İzmit’de Bulunan Kızılay Binası

26

 Bugün yazacağım yazının mevzu, İzmit
Cumhuriyet Mahallesi Şirin Evler Semtin de bulunan Kızılay Binası ile
alakalıdır.

Benim
de ikamet etmekte olduğum bahsi geçen Mahalleye, hemen demir yolunun kenarına, Kızılay,
İzmit Şube Müdürlüğü tarafından bundan 8
yıl
kadar önce, 4 katlı bir bina yaptırılmıştır. Bu binanın 20 civarında
dairesi bulunmaktadır. Fakat her ne sebepten ise, aradan geçen bunca zamana
rağmen, ,bu bina halen, metruk bir halde boş bulunmaktadır. Kiraya filan da
vermediler. Büyük bir masraf yapılarak inşa edilen bu bina ile alakadar olan
hiç bir kimse yoktur. Bu arada bütün musluklarını çaldılar. Kapılarını da
kırdılar. Bodrumu halen tamamen su ile dolu bulunmaktadır. Adeta bina oturulmaz
bir hale gelmiş durumdadır.

Mahalle
halkı olarak, bu durum,  başta Kızılay
İzmit Şube Müdürü olmak üzere,  Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’a da
bildirildi.  Fakat değişen herhangi bir
durum olmadı. Esasen, bu binanın durumunun  gerek İzmit Şube Müdürü ve gerekse Kızılay
Genel Başkanı tarafından bilinmemesi mümkün değildir..Verilen bilgiye göre,
imar durumun da bir problem varmış..Yapılan bu müdafaa tarzını kabul etmek
mümkün değildir. Mademki, imarında bir problem vardı, o halde bu binayı niçin
yaptınız, yapılmasına nasıl müsaade verdiniz. Vatandaşlardan kuruş kuruş
toplanan paralar ile yapılan bu binanın kaderine terk edilmesi vahim bir
hatadır, hatta cinayettir.

Bu
binanın durumu, mahalle muhtarı ile Mahalle halkının tamamı tarafından
bilinmektedir. Fakat elden gelen bir şey bulunmamaktadır. Binanın bu halde durması
mahalle halkını tedirgin ediyor da Kızılay yetkilerini hiç rahatsız etmiyor mu
acaba diye çok merak ediyorum. ,

Mühim bir mesele olarak
telakki ettiğim bu durumu Siz değerli 
okuyucularım ile paylaşmak istedim.