Kitap Okuyormusunuz?

49

Konuya, bütün dünyada önem verilmektedir. Kitap okuyor musunuz? Sorusuna cevap aranmaktadır. Sürekli araştırmalar yapılmakta ve istatistikler düzenlenmekte elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.

Sonuçlara bakılırsa;

Boş zamanlarımda kitap okuyorum yanıtı güzeldir. Ama kitap okumak için özenle zaman ayırırım cevabı ideal olanıdır. Kitap okuma alışkanlığında Japonya başı çekerken, İsveç ikinci sırada yer almaktadır.

Kitaplar, yazıldıkları dönemin tanıklarıdırlar. Ve hiç kuşku yok ki kitaplar ve oluşturdukları kütüphaneler insanlık tarihinin bilinen bütün bilgi, deneyim ve düşünce birikimini günümüze ulaştıran en büyük kültür hazineleridir.

Kitaplar çok zaman beklentilerimize, umutlarımıza ve düşüncelerimize yeni açılımlar getirirler. Bize verdikleri bilgilerle yolumuzun aydınlanmasına neden olurlar.

Kitap okumak başkasının gözünden, algılamasından ve değerlendirmesinden olayları görmektir. Yazarın görüşüne katıldığımız gibi, katılmadığımız savlar ve irdelemeler olabilir. Bu duruma giderek alışır ve doğal karşılamasını öğreniriz.

Çağdaş bilimin çeşitli konularının okullarda öğretilmesine yardımcı olan veya kamu yasalarını, kurallarını ve mesleki mevzuatı kapsayan yayınlar kitaba ayrı bir statüde kazandırmıştır.

Duygu ve hislere dayalı konular seçilerek yazılan yapıtlar ise bizi sınırsız, renkli ve geniş bir hayal dünyasında dolaştırarak dinlendiren,  mutlu eden kitaplardır. Bazen içimizi acıtan, bizi hüzünlendiren konularla da karşılaşabiliriz. Ama bu durum bizi kitaptan soğutmaz. Çünkü insanın yaşamı iyi ve kötü anıların toplamıdır.

Yazımızın başında belirttiğimiz gibi; günümüzde kitap okumak bütün dünyada uygarlığın, çağdaşlığın en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Ülkemizde hem devletimiz hem özel kuruluşlarımız tarafından, çocuklarımızın ve halkımızın kitap okumasını yaygınlaştırmak için yoğun çabalar gözlemekteyiz.

Okullarımızın, il ve ilçelerimiz kütüphanelerinin güçlendirilmesine, yeni kitaplarla çeşitlendirilmesine katkı sağlanmasına yerel idarelerimizin ve sivil toplum örgütlerimizin katkıları yurdumuzun her köşesinde devam etmektedir.

Yazımı Konfüçyüs’un bir dileğiyle noktalayalım.

” Tanrım! Bana kitap dolu bir hane ile çiçek dolu bir bahçe ver”.