Hoşgörü Ama Nasıl – 3

60

İnancımız gereği Müslümanlar önce bir birlerini sevmeli

Birbirleriyle iyi geçinmelidirler.

Sonra kimi sever dost edinirseniz edininiz..

Zalimlerden ve gayri Müslimlerden esirgemediğinizi

Müslümanlardan da esirgemeyiniz.

Birde meseleye şu açıdan bakmak gerekmez mi?

Hoşgörü alt ve eşit konumdaki insanların işlemiş oldukları hata ve suçlara karşı olur.

O da sürekli olmamak kaydıyla.

Sizden üst konumdaki insanlara karşı hoşgörülü olmanız

Aklende ilmende pratıktede mümkün değildir

Anne- babanın evladına

Amirin memuruna

İşverenin işçisine karşı hoşgörüsü olabilir.

Ama astın üstün yaptıkları haksızlıklara karşı hoşgörüsü olamaz

Bu durum olsa olsa göze girme, aferin alma, takdir kazanma hareketidir.

Mutlaka bu davranışında dünyevi bir karşılığı olmalıdır.

Size düşen onların yaptıkları haksızlıklara karşı ya hakkı savunmak

Yâda haksızlığa katlanarak sineye çekmek ve uysal tavır takınmaktır

İslami literatürde bunun adı hoşgörü değildir.

Mutlaka herkesin yaptığı işin kendine göre bir izahı da vardır.

Temennim bu izahın Allah katında da geçerli olmasıdır.

Sağ yanağına şaklayan bir tokada karşı sol yanağını dönmek

Hoşgörü değil zalimin zulmünü meşrulaştırmak olur

Hele bu tokat toplumun çoğunluğunun manevi duygularına atılmış bir tokat ise buna seyirci kalmak

En hafif tabiriyle nemelazımcılık olur ki, buda zulmün yaygınlaşmasına ve toplumun ifsadına sebep olur.

Hz Ali(ra) bir sözünde ‘Zalimlerin en büyük yardımcıları o zulme seyirci kalanlardır’ buyuruyor

Zulme karşı hoşgörü ister istemez zalimle sizi aynı safta birleştirir.

Bir kıssa

Fi tarihinde zulmüyle meşhut bir ağa(yönetici)güngörmüş,

ilim irfan sahibi Allah dostlarından birini ziyarete gider.

Hoş-beşten sonra ağa hoca efendiden kendisine dua etmesini ister.

Ağa hoca efendinin kendisine

Allah sana uzun ömürler versin saltanatını daim eylesin demesini beklerken

Allah dostu Allah senin bir an önce canını alsın der.

Şaşkına dönen zalim ağa hoca efendi hoca efendi!

Bu nasıl duadır der

Hoca efendi gayet sakin bir şekilde senin için yapılacak en iyi dua budur cevabını verir.

Bir an önce ölürsen fazla günah işlememiş olursun

Uzun yaşaman zulmümün ve günahlarının artmasına sebep olur ki buda senin için kötü son demektir

Hoca efendilerin görevlerinden biride zulmü her zaman höşgörmeyip arasıra da olsa zalime zalim olduğunu hatırlatmaktır.

Güler yüzlü olmanın yanında çatık kaşlı olmasını da bilmek lazım

Saygı ve hürmetlerimle

Yarınınız bu gününüzden aydınlık olsun.