Hasbelkaderlik Teorisi

28

*
İnsanın imtihanı yeryüzü öğrenciliğidir.
Bazı görevlere geliş veya seçiliş öğrenciliğin sınavlarından. Ki aldığın
notlarla değerlendirilir öğreniş sürecin.

*
Aslında birinin bir makama gelmesi/getirilmesi, imkânlarla buluşması/buluşturulması
yahut ömrünün bereketlenmesi/bereketlendirilmesi kişinin ayrıca sınava
sokulmasıdır.  Kendine ve insanlığın
ahlâki ilkelerine ihanet etmeyen sınıfı/sınavı geçer. Makama yada imkâna
çakılan – kalan kaybeder. Kazandığı tek şey kaybının baş döndüren derinliğidir.
Ve insanın en büyük kaybı kaybettiğini bilememesidir.

 

Şirk Trafiğinde Seyreden Araç Sahiplerine

 

* Şirk, insandaki kişilik bölünmesidir.

* Tevhid, şahsiyetin tekilleşmesidir.

*
Ortak tanrılar ve aracılar tek kişiliğe tutunamayanların işidir, çoklu
kişiliktir.

Karakterin
farklı yüzleri, şirk unsurlarıyla temayüz eder.

 

*
İlkeleri bulmak Allah’ı bulmaktır.
İlkeleri kavramsallaştırmak Allah’a ulaşmaktır.

*
İlke yaklaştırır, varlığı kaynağa taşır.

*
İlkesizlik, hayvanîlik ve bitkiliktir.

*
Evreni çözmek; hak, adalet, ölçü, sevgi, dostluk vb. değerlerle mümkündür.

*
İnsan ne kadar âdil olursa o kadar Allah’tanlaşır/tümleşir; ne kadar iyi, ne
kadar merhametli, ne kadar vefalı, ne kadar sözüne sâdık, ne kadar güvenilir vs.
olursa o kadar Allah’a yani tümevarır.

 

Akıl da Bir Peygamberdir

 

*
İnsanın aklının kapasitesi belki Tanrı’yı ihata etmeye yetmez. O’nu bırak,
O’nun varlık şemsiyesini, evren organizasyonunu, hayat algoritmasını bile
tamamen kavramaya yetersiz de kalabilir. Fakat bu da bir akletmedir.

*
Doğrusu biz böyle bir Allah’a inanıyoruz ve O’nun âyetleri / delilleri
üzerinden O’nu yahut O’nun organizasyonunu fehmediyor yada en azından
fikretmeye çalışıyoruz.

*
Ya sizin Allah’ınız kim? Yerel veya bölgesel bir Allah mı? Sadece Müslümanlara
hizmet veren yahut sadece Türk ırkına hizmetkâr bir Allah mı? Yoksa
tarikatınıza, cemaatinize mi özel? En kötüsü; pirinizin, şeyhinizin, gavsınızın
sihirli lambasındaki cin mi? Alâaddin’in aparatı ve Allah’ı, sihirbazın şapkası
ve tavşanı mıdır?

*
Kaderin akletme şeklindir, düşünme
sistemindir. Ki aynı zamanda da karakterindir.

 

Hayat Farkındalık Bestesidir

 

*
Evrenle uyum içinde varlığı anlamlandırmaktır mesele; yaşam döngüsü ise görsel
güftesi.

*
Ve insana tek bir türküden sorulacak.

*
Farklıklarla savaş, yeldeğirmenleriyle
savaştır
; heyulamsı bir savaş.

*
Tek tip’çi cehalet, fıtrata hatta hilkate düşmanlıktır.

*
Muntazam çeşitlilik içre kaotik ve metodik bir içkinlik / iç güveyliği tüm
hikâyemiz.