Kimler Uzun Yaşar?

26
 • Sağlıklı, dengeli ve kaliteli beslenmeyi alışkanlık haline getirip, son nefesine kadar uygulayanlar.
 • Sürekli ve dengeli hareket ve spora son nefesine kadar devam edenler.
 • Dengeli, ölçülü ve sürekli çalışmaya son nefesine kadar devam edenler.
 • Sürekli başarı üretip, başarıdan zevk almayı başarabilenler.
 • Kaliteli ve nitelikli okumayı son nefesine kadar alışkanlık haline getirenler.
 • Dost ve arkadaşlık portföylerini başarı ile dizayn edebilenler.
 • Gülümseme, naiflik, nezaket ve kibarlığı son nefesine kadar bırakmayanlar.
 • Olumsuzluklar karşısında sabretmeyi becerebilenler.
 • Olumsuzluklar karşısında yüksek kaliteli çözümler üretebilenler.
 • Başarmaya ve güzelliklere odaklananlar.
 • Yılda bir defa sağlık kontrolünü başarı ile geçenler.
 • Sosyalitesi oldukça yüksek olanlar.
 • Hakkıyla çalışıp usulünce dinlenmeyi becerebilenler.
 • Erken yatıp erken kalkarak, gecenin nimetinden yararlanmayı becerebilenler.
 • Asla ve asla hiçbir kötü alışkanlık edinmeyenler.
 • Her an yardıma muhtaç olanlara sürekli yardım etmeyi bir görev bilenler.
 • Karşılıksız herkese sevgi sunanlar.
 • Hata ve kusurlarını bilgelik yolunun merdiven basamakları olarak kabul edip, kurban rolü oynamayanlar.
 • Hakkıyla empati yapmasını bilenler.
 • Şüphecilik yapmayanlar.
 • Emir vermeyenler.
 • Egolarını şişirmeyenler.
 • Her konuda israf etmeyenler.
 • Tefekkür ve tevekkül edenler.
 • İnançları kuvvetli olanlar.
 • Aidiyet duyguları kuvvetli olanlar.
 • Hakkıyla enerji ve sinerji üretmeyi becerebilenler.
 • Gerilmeyip esnek olmayı becerebilenler.
 • Sahip oldukları nimetlerle mutlu olmayı becerebilenler.
 • İyiliksever ve yardımsever olanlar.
 • Merhametli olanlar.
 • Affedenler.
 • Erdem sahibi olanlar.
 • Hüsn-ü zan besleyenler.
 • Alçak gönüllü olanlar.
 • Hakkıyla dinlemeyi bilenler.
 • Tartışma ve kavgaya meydan vermeyenler.
 • Değer sahibi olup değer verenler.
 • Kendini ve haddini iyi bilenler.
 • Ölçülü, dengeli ve itidalli olanlar.
 • Azimli, cesaretli ve mücadeleci olanlar.
 • Ümitvar olup yılmayanlar.
 • Asla pes etmeyenler.
 • Şükreden ve kanaatkâr olanlar.
 • Bilinçaltının üstün gücünü yaşamlarında başarı ile uygulayabilenler.
 • Pozitif iletişim sahibi olanlar.
 • Beden dillerini aktif, olumlu ve yüksek kaliteli kullanabilenler.
 • Ahenkli ve uyumlu olanlar.
 • Hakkıyla eğlenmesini ve gülmesini becerebilenler.
 • Dengeli ve ölçülü risk alabilenler ve yönetebilenler.
 • Krizde boğulmayıp, fırsata çevirmeyi becerebilenler.
 • Uygulayıcı ve olumlu sonuçlar alıcı olanlar.
 • Stratejik esnekliğe ve karar verme yeteneğine sahip olanlar.
 • Misyon ve vizyon sahibi olanlar.
 • Güç ve yeteneklerini sürekli açığa çıkarıp başarı ile uygulayabilenler.
 • Amaç ve hedefler belirleyip, başarıya tam odaklananlar.
 • İsabetli ve istikrarlı karar verebilenler.
 • Alternatifler üretip sorun çözebilenler.
 • Stres ve sendrom tuzağına düşmeyenler.
 • Çatışma yönetimini bilen ve hakkıyla uygulayabilenler.
 • Her yeni duruma göre optimal davranış modelini üretip başarı ile uygulayabilenler.
 • Her an özenli, tedbirli ve dikkatli olanlar.
 • Sağlığını, kalitesini, başarısını ve ustalığını, başkalarının ustalığına, insafına ve inisiyatifine terk etmeyenler.
 • Kibirli, kıskanç ve haset olmayanlar.
 • Üzüntü, korku ve öfke yönetimini çok iyi bilenler.
 • İfrat ve tefrit tuzağına düşmeyenler.
 • Küslük ve kırgınlıklardan ateşten kaçar gibi kaçanlar.
 • İnatlaşmayan ve iddialaşmayanlar.
 • Önyargılı olmayanlar.
 • Önemli işleri asla ertelemeyenler.
 • Önemli işleri acil kamuflesine girmiş angaryalara peşkeş çekmeyenler.
 • Değişim ve dinamizme direnmeyip zamanında uyum sağlayabilenler.
 • Ayrıntıda boğulmayanlar.
 • Aşırı mükemmeliyetçilik peşinde koşmayanlar.
 • Muammalı ve belirsizlik içeren durumlara esir olmayanlar.
 • Evhamcılık yapmayanlar.
 • Panik ve güvensizlik yapmayanlar.
 • Yetersiz bilgi ile hüküm vermeyenler.
 • Öğrendim, biliyorum, kâmil oldum rehavetine kapılmayanlar.