Kabir Çivisi; İslam’ın Şartı 5 veyahut Nisa 135

42

Soru
ordusu: ‘Oku’mak farz mı, vacip mi,
sünnet mi?
İlk emri OKU! Olan ve 2 defa tekrarlanan bir emre itaatsizlik Müslümanlığımız
için bir sorun teşkil eder mi, etmez
mi? Eder diyenlerle devam edelim; Peygamberimiz
ilk vahyi aldı ve yakınlarıyla paylaştı. Ortada tefsir kitapları, hadis
külliyatları ve ilmihâl ansiklopedileri yok; Kur’an namına sadece 5 âyet
var, neyi – nasıl okuyacaksınız? Yaratılışla
alâkalı
okumalar ve gözlemler yapsak uygun olur mu? Yüce Yaratıcı’nın ‘Rabb’ adı/sıfatı terbiye eden, eğiten-öğreten,
geliştiren, yöneten anlamlarına geldiğine göre[1] kendimizi geliştirmeyle ve öğrenmeyle
ilgili
okusak nasıl olur? 2’nci âyette bahsedilen ve sûreye de ismini veren
alâk’ yani embriyodan, biyolojiden
yana mı okumalıyız acaba? Buna göre Belgeselleri
izlemek sünnet mi
; Peygamberimiz kimbilir neler yapmıştır? Bitmedi; kalemle yazmak ve bilmediğini öğrenmek Allah’ın sünneti (Sünnetullah) mi?

İslam’ın 5 şartını kim, ne zaman ve nasıl tespit etmiş? Hangi kriterlere göre Namaz, Oruç, Zekât, Hac ve Kelime-i şehadet
belirlenmiş? Ben meselâ hac hariç[2] 4’ünü yerine getiriyor gibiyim ama bende rüşvet, yolsuzluk, iftira, kul hakkı yeme, yalan-dolan,
torpil, adamcılık-particilik gırla, benim meşrebimden olmayana ölse bir
damla su vermem; benim Müslümanlığımda
bir sıkıntı var mı
, Cennet’te Peygamberimizin “livâü’l-hamd sancağı” altında toplanmayı ben de umabilir miyim?

Gene
sorgu-sual: Kuran’da ‘salât’ olarak
geçen kavram bu kıldığımız namaz mı? Kutsal kitapta sâlatın çoğunlukla zekâtla birlikte verilmesinin hikmeti ne olabilir? Biz şu meşhur 5’lemede
araya orucu niye sıkıştırmışız? Oruç, abdest, namaz, peygamber,
minare gibi kelimeler hangi dilde; Arapça
mı, Farsça mı? Cennet’te herkes 33
yaşında olacaksa ve insan görünümlü her mahlûk Arapça konuşacaksa bu Kuran Arapçası mı yoksa Suudîlerinkisi mi olacak?

Kandil, Bayram ve Cuma kutlamasıyla (SMS, vatsap,
feysbuk, instegram vs) sevap-puan
biriktirebilir miyiz? Her Cuma, aşağı yukarı her camide Arapça ve Türkçe Nahl 90 okunarak Allah’ın adaleti, iyiliği ve yakınlara yardımı emretmesinin;
edepsizliği, kötülüğü ve azgınlığı da yasaklamasının 5 Şartta yer almasını
bekleseydik 5, beş olmazdı di mi
? 15 mi, 25 mi olurdu?

Ya
Nisâ 135: “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutun; kendiniz, anne-babanız
ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun.
Haklarında şahitlik ettikleriniz zengin olsun – fakir olsun, Allah onlara
sizden daha yakındır. İğreti arzularınıza uyup adaletten sapmayın. Eğer şahitlik
ederken dilinizi eğip bükerseniz ya da doğruyu söylemezseniz muhakkak ki Allah
yaptıklarınızı bilir.”
[3]

Adaleti
şartlamanın-şurtlamanın âlemi var mı? Adaleti, hem de öz aileme rağmen
uygulayacağıma 5 vakit namaza 5 daha katarım
. Gerçi The Cemaat de sabahla öğle arası ‘kuşluk’, akşam namazı akabinde ‘evvâbin’, yatsıyla sabah arası ‘teheccüd’ kılıyor ve her namaz sonrasında muhakkak uzun uzun ‘tesbihât’ta bulunuyordu. Hatta sünnet
diye pazartesi ve perşembeleri oruçla geçiriyordu.  Ama Vatikan, ABD-CIA ve sair derin ilişkiler
önemsizdi, tâ ki 15 Temmuz’a kadar;
he mi? Bin (1.000) rekât tesbih namazı kılsam alacağım bonusun hesabını Allah adına hangi ‘sevgili kul’ yapmaya cüret edebiliyor? Din bu mu yoksa Allah’a din mi
öğretiyoruz
?

Bir
Bayburtlu, bir Erzurumlu, bir de Rizeli çarşıda oruçsuz birini görünce üstüne
yürümüşler ve kibarca “Niye oruç
tutmuyorsun, ulan!
” demişler. Adam “Ben
Hıristiyanım
” deyince bizim Dursun “Uşağum,
dinunuzun kıymetuni bilun!
” deyivermiş. ‘Şeyime göre imam buldum
fıkrasına girmiyoruz zira fazlasıyla gerçek; yoksa girelim mi?

Furkan
43: “Bencil
arzularını ilâh edinen kimseyi görüyorsun. Onun sorumluluğunu sen üstlenebilir
misin?”[1]
Hatta Prof. Bekir Topaloğlu “Bir şeyi yetkinlik noktasına varıncaya kadar
kademe kademe inşa edip geliştiren” manasını vermektedir (bkz.: TDV İslam
Ansiklopedisi, Yıl 2007, Cilt 34,  Sayfa
372).

[2]
Hacca da imkâna göre niyetlenmiş say

[3] Bayraktar Bayraklı (Yeni
Bir Anlayışın Işığında Kur’an Meali, 4. Nisa Suresi 135. Ayet)