Hayvan ve Et İthali – 2

54

Hayvancılığımızın sıkıntılardan kurtarılıp ileri seviyelere taşıyabilmek için ne tür tedbirler almak gerektiğini maddeler halinde sıralamam gerekirse;

1-Hayvan sayılarına baktığımızda koyun keçi sayısında önemli düşüşler gözlenmektedir. Özellikle koyun yetiştiriciliğine önem vermemiz gerekmektedir.

2-Ucuz yem girdisi sağlanmalıdır. Maliyetin yaklaşık %70-75’ini yem oluşturmaktadır. Bu ürünün maliyetinde önemli bir etkendir. Ucuz yemin kaynağı silaj ve yem bitkisi üretimidir. Uzun yıllar meralarımız aşırı otlatma sonucunda verimi düşmüştür. Bunun yanında meraların sanayi ve iskana açılması nedeniyle istenilen fayda sağlanamamaktadır. Öncelikle meraların amaç dışı kullanımı önlenmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır.

3-Desteklemeler: İleriki yıllara göre hayvancılık desteklemeleri tarım içindeki payı %4’ten %21’lere çıkarılmış olduğu gözlenmektedir. Bu çok önemli bir gelişme olup diğer ülkelere baktığımızda daha fazla destekleme yapılması kaçınılmazdır. Ayrıca verilen bu destek ve kredilerin amacı dışında kullanılmasının önlenmesi denetim mekanizmasının tam olarak işletilmesi.

4-Irk Islahı: Hayvancılıkta alınan verim çok önemlidir. Bu nedenle ülkemizde hem et, hem süt verimi yüksek ırkların tohumlarıyla tohumlanarak et süt verimi artırılmaya çalışılsa da istediğimiz seviyede değiliz. Gerek suni tohumlama gerekse tabi tohumlamaya önem vermeli destekler artırılmalıdır.

5-Çiftçi Eğitim ve yayımına veteriner hizmetlerine önem verilmeli. Kullandırılan kredilerin mümkünse daha çok bu konuda bilgili ve ilgili insanlara verilmeli. Bu konuda işsiz Veteriner Hekim, Ziraat Mühendisi, Ziraat Teknisyeni, Veteriner Sağlık Teknisyenlerine öncelik sağlanabilir.

Sonuç olarak hayvan ithalatı devam etmeli mi sorusuna gelince asla bu şekilde Hayvan ithalatına bu şekilde devam edilmemelidir. Baktığımızda bu günlerde hayvancılık konusunda alınan tedbirlerin olduğunu görüyoruz faizsiz 7 yıl kredinin verilmesi yem bitkileri ve süte verilen teşvik pirimi bunların takip ve denetimi çok iyi yapılmalıdır. Hayvan ithalatı yapılmak isteniyorsa Ülkemizde yaşama kabiliyeti ve iklime uyma özelliği olan ırklardan Damızlık Kültür Gebe Düve ithal edebilir. Bu hayvanların doğumu sonucunda melezleme yolu ile yüksek verimli ırklar oluşturabiliriz. Artık küçük aile işletmeciliğinden çıkıp küçük orta ve büyük ölçekli işletmeler kurup bu işi daha teknik ve profesyonelce yapmak gerekir. Avrupa ülkelerine baktığımızda et ve süt veriminin ülkemize göre çok yüksek olduğunu görmekteyiz.

Bu nedenle artık anadan. babadan, kalma yöntemlerle bu iş yapılamaz.