Hoş Gör, Hoş Görül

23

Hoş görmedikçe

Görülmedikçe hoş

Nahoşsun nahoş

Yani hoş gör

Hoş görül

Olsun etrafında dostlar

Akan su misali

Gürül gürül

Hele bir de sevince

Yaratılmışı

Olmaz senden alâsı

Olursun iki cihanda

Başın dik

Olma sakın

Sevindirik

Olsun her zaman

Fikrin açık

Başkasınınkine de sen

Ol daima sarmaşık

Görme kimseyi

Sakın hor

Gelse de nefsine

Pek zor

Karşısında haksızlığın

Dimdik dur

İşte cesaret dediğin

Şey budur

Bırak söylesin herkes

Bildiğini çekinmeden

Çünkü çıkar rahmet eserleri

Farklı görüşlerden

Deme sakın

Dediğim mutlak doğru

Etrafına bir bakın

Nerde görülmüş ille’lik

Nerde görülmüş

İlle de ben benlik

Şüphesiz Hak birdir amma

Bakılan açılar çeşit çeşit

Zorlar insanı olmaya reşit

Çünkü hedef olsa da bir

Varacak yollar değil nâdir

Fakat yılma bıkma

Olmaktan yolda

Bulursun bir gün

Yapışacak kolu da

Yeter ki olsun

Kararın ve azmin

Bulmasın fırsat

Sana tazmin

 

 

 

 

Önceki İçerikUfak Meseleler!
Sonraki İçerikÖzer Ravanoğlu, Kırgızistan’a Anlatıyor:
Avatar photo
1944 yılında İstanbul'da doğdu. 1955'de Ordu ili, Mesudiye kazasının Çardaklı köyü ilkokulunu bitirdi. 1965'de Bakırköy Lisesi, 1972'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1974-75 Burdur'da Topçu Asteğmeni olarak vatani vazifesini yaptı. 22 Eylül 1975'de Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Dicle Öğretmen Lisesi Tarih öğretmenliğine tayin olundu. 15 Mart 1977, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Osmanlıca Okutmanlığına başladı. 23 Ekim 1989 tarihinden beri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Yakınçağ Anabilim Dalı'nda Öğretim Görevlisi olarak bulundu. 1999'da emekli oldu. Üniversite talebeliğinden itibaren; "Bugün", "Babıalide Sabah", "Tercüman", "Zaman", "Türkiye", "Ortadoğu", "Yeni Asya", "İkinisan", "Ordu Mesudiye" ve "Ayrıntılı Haber" gazetelerinde ve "Türkçesi", "Yeni İstiklal", "İslami Edebiyat", "Zafer", "Sızıntı", "Erciyes", "Milli Kültür", "İlkadım" ve "Sur" adlı dergilerde yazıları çıktı. Halen de yazmaya devam etmektedir. Ahmed Cevdet Paşa'nın Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefası'nı sadeleştirmiş ve 1981'de basılmıştır. Metin Muhsin müstear ismiyle, gençler için yazdığı "Irmakların Dili" adlı eseri 1984'te yayınlanmıştır. Ayrıca Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nce hazırlattırılan "Van Kütüğü" için, "Van Kronolojisini" hazırlamıştır. 1993'te; Doğu ile ilgili olarak yazıp neşrettiği makaleleri "Doğu Gerçeği" adlı kitabda bir araya getirilerek yayınlandı. Bu arada, bazı eserleri baskıya hazırlamıştır. Bir kısmı yayınlanmış "hikaye" dalında kaleme aldığı edebi yazıları da vardır. 2009 yılında GESİAD tarafından "Gebze'de Yılın İletişimcisi " ödülü kendisine verilmiştir.