İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem İhtiyacı

33

16
Nisan 2017de yapılan referandumla
gerçekleşen Anayasa değişikliği ile dünyada ilk defa Türkiyede uygulanan
Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçtik.

Kuvvetler
ayrılığ
ının ortadan
kaldırıldığ
ı,
yasama- y
ürütme ve yargı güçleri arasında denge ve denetim
mekanizmalarının neredeyse olmadığ
ı,
Milletin devasa meselelerinin
çözümünün ortak akıl yerine
bir kişinin akl
ına
emanet edildiği bir sistem getirildi.

1789 Fransız İnsan Hakları
Beyannamesinde ifade edildiği gibi,
Hakların
vence altına
alınmadığ
ı ve
kuvvetler ayr
ılığının olmadığı bir toplumda anayasa
da yoktur.
 

Montesquieunun
tespiti bugü
n de geçerlidir.
Yargı
gücü,  yasama gücüyle birleşirse,
vatandaşlar
ın
hayat ve hürriyetleri üzerindeki idare, keyfe kalmış bir idare olur.
Çünkü yargıç kanun koyucunun durumuna düşer. Şayet yargı gücü, yürütme gücüyle birleşirse, yargıç korkunç bir zalim kesilir. Bu üç
güç bir kişinin şahs
ında
birleştiğinde ise korkun
ç bir
istibdat hüküm sürer.”

**********************************************

Cumhurbaşkanlığı
Sisteminin Olumsuz Sonu
çları

Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçtiğimizden bu yana hemen
hemen b
ütün göstergeler kötüye doğru gidişe işaret
etmektedir. CB Sistemi ile daha hızlı karar alınacağ
ı için
bütün meselelerimizin kolayca çözümleneceğine dair olan propagandan
ın aksine ekonomiden dış politikaya, hukuk ve
adaletin uygulanmas
ından
devlet
çarklarının işleyişine kadar her
alanda daha kötü durumdayız.

Devletin
işleyişinde hızlı karardan da önce, doğru karar alman
ın gerekliliği;
bunun için de tek adamın aklıyla değil, ortak akılla karar almanın önemini yaşayarak
öğrendik.

Esasen
devlet kurumlarında görev yapanlar her önemli konuda Saray’dan işaret almadan
karar veremediği i
çin hızlanması gereken devlet
çarkı daha da ağ
ırlaştı.

Devlet
gücünü kullanan kurumların arasında denge ve denetleme sistemlerinin
kurulmamış olmas
ı keyfi idare
dediğimiz bir sistemsizlik yaratt
ı.

CB
Sistemi ile parlamento büyük ölçüde işlevsiz hale geldi. Yasa yoluyla
yapılması gereken düzenlemelerin çoğu Cumhurbaşkanl
ığı Kararnameleri ile
yapılır oldu.

Bakanlar
Meclis’e karş
ı
sorumlu olmad
ıkları için milletvekillerinin
bakanlar ile irtibat
ı
koptu. Devlet tecr
übesini
aktaran müsteşarl
ık
makamı kalktığ
ı için başkanlıklar arası koordinasyonda sıkıntılar yaşanıyor.

Cumhurbaşkanının
aynı zamanda iktidar partisinin Genel Başkan
ı olması siyasi iklimin
sertleşmesine, kitlelerin kutuplaşmas
ına
yol a

Önceki İçerikİyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Üzerine
Sonraki İçerikŞaşırdık mı?
Avatar photo
Doğum 20.07.1956 BUCAK-BURDUR Eğitim Cumhuriyet İlk Okulu, Bucak Lisesi (Mezuniyet 1973) İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi - Kimya Yüksek Mühendisliği (Mezuniyet 1978) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Mezuniyet 1995) Çok sayıda şirket içi ve şirket dışı eğitim programlarına iştirak. (ISO 9000, Toplam Kalite Yönetimi, Verimlilik, İş İdaresi, Pazarlama, İstatistiksel Proses Kontrol, Kişisel Gelişim, Kişisel İmaj ve diğer konularda onlarca eğitim programı) 1978-1980 Akyazı/Sakarya Yonca Süt Fabrikası İşletme ve Laboratuar Şefi 1980-1995 Petkim A.Ş. Yarımca Kompleksi (İşletme Mühendisi, İşletme Şefi, Başmühendis.) 1995-2001 Satış Müdür Muavini 2001-2004 Tüpraş Körfez Petrokimya ve Rafinerisi Ticaret Müdür Yrd. 2004 - 01.02.2007 Tüpraş Körfez Petrokimya ve Rafinerisi Ticaret Müdürü. 01.02.2007 - 30.09.2007 Tüpraş Körfez Petrokimya ve Rafinerisi İnsan Kaynakları Müdürü. 01.01.2008 - 30.10.2008 Yantaş Yavuzlar Plastik A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı. 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Kauçuk Ürünleri Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Başkanlığı yaptı. (2001) 03.03.2010- Serbest Avukat Medeni Hal :Evli ve İki Çocuklu Lisan : İngilizce (İntermedite level) Sosyal Faaliyetler :İstanbul Üniversitesi Korosu, Kubbealtı Musiki Cemiyeti ve halen Tüpraş Türk Sanat Müziği Grubunda korist. 250 mühendis üyesi bulunan Petkim Mühendisler Derneği'nde 4 yıl başkanlık yaptı. Kocaeli Aydınlar Ocağı'nda Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Halen Yönetim Kurulu Başkanı. 2001-2002 yıllarında Kocaeli TV' de, "Geniş Açı" adlı siyasi, sosyal, kültürel tartışmaların yapıldığı programın yapımcılığı ve sunuculuğunu yaptı. Halen Kocaeli Gazetesinde haftada bir köşe yazısı yayınlanmaktadır. Bu yazıların tamamı kocaeliaydinlarocagi.org.tr sitesinde yer almaktadır.