Hürriyet/Özgürlük ve İstiklâl/Bağımsızlık Benim de Karakterimdir

24

Hep ilkelerin
kutsallığından bahsettik. Ve tarihî kişiliklerin güçlerini aslında
kullandıkları kavramlardan aldıklarını dillendirdik. İnsanın özgürlüğü bir Tanrı
teminatıdır
; bağımsızlığı ise hem bir takva vesikası hem de dünya
diplomasıdır
.

İnsan ömrünün özeti takındığı tek
rozettir
. Söylemeyip de
yaptıklarıdır ahlâkı
, hayata bakışıdır varlığının anlamı, karakteriyle kişiliğidir kaderi ve tüm
bunların toplamıdır yaşamının beyannamesi, manifestosu…

Bu minvalde tüzüğüyle
kaim
ve ilkelerle daim bir
sendika kurduk: HÜRRİYETÇİ EĞİTİM SEN (Hürriyetçi Eğitim ve Bilim Çalışanları
Sendikası). Özgür düşüncenin ve evrensel ilkelerin yol işaretçisi
olduğu bir yolda yürümek isteyenlerle, farklı fikirlerin bereketini cana minnet
bilenlerle yine ve yeniden hep beraber vira bismillah diyoruz. Atatürk’ün “Hürriyet ve istiklal
benim karakterimdir
” sözüne ‘benim
de
’ diyenleri yanımıza bekliyoruz.

İşte
SENDİKAL MANİFESTOMUZ:

§ 
“Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” bir anlayışla
bağımsız sendikacılık yapmayı vazgeçilmez ilke olarak benimsemişiz.

§ 
Hür ve eleştirel düşünceyi özümseyen, çok sesliliğe
saygıyı garanti altına alan çalışmalar için varız.

§ 
Tüm eğitim çalışanlarının ekonomik, sosyal, kültürel
ve mesleki kazanımları ile hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmeyi
amaçlıyoruz.

§ 
Çalışma hayatında emektir en yüce değer ve onun da
temeli liyakattir anlayışındayız.

§ 
Çalışanların insan onuruna yaraşır bir yaşantıya
kavuşması için etik ilkelere uygun her türlü mücadeleden yanayız.

§ 
Eğitimde imkân ve fırsat eşitliği ile Bakanlığın
başındaki ‘Millî’ takısı yalnızca yazıdan ibaret olmamalıdır,  bütünüyle uygulamada olmalıdır
kararlılığındayız.

§ 
Sendikacılığın zaaflar üzerine kurulmasına, ayrımcılığın
ve ötekileştirmenin teşkilatlanma yöntemi olarak kullanılmasına karşıyız.

§ 
Hiçbir şekilde siyasetin güdümünde olmayacağız,
siyaset mahfilini ancak çalışanın sesini duyurma ve hak arama mecrası olarak
görme tarafındayız.

§ 
Başkalarında yanlış gördüklerimiz ve
eleştirdiklerimizi yapma tekrarına düşmeyecek bir sistem oluşturma
iddiasındayız.

§ 
Kişilerin ve kurumların ilkeleri gölgelemediği bir
kadro hareketi başlatıyoruz.

§ 
Hürriyetçilik her noktada şiarımızdır. Zira özgürlük
de, irade beyanı da kutsaldır.

§ 
Mücadelemiz memurun vicdanının yanısıra cüzdanının da
hür olması mücadelesidir.

§ 
Düşüncenin gümrük denetçiliği bindiğimiz dalı
kesmektir. Dijital dönüşüm sürecini okumak farklı fikirlerin bereketini
toplumsal faydaya katabilmekle mümkün olur.

§ 
Aslolan millettir, devlet dahil tüm kurumlar milletin
devamlılığı ve refahı içindir. Ki uygarlık da örgütlü mücadelenin tohumları
arasında yeşerir.

§ 
Hayat hakkın mücadele azmin kadardır. Ve tüzüğümüz
mücadelemizin manifestosudur.

§  Sizleri
örgütlenme hürriyetine çağırıyoruz; ant olsun özgürlüğe..