İyi Bayramlar.

27

Günümüzün yaşam şartları bayram günlerini birçoğumuza tatil imkânı olarak algılatsa da aslında bayramlar bir milletin bütünlüğünün simgesidir.

Bu bütünlük hayatın hem manevi hem de maddi boyutlarında ortaya çıkar.

Manevi olarak bayramlar, toplumda sükûnet ve barış ortamı yaratır.

Mesela herkesin bildiği gibi küs olanlar bayram vesilesi ile barışma imkânı bulur.

Bazen bayramlarda kısa süreli de olsa savaşların bile durduğu görülür…

Özellikle dini bayramlarda dinimizin gereği olan yardımlaşma daha çok arttığı için toplumda birlik ve beraberlik duygusu da artmaktadır.

Dolayısıyla bayramların manevi anlamda bütünleyiciliği kimi zaman toplumda var olan gerginliğin azalmasına sebep olur.

Bayram günleri ve öncesinde yapılan hazırlıklar toplumda sadece manevi olarak değil ekonomik olarak da önem arz eder.

Zira ekonomik olarak bayramlar piyasalara canlılık getirir.

Ticaret hareketlenir.

Bugün ülkemiz son zamanlarda yaşadığı acılara binaen buruk bir bayrama girse de insanımızda bayramın getirdiği umut havası az da olsa hissedilmektedir.

Ekonomik olarak ülkemizin bir dar boğazın içerisine doğru sürüklendiği belirtilse, birçok yabancı araştırma şirketi tarafından ekonomik riski yüksek ülkeler kategorisinde gösterilse de bu bayramda da sokaklar bayram hazırlığı içerisinde olan insanlarla doludur…

“Bu ne anlam ifade ediyor” diye soracak olursanız:

Kanaatimce bayramların getirdiği maddi ve manevi güzellikler o toplumda az çok hala hissediliyorsa, bu durum toplumu geleceğe taşıyan dinamiklerin de devam ettiğini bize gösterir.

Kısaca o toplum hala tarih sahnesinde yer almaya gayretlidir demektir…

Yani bugün ülkemizin içerisinde bulunduğu zor şartlara rağmen milletçe bir bayram havası yaratabiliyorsak, umudumuzu yitirmememiz gerekir.

Bir millet hangi etnik unsurlardan oluşursa oluşsun ortak bayramlarda birleşebiliyorsa, o milletin birliğinin devam etmesi her daim mümkündür…

Dış basında ve içeride bazı provakatörler tarafından “ülkede iç savaş olabilir” havası yaratmaya çalışılsa da inanıyorum ki bu görüşler yakın zamanda asılsız kılınacaktır.

Zira Türk milletinin geçmişten gelen en önemli özelliklerinden biri karşısındakine ayrıştırıcıdan ziyade bütünleştirici özelliklerini öne çıkararak bakmasıdır.

Bu nedenle tarihte farklı etnik gruplardan oluşan ve uzun süreli birçok devlet kurmuştur.

Bu vesile ile milletimizin mübarek kurban bayramını kutlar, bayramların yarattığı milli birliğin ilelebet devamını Cenab-ı haktan niyaz ederim.