Kavramlar ve Dolma Biber – 1

49

Demokrat, Çağdaş, Modern.

Ne alaka dediğinizi duyar gibiyim,

Hemen belirteyim.

Şu alaka,

Size alakasız gelebilir ama,

Ben kavramları dolma bibere benzetiyorum.

Kavramlar sizin onlara yüklediğiniz anlama göre değer kazanırlar.

Yani dolma biberlerin içerisini neyle doldurduğunuz önemli.

Eğer pirinç, kıyma vb. güzel şeylerle doldurursanız,

Türk mutfağını yansıtır.

İnsanımızın damak zevkine uygun, çok lezzetli yemek olur.

Ama siz onların içerisini kum, çakıl ve necasetle doldurursanız,

O zaman insanımızın sağlığını da sinirlerini de bozmuş olursunuz.

Şimdi bu dolma biberlerin içerisini doldurmaya başlayalım.

Demokrat: demokrasiyi benimseyen..

Demokrasi ise; ortak payda, ortak kültür.

Ötekileştirmeden birlikte yaşama sanatı,

Farklılıklara saygı..

Yani farklı inanç, kültür, yaşam, giyim ve kuşam tarzlarına saygı..

Dil, din, inanç, mezhep, tarikat, cemaat,

Irk ve renk ayrımı yapmadan,

Herkes için eşitlik, herkes için özgürlük ve herkes için adalet..

Ben değil, biz diye bilmek..

Ötekileştirmeden içselleştirebilmek,

Farklılıklarımızı kavga sebebi değil,

Zenginlik olarak algılamak.

Paylaşmasını bilmek,

Hayatın paylaştıkça daha güzel olduğunun farkına varmak.

Bu dolma biberin içerisini biz neyle doldurduk şimdi?

Kıyma ve pirinçle, ağzınıza layık, afiyet olsun..

Demokrat ve medeni insanlara yakışanda budur.

Çağdaş: çağın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olmak.

Çağın gerektirdiği teknolojiyi kullanmaktan öte onu üretebilmek.

Bencillikten uzak paylaşmasını bilmek.

Takım olmayı başarabilmek.

Kafası çalışan, düşünen ve üretebilen.

İçi bilgiyle dolu aydın kafaya sahip insan yâda insanlar.

Şekle değil, içeriğe önem veren..

Modern: insan onur ve haysiyetine yakışan. Davranışlar sergilemek,

Çünkü insan yeryüzünün en saygın varlığıdır.

İnsan varlık âlemi içerisinde Allah’ın muhatap kabul ettiği tek canlı çeşididir.

Düşünceleri sadece bu günle sınırlı kalmayan,

Geçmişi bilen geleceği şekillendirebilen,

Uzun vadeli düşünebilen,

Başkalarının gündeminden haberi olan,

Ama ona takılıp kalmadan, kendi gündemini oluşturabilen..

Sözde, davranışta, müzikte ve mimaride estetik anlayışa sahip olmak,

Ben bu kavramlardan bunları anlıyorum.

Şimdi bu dolma biberin içerisini neyle doldurduk?

Ağzınıza layık,

Afiyet olsun.

Medeni insanlar olmak ne güzel değil mi?

devam edecek