Hayvan ve Et İthalatı

29

Günümüzde ithalat bazen küçülen dünyada yurt içinden daha ucuz bulduğunuz diğer ülkelerden temin etmek amaçlı olabildiği gibi; Örneğin bir makarna fabrikasının temel hammaddesi olan buğdayı dışarıdan daha ucuza temin edip alması, bunun yanında ticari amaçla yapılan ithalatlar olduğu gibi, bir ülkede bir ürünün talebi karşılayamaması sonucunda yükselen fiyatlar nedeniyle fiyatları dengeleme ve arzı karşılayabilme adına da yapılmaktadır.

Ülkemizde gerek hayvan ithalatı,gerekse et ithalatı,1990 Yıllarında başlayan ithalat genelde Damızlık düve ithali şeklinde yapılmakta idi. Buradaki amaç Ülkemize Kültür sığırları dediğimiz et ve süt verimi yüksek ırklar kazandırmaktı. Bu konuda da nispi başarı sağlanmış olsa da bana göre yeterli değildir.

Günümüzde yapılan Hayvan İthalatı sırf et fiyatlarını dengeleme amacıyla Hayvan ithalatı 1 Nisan 2011’e kadar gümrük vergisi %135 ten %40 a düşürülmüştür.

İthal Edilen Hayvanlar Güvenilir Hayvanlar mı?

Bugün ithal edilen hayvanlar ABERDEN ANGUS diye tarif ettiğimiz etçi ırklardır. Bu ırklar daha çok meralarda otlayan ve sürekli hareket halinde ve bağlanmayan hayvanlar olduğu için daha hareketli yağ oranı düşük et verimi yüzdesi olarak diğer ırklara oranla daha fazla olan hayvanlardır. Yurt dışından ithal edilecek her hangi bir ürünün durumuna göre hangi Bakanlığı ilgilendiriyor ise o Bakanlık tarafından kontrol denetim ve analiz mekanizmaları işletilerek yapılır. Hayvan ithalatında da bir çok kıstas olmasına rağmen, birkaç önemli kıstasını söyleyecek olursam İthalatçı firma tarafından alınması gereken belgeler arasında, proforma fatura, gümrük beyannamesi, Hayvana ait orijin sertifikası, İhracatçı yetkili makamlarınca Veteriner Sağlık sertifikası, bu belge sağlıkla ilgili husus ve bilgileri aynen içeren ihracat öncesi orijinal resmi Veteriner Sağlık sertifikalarını düzenleyecek ihracatçı ülke resmi veteriner servilerinden alınacak. Yukarıda saydığımız şartlar ithalatçı firma tarafından alması gereken sadece önemli bulduğum bir kaçıdır.

Bütün bunlardan sonra yurda girdiğinde ise Tarım İl Müdürlüğü tarafından gelen hayvanların gerekli kontrol ve denetimler sonucunda yurda girmelerine izin verilmektedir. Buraya kadar her şey çok normal gözükmektedir. Şimdi tüketicilerimizin bazısında domuz ürünü katkılı yemle beslenmektedirler diye şüpheleri mevcut olabilir. Hayvan yemleri içerisine protein değerini yükseltme amacıyla kemik unu ve kan unu katılmakta idi. Avrupa Birliği kemik unu ve kan ununu yemlerde kullanmayı yasakladı. Bu nedenle görünürde herhangi sakınca gözükmemektedir.

 

Hayvan Sayılarında Durum

1991 Yılı Koyun 35590493 koyun merinos 841847 kıl keçisi 9579256

2009 Yılı Koyun 20721925 koyun merinos 1027583 kıl keçisi 4981299

1991 Sığır Kültür 1253865 sığır kültür melezi 4033375 sığır yerli 6685683 manda 366150

2009 Sığır Kültür 3723583 sığır kültür melezi 4406041 sığır yerli 2594334 manda 87000

1991 yumurta tavuğu 50826656 et tavuğu 88379548 hindi 3132676 kaz 15998831 ördek 112015

2009 yumurta tavuğu 66500461 et tavuğu 163468942 hindi 2755349 kaz 944731 ördek 412723

Rakamların dili bize şunu göstermektedir. Koyun ve keçi sayısında önemli oranda düşüş söz konusudur. Yine sığır sayısında 2 milyona yakın düşüş söz konusudur. Bu durum önemli olumsuzluklardandır. Ancak hayvancılıkta birim hayvandan alınan verim çok önemlidir. Dolayısıyla Kültür sığır ırklarındaki artış yeterli olmasa da sevindiricidir. Ayrıca kümes hayvancılığındaki et tavukçuluğundaki artış yine sevindiricidir. Tüketicilerimiz et ihtiyacının büyük kısmını fiyatlarını uygun olması hasebiyle tavuktan karşılama cihetine gitmektedir.