İnsanların iktidardan korktuğu yerlerde zorbalık, iktidarın insanlardan korktuğu yerlerde ise özgürlük vardır./Thomas Paine

39