Kanal İstanbul İsmi Yanlıştır, Doğrusu İstanbul Kanalı Olmalı

56

 Âcizane olarak şahsen, kanala verilen KANAL İSTANBUL isminin yanlış olduğu
kanaatinde bulunmaktayım. Bu cümleden olarak, hayretime mucip olan husus şudur
ki, AK PARTİ Gençlik Kollarının 6. Kongresinde yapmış oldukları konuşma da “Tarihte dinini, dilini, kültürünü ve
değerlerini kaybedip de varlığını devam ettiren hiç bir topluluğun olmadığını”

ifade eden, Değerli Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’a
böyle bir ismi nasıl kabul ettirdiklerini anlamakta
zorlanıyorum.

Kanalın
isminin, İSTANBUL KANALI olmasının daha
doğru ve isabetli olacağına inanıyorum. Çünkü Kanal İstanbul Türk dilinin tamlama kurallarına uymamaktadır.
Türkiye
Türkçesinde son yıllarda iyelik ekinin atılarak kullanıldığını
görüyoruz. Bunun neticesinde meydana gelen tamlama şekilleri, Türkçe isim ve
sıfat tamlaması yapısını büyük ölçüde tahrip etmiştir.”

 “Kanal İstanbul”
ismi de bu bakımdan bu konuda kötü bir emsal teşkil etmektedir.

Kanal
İstanbul’un yanı başında ki boğaza İstanbul
Boğazı
denildiğine göre, bu kanala niçin İstanbul Kanalı denilmesin ki.  Zira doğru olanı bu değil midir? Nitekim
Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan 14 Nisan 2021 tarihinde Millet Kütüphanesi’nde
gençler ile bir araya geldiği toplantı da yapmış oldukları konuşmada, İstanbul Kanalı İfadesini
kullanmışlardır. Bunu, Muhterem Başkanımıza her halde Allah söyletmiş olmalı.

Mühim
bir mesele olarak telakki ettiğim bu hususu, siz değerli okuyucularım ile
paylaşmak istedim.