İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

36

Ekrem
İmamoğlu İBB seçimlerinden önce,“Her şey
güzel olacak”
sloganıyla kampanya yaptı. Hiç ayırım yapmadan bütün sağ
partilerden de oy aldı. AK PARTİ’nin güçlü adayı Binali Yıldırım’a karşı 800
bin oy fark atarak, İstanbullu seçmenden %54,21 oy almak suretiyle, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimini kazandı.

Genel seçimlerde CHP’nin İstanbul’daki, oy
oranı %25 civarında olduğuna göre, İmamoğlu diğer partilerden en az yuvarlak
hesap % 29 oy almış demektir. Başka bir ifadeyle, kendi partisinden aldığı
oydan daha fazlasını diğer partilerden almıştır. Bu durum ise sağ bloğu temsil eden
parti seçmenlerinin keskin bir tercih değişikliği yaşadığının açık bir delilini
teşkil etmektedir. Üzülerek ifade edeyim ki, bir kısım sağ parti seçmenleri bir
slogana inanarak veya başka sebeplerle hayatta hiçbir zaman oy vermedikleri CHP’nin
başkan adayına oy vermekten imtina etmemişlerdir.

         Sağda bulunan parti mensuplarının
oyları ile seçildiğine dair hiçbir şek ve şüphe bulunmayan Ekrem İmamoğlu,
seçildikten sonra, aradan iki sene gibi bir zaman geçmiş olmasına rağmen,
seçimlerden önce vaat ettiklerinin hemen hemen hiç birisini yerine
getirmemiştir, getirememiştir. Şöyle ki,

         Seçimden önce, “İBB’ sini borçlandırmak ihanettir, seçildiğim takdirde İstanbul’un
gelirini %50 artıracağım”
sözünü veren İmamoğlu, iki sene zarfında öyle bir
borçlanmıştır ki, kanunlar gereği, şuan Belediyenin bir kuruş dahi borçlanma imkânı
kalmamış bulunmaktadır.

         Buna rağmen Ekrem İmamoğlu, ekranlarda “Ben İstanbullu vatandaşlarıma 618 milyon TL
sosyal yardım yaptım”
diye övünmektedir. Hâlbuki İBB’nin Resmi Denetim
Raporların da bu yardımın sadece 67 milyon TL olduğu anlaşılmaktadır. Buna
talebelere verilen eğitim yardımı, çocuklara verilen süt yardımı vb. yardımlar
da katılsa dahi yapılan yardımların toplamı yine de 262 milyon TL’de
kalmaktadır.  Bu durumda geriye kalan 356
milyon TL’nin nerelerde harcandığına dairherhangi bir malumat bulunmamaktadır.

         İmamoğlu seçilmeden önce,“Bizim önceliğimiz olan Deprem ve Kentsel Dönüşüme
çok büyük bütçeler aktaracağız”
diyordu. Fakat seçilip göreve başladıktan
sonra ise, AK PARTİ döneminde %5 olan Kentsel Dönüşüm Bütçesinin %1 in altına
düşürülmüş olduğu, İBB’ inin Resmi Bütçesinde açık bir şekilde görülmektedir.

         AK PARTİ İstanbul İl Başkanı Osman Nuri
Kabaktepe’nin yaptığı açıklamadan anlaşıldığına göre, 25 yıllık AK PARTİ dönemi
boyunca sadece 23 milyar 592 milyon lira borçlanan İBB, Ekrem İmamoğlu
döneminde mevcut borcu 43 milyar 402 milyon TL’ye çıkarmıştır. Kaldı ki, İller
Bankası ve Hazineden geçtiğimiz yıllarda İstanbul’a 159 milyon TL yardım
gönderilmekte iken, bu miktar 180 milyon TL’ye çıkarılmıştır. Şu da bilinen bir
husustur ki, 2 yılda yaklaşık olarak 140 milyar TL kaynak tüketilmiştir. Fakat bu
arada yatırım bütçesi azalmış, reklam giderleri artmış, mal alım bedelleri de 5
milyar TL’den 10 küsur milyar TL’ye çıkarılmıştır.

İBB’nin borçlarının bu kadar artmasına
rağmen, Fatih Sultan Mehmet’in bir portresine 770 bin Sterlin, yaklaşık 6,5
milyon TL vermek suretiyle, satın alınmıştır. Fatih Sultan Mehmet tarihimiz de
bizim çok büyük bir değerimiz olmakla beraber, portresinin bu kadar yüksek
fiyata satın alınması hususu, İBB sinin yapması icap eden hizmetler meyanında hiçbir
zaman öncelikli meseleler arasında bulunması mümkün değildir.

Diğer taraftan, E. İmamoğlu seçimden önce
başkan seçildiği takdirde, Belediyede liyakate göre hareket edileceğini
söylüyordu. Fakat seçilip Başkanlık vazifesine başladıktan kısa bir zaman
sonra, 11 bin kişinin işine son vermiş ve bunların yerine de 18 bin kişiyi işe
almıştır. İşe alınanların tamamının da pay edilerek CHP, İYİ PARTİ ve HDP
tabanından alındığı cümle alem tarafından bilinen bir husustur. Buna ilaveten,
İBB’nin şirketlerine 100’ün üzerinde birim müdürü veya memur alındığı,sadece bunlara
ödenen aylık maaşın bir milyon TL’nin üzerinde olduğu belgelerle ortaya
konulmuştur.

          Yukarıda anlatılanlar nazarı itibara alınarak,
bundan sonra, İstanbullular şunu bilsinler ki, bütün borçlanma yetkilerini
kullanan ve borç aldığı bütün paraları verimli yatırımlarda kullanmayan Ekrem
İmamoğlu, bundan sonra ne yapacak sorusu akla gelmektedir. Tahminime göre yapacağı
şu olacaktır: Bundan sonra muhtemelen daha çok işten çıkarmalar yapacak, bunun
neticesi olarak da haliyle hizmetlerde gerileme dönemi başlayacaktır. Bundan
zararlı çıkanlar ise yine İstanbullular olacaktır. Bu ara da yapmış olduğu bir
konuşma da “beni engelliyorlar” demekte
ise de bu ifade doğru değildir. Kimsenin onu engellediği filan yoktur. Amiyane
tabirle bu beyan biraz da şuna benziyor, oynamasını bilmeyen gelin “yerim dar dermiş.” Bu da onun gibi bir
şey oluyor. Bir de şu var ki, İstanbul’da iki yıldan bu tarafa, taş üzerine taş
konulmamıştır. Bu güne kadar hep evvelce yapılmış olan yatırımlar ile idare
edilmiştir. Esasen, iş yapmaya niyetinin olmadığını, göreve gelir gelmez yapmış
olduğu “temel atmama merasimi” ile
çok açık bir şekilde ortaya koymuştur.

         Ancak, Ekrem İmamoğlu’na çok da fazla
haksızlık yapmamak lazım. Zira İmamoğlu İstanbul’a öyle büyük bir hizmet
yapmıştır ki, o da unutulur gibi değildir. O da şudur; E.İmamoğlu Beylikdüzü’ne,
Kıbrıslı Türk kardeşlerimizi büyük katliama tabi tutan, eli kanlı Kızıl Papaz Makarios’un, müstakil olmasa da
yanına birkaç kişiyi daha katarak heykelini yaptırmıştır. Bu da tabii ki, az
buz bir hizmet değildir! Bu itibarla, İmamoğlu’na oy veren, sağ partilere
mensup vatandaşlarımız ne kadar gururlansalar az gelir!

         Netice itibariyle, İstanbul’un yükünü
kaldıramayan E. İmamoğlu bir şekilde kendini bu görevden aldırmanın yollarını
aramaktadır. Yetkisi olmadığı halde bile bile borçlanma talebinde bulunması
herhalde bundan olmalıdır. Kendini görevden aldırmak suretiyle mağdurları
oynayıp, bu mağduriyet sayesinde 2023 yılında Cumhurbaşkanı olmanın yolunu
arayacak gibi bir tavır sergilemektedir. Bu tahminlerin doğru olup olmadığı her
halde önümüzde ki aylarda meydana çıkacaktır.

Not:
Bu yazı kısmen basın ve yayım organlarında çıkan haberlerden derlenerek
hazırlanmıştır.