı için 950 senelik bir ömrün mümkün olmasından sonra,

Bu imkânsız bunuda nerden çıkardınız mı dediniz?

Bakalım mümkün mü değil mi?

Bu yazıda Kıyamet alametlerinden bahsetmeyeceğim,

Şimdiye kadar yazılanlardan farklı olarak,

İki önerme ile konuya yaklaşmanın doğru olacağı kanaatindeyim.

1.Önerme: Vahyin bitmesi yani sona ermesi

“Bu gün dininizi kemale erdirdim”

Ayetinin inmesiyle kuran nüzulünün sona ermesi dinin tamamlanması anlamına geldiği gibi

Peygamber (sav) de hayatının sona ermesi yani vefatının habercisi idi.

Hatta bazı sahabeler bunun farkına vararak hüzünlenmiş ve ağlamışlardı.

Artık peygamberin görevi tamamlanmıştır.

Peygamberin yaşamasının bir anlamı kalmamıştır.

Kısacası dinin tamamlanması peygamberin öleceğinin göstergesi yâda bir delili idi.

2.Önerme: Vahyin tamamen anlaşılması

Vahyin biterek dinin tamamlanması peygamberin görevinin sona erdiği anlamına geliyorsa,

Kuran ayetlerinin sosyolojik psikolojik teknolojik tıbbı ve mucizevî olarak,

Bütün yönleriyle tamamen hayata girmesi dünyanın görevinin bittiği anlamına gelir ki,

Oda dünya hayatının sona erdiğinin,

Yani kıyametin kopma zamanının geldiğinin göstergesi ve delilidir.

İlahi yasa gereği görevini tamamlayan canlı, cansız her varlığın mevcudiyeti sona ermektedir.

Bu bir yorumdur.

Kehanet falan değil,

Aklın görevi düşünmektir.

Bende düşünerek böyle bir kanata vardım.

Şimdi kuranda geçen birkaç konuya değinelim.

Fransız deniz bilimci kaptan Kusto’nun Müslüman olmasına sebep olan,

Cebeli Tarık boğazındaki farklı iki su kütlesinin bir birlerine karışmadan yan yana akması olayının bulunması.

Atlas Okyanusunun suyu Cebeli Tarık boğazından Akdeniz’e, Akdeniz’in suyu da Atlas okyanusuna akmakta, fakat bu iki su kütlesi arasında su alış verişi olmamaktadır.

Yani sular bir birine karışmamaktadır.

“Suları acı ve tatlı olan iki deniz birbirine karışmamak üzere salıverilmiştir.”

Rahman süresi Ayet 19

“Bir birlerinin sınırlarını aşmamaları için aralarında engel vardır.”

Rahman süresi Ayet 20

Bu olay; durumu haber veren kuran ayetlerinin nüzulünden 1400 kusur sene sonra bulunmuş, yani açıklığa kavuşmuştur.

Belki günümüzden asırlar sonra sırrı çözülecek ayetler vardır.

Kuranın evrenselliği her asırda yaşanır olmakla beraber,

Her asırda canlı ve taze olması değimlidir?

Aksi halde kuran canlılığını ve tazeliğini yitirir ve evrensel olma özelliğini kaybeder.

Süleyman(as) ile Sebe Melikesi Belkıs kıssasını anlatan ayetlerde,

Belkıs’ın tahtının Süleyman(as)’ın sarayına binlerce km uzaktaki yoldan bir saniyeden daha az bir zamanda getirilmesinin anlatılması

(Süleyman(as) milletinin ileri gelenlerine)  “ey seçkin topluluk! Bana teslim olmalarından önce bu melikenin tahtını kim bana getirebilir?” dedi.

Neml süresi Ayet 38

Cinlerden bir ifrit: Sen yerinden kalkmadan önce ben onu (tahtı) sana getiririm.

Buna gücüm yeteceğinden eminim dedi.

Neml süresi Ayet 39

İlahi kitabın bilgisine sahip olan biri (vezir Asaf veya Hızır (as)

“gözünü açıp kapamadan ben onu (tahtı) sana getiririm” dedi.

Süleyman tahtı yanında görünce “bu Rabbimin lütfündendir” dedi.

Neml süresi Ayet 40

Bu ayetlerde insanların cinlerden daha hızlı hareket edebileceklerine dair işaret vardır.

Bu olayın dünya hayatında zaman içerisinde gerçekleşeceğinin göstergesidir.

Bu maddenin ışınlanması olayı olsa gerek..

Bilim ve teknoloji bu olayı çözecek ve bu iş gerçekleşecektir.

Ayrıca aynı kıssada anlatılan suyun üzerine camdan sarayın yapılması,

İlerleyen zaman içerisinde göllerde, denizlerde yâda okyanusta böyle bir sarayın yapılamayacağını kim garanti edebilir.

Bilim ve teknoloji bunu da gerçekleştirecektir kanaatindeyim.

Bu olayların gerçekleşmesi ne kadar zaman alır?

Bunu elbette bilemeyiz.

Yine Yusuf(as) kıssasında anlatılan Yakup(as)’in görmeyen gözlerinin açılması.

“Şu gömleğimi alın götürün, babamın yüzüne bırakın(sürün) gözü görür bir hale gelir”

Yusuf süresi Ayet 93

“Müjdeci gelip gömleği Yakup’un yüzüne sürünce gözleri açıldı….

Yusuf süresi Ayet 96

Yakup(as)’ın oğlu Yusuf’un gömleğini gözlerine sürerek kör olan gözlerinin açılması insan terinin körlüğe şifa olacağının göstergesi olup bununla ilgili tıbbi çalışmaların devam ettiğini biliyorum.

Bu olay kuranda zikredildiğine göre gerçekleşecektir.

Yine kuranda Nuh(as)’ın 950 sene kadar yaşadığının anlatılması:

Cenabı Hak bu hususla ilgili olarak şöyle buyuruyor.

“Andolsun ki biz Nuh’u milletine (Peygamber olarak) gönderdikte içlerinde bin seneden elli yıl eksik kaldı.’ Yani Nuh(as) 950 yıl yaşadı.

Ankebut süresi ayet 14

Kuranda bu olayın zikredilmesi

İnsan ömrünün bu kadar uzayabileceği anlamına gelir ki;

Bu olay zaman içerisinde hayat standartları yükseldikçe gerçekleşeceğinin göstergesidir.

İnsanlar bu kadar uzun yaşayabileceklerdir ama ne zaman?

Talut ve Calut kıssasında anlatılan inanmış az bir gurubun, inanmamış büyük bir guruba galebe çalması olayı

İsteyenler bakara süresinin 249 – 250 – 251. ayetlerine bakabilirler.

Allahu alem Hizbullah İsrail yada Hamas İsrail meselesinin örneği olabilir.

Yâda ileride Müslümanlar açısından büyük bir zaferin müjdecisidir.

Kuranı Kerimde “seba semavat” yedi kat göklerden bahsedilmekte

Buda dünyanın,

Ayın Güneşin,

Yıldızların gezegenlerin,

Saman yolunun tüm galaksilerin sırlarının çözüleceği anlamını taşımakla beraber,

Bunun sadece gökyüzüyle sınırlı kalmayıp

Diğer semalarında mahiyetinin özelliklerinin zamanla çözülerek

İnsanlığın hizmetine ve bilgisine sunulacağının göstergesidir.

Dünyadan yedinci kat göğe yolculuk,

Şu an düşünmesi birazdan öte çok zor.

Yüz sene öncede, ay için aynı şey söz konusu idi.

İsa(as)’in gökyüzüne yükseltilmesi

Peygamber(sav)’in Miraç hadisesi insanlığın zaman içerisinde göklere çıkabileceklerinin habercisidir.

Bu olayların çözümlenmesi bu günden yarına olacak işler değildir.

Bunun için kıyametin yakın bir zamanda kopması da söz konusu değildir.

Her şeyin en doğrusunu Allah bilir.

Son olarak şunu ifade edeyim

Kuranı Kerimde Ashabı kehf olayından bahsedilirken mağarada bir gurup insanın 300 seneden biraz fazla yattığı anlatılır.

Onlar mağarada 300 yıl kaldılar ve buna 9 yıl kattılar.

(Yani mağarada 309 yıl kaldılar.)

Kehf süresi Ayet 25

Bu olay ahret inancının yani öldükten sonra dirilmenin delili olduğu gibi,

Bu dünyada da gerçekleşecektir, gerçekleşeceğinin göstergesidir.

Ama uyutularak ama dondurularak yâda başka bir yolla.

Onu zaman gösterecek.

Nerede nasıl ve ne zaman?

Onu zaman gösterecek.

Tüm bu hadiseler bütün çıplaklığı ile beraber gerçekleşince,

Dünyada görevini tamamladığı için varlığının bir anlamı kalmayacaktır.

İşte buda kıyametin kopması demektir.

Ne zaman mı?

Allah bilir ama epeyce uzun bir zaman sonra,

Acele etmeyiniz.

Bir defa insan ömrünün 950 seneye çıktığı bir zaman gelsin.

Ben 950 sene sonra dünyanın bilim ve teknolojinin dürümünü şimdiden merak etmeye başladım.

Ben olaylara ehlisünnet çizgisinde,

Fakat alışılmışında biraz ötesinde bakmaya çalışan bir insanım.

Lütfen kimse sivrilik yaptığım kanaatine varmasın.

Evrensellikte istikameti kaybetmeden,

Bakış açısını dondurmadan sürekli canlı ve diri tutmak değilmidir?

Bu konuyla ilgili yapılan spekülasyonlara inanıp korku ve paniğe kapılmayınız.

Bu yazı batılı bir müsteşrik tarafından yazılsaydı çok daha ilginizi ve dikkatinizi çekerdi. Değil mi?

Müslüman din ve bilim adamlarının da bu konu üzerine hassasiyetle eğilmelerini de istirham ediyorum.

Hepinize hayırlı uzun ömür,

Sağlık sıhhat ve afiyet diliyorum.