Gıybet

35

13,5 X 21 santim
ölçülerinde 182 sayfalık Gıybet isimli kitap, müellifin (Bilge Oğuz
Yayınları tarafından yayınlanan) ‘Kur’ân
Bana Ne diyor
’  isimli eseri gibi,
nev’i şahsına münhasır bir çalışmanın ürünüdür. Kelimeler mikrometre ile
ölçülmüş, kuyumcu terâzisiyle tartılmış, selis bir Türkçe ile bir araya
getirilerek herkesin kolayca anlayabileceği, hâfızâsına nakşedeceği cümleler
hâlinde sayfalara yerleştirilmiştir.

Gıybet’in ağır günahlardan biri olduğu bilinir.
Buna rağmen, ‘doğruyu söylüyorum
hakîkatinin ardına sığınarak (tamamı değilse de) büyük çoğunluğu teşkil eden
sâlih müminlerin bile, (şüphesiz bilmeyerek) sık sık hataya düşebildikleri
hassas bir konudur. Evet, yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerîm, gıybeti kesinlikle
yasaklamıştır. Fakat gıybetin yapılmasının emir telakki edileceği durumlar da
vardır. Veli Tâhir Erdoğan eserinde bu hususu da net bir şekilde ortaya
koyuyor.

Eserden bâzı
alıntılar yapmakla, alıntılanmayan bölümlere haksızlık edileceği endişesiyle,
yalnızca yazarın ‘Ön Söz’ bölümünden,
doğruluğuna her okuyucunun şâhitlik edeceği birkaç satır alıntılandıktan sonra
İçindekiler’ bölümünün tamamının
verilmesiyle yetinilecektir.

Yazarın ifadesine göre her
kitapta olduğu gibi bu kitapta da karşılaştığı zorlukları aşmak için kullandığı
ölçüler şunlar olmuştur:

-Kur’an ve sünnet ölçülerine
uygun olacak.

-Öncekilerin tekrarı olmayacak. 

-Kes/kopyala, yapıştır
olmayacak.

-Özgün olacak.

 -Verilen misaller üzerinden soyut-somut dengesi
korunacak.

İÇİNDEKİLER  

-Gıybet sevaba vesile olur mu?

Sevâba vesile olan gıybet

-Gayba iman arttıkça, gıybet zorlaşır

-İslâm bir insan olsaydı 

-Ey İslâm! Gıybete olan bu ‘sert’ tavrının sebebi nedir?

-Gıybet, İslâm’ın ideallerine ve kardeşliğe ihânettir  

  -Gıybet
neremize zarar verir?

 -Gıybetten
alınan kan örneği ve tahlil sonuçları

-Doğru söyleyerek yapılan gıybet örnekleri 

-Hadi yüzüne söyledin, eline ne geçecek?

 -Gerçekten
yüzüne de aynen söyleyebilir misin?

 -Gıybet
yapmanın caiz olduğu geniş alan

-Yaparsak sevaba, yapmazsak günaha gireceğimiz
gıybetlere örnekler

-Gıybetin bu kadar yaygın olma sebebi nedir?

 -Hangisi daha
yaygın? Gıybet mi, gıybet + iftira mı? 

-Kur’an’daki ana konuların gıybetle alâkası nedir?

 -Kur’an’a
göre yaşamanın mü’mine kazandırdığı bilinç

-Gıybet hangi mânevî değerlerin eksikliğinden ortaya
çıkar? 

Müslüman olma/teslimiyet bilinci

-Mü’min olma/güven bilinci

-Müttaki olma/sakınca bilinci 

-Muhsin olma/ihsan bilinci

-Kardeş olma/uhuvvet bilinci

-Günah bilinci

-Gıybet, büyük günahlar listesine girecek kadar
büyük mü? 

-İnsan bir şeyin zararını ne kadar iyi bilirse,
ondan o kadar çok sakınır

-Tevbe bilinci

-Aktif günah işlenirken yapılan tedâvi fayda
vermeyebilir

-Tevbeden sonra günaha tekrar giriş hangi anlamlara
gelir?

-Hucurât süresinin konusu üzerinden verilen mesajlar

-Hucurât sûresindeki esma diziliminin gıybete bakan
yanları

-Hucurât sûresinin gıybet eksenli okunuşu

-Günümüzde Allah ve rasûlünün önüne geçmek nasıl
olur?

 -En fazla
gıybet ve iftira üreten fabrika; sosyal medya…

 -Birbirine
güven verenler kardeştir

-İslâm ailesine zarar vermek

-Siz hiç gıybetten tiksindiniz mi?

 -Gıybetten
sakındıkça değeriniz artacak

-Bedeviliğin günümüzdeki karşılığı: görgüsüzlük

-Kur’ân gıybeti neden ölü eti yemeye
benzetiyor? 

-Gıybet cinayettir

-Gıybet yargısız infazdır

-Gıybeti zînâdan daha kötü yapan nedir?

 -Zînâ ile
kıyaslandığında gıybet tahrip gücü yüksek bir bombaya benzer

-Dağılan tüyleri toplamak ne kadar zorsa…

-Yanında birinin gıybeti yapılan kişi, gıybete tavır
almakla üç iyilik yapar

-Peki, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) yanında gıybet
yapıldığında ne yapardı?    

Peygamber efendimizin yanında yapılan gıybetlerin
tahlili

-Gıybet üzerinden namaz ve orucun sağlaması
yapılabilir mi?

 -Gıybet
etmeme orucuna niyet

-Şahane bahane: o benim gıybetimi yaptı, ben de
onunkini yapacağım!

 -Gıybette en
aktif olan organ dil mi?

 -Her insan
bir testidir

-Kalbin gıybeti

-Hayatınızda üçüncü şık olmasın!

 -Gıybetten
sonra acil yapılması gereken iki doğru: İstiğfar ve helalleşme

-Söz insanı vezir de eder, rezil de! 

-Gıybetsiz problem çözümü…

 -Sosyal medya
üzerinden yapılan gıybetin ekipmanları: Zan, tecessüs, yalan ve iftira     

-Gıybet üretiminde en fazla kullanılan malzeme: Zan?

 -Zan nedir?

 -Sû-i zan
nedir?

 -Sû-i zan
örnekleri

Önceki İçerikKâinatça İmzalanan Kitap
Sonraki İçerikİşte Devlet, İşte Bayrak (37 yıl önce Lefkoşa…)
Avatar photo
28 Kasım 1938 tarihinde Bafra’da doğdu. İlk ve ortaokulu doğduğu şehirde bitirdikten sonra Ankara Ticaret Lisesi ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde okudu. İş hayatına Ankara’da muhasebeci olarak başladı. Ankara ve Karabük’te; muhasebeci, mali müşavir ve profesyonel yönetici olarak devam etti. İstanbul’da, demir ticareti ile meşgul oldu. SSCB’nin dağılmasından sonra Türk Cumhuriyetlerinde sanayi yatırımları gerçekleştirmek üzere çok ortaklı şirket kurdu. Şirketin murahhas azası olarak Azerbaycan’da ve Kırım’da tesis kurup çalıştırdı. 2000 yılında işlerini tasfiye etti. İş hayatı ile birlikte yazı hayatı da devam etti. İlk yazısı 1954 yılında Bafra’da yayımlanmakta olan Bafra Haber Gazetesi’nde başmakale olarak yer aldı. Sonraki yıllarda İlhan Egemen Darendelioğlu’nun Toprak Dergisi’nde, Son Havadis ve Tercüman gazetelerinde yazıları yayımlandı. Türk Ocakları Genel Merkezinin yayımladığı Türk Yurdu dergisinde yazdı. İslâm, Kadın ve Aile, Yörünge, Ufuk, Emelimiz Kırım, Papatya, Tarih ve Düşünce, Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Sağduyu, Orkun, Kalgay, Bahçesaray, Türk Dünyâsı Târih ve Kültür, Antalya’da yayımlanan Nevzuhur, Kayseri’de yayımlanan Erciyes ve Yeniden Diriliş, Tokat’ta yayımlanan Kümbet, Kahramanmaraş’ta yayımlanan Alkış dergilerinde, Dünyâ ve Kırım’da yayımlanan Kırım Sadâsı gibi gazetelerde de imzasına rastlanmaktadır. Akra FM radyosunda haftanın olayları üzerine yorumları oldu. 1990 – 2000 yılları arasında (haftada bir gün) Zaman Gazetesi’nde köşe yazıları yazdı. Hâlen; Önce Vatan Gazetesi’nde, yazmaktadır. Oğuz Çetinoğlu; Türk Ocağı, Aydınlar Ocağı, ESKADER / Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmacıları Derneği ve İLESAM / Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sâhipleri Meslek Birliği Üyesidir. Yayımlanmış Kitapları: 1- Kültür Zenginliklerimiz: (2006) 2- Dört ciltte 4.000 sayfalık Kronolojik Tarih Ansiklopedisi: (2008 ve 2012), 3- Tarih Sözlüğü: (2009), 4- Okyanusa Açılan Kapılar / Tefekkür Mayası Röportajlar: (2009). 5- Altaylardan Hira’ya Türk-İslâm Dostluğu: (2012 ve 2013), 6- Bilenlerin Dilinden Irak Türkleri: (2012), 7- Türkler Nasıl ve Niçin Müslüman Oldu: (2013), 8- Türkmennâme / Irak Türkleri Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey: (2013). 9- Türklerin Muhteşem Tarihi: (Nisan 2014 ve Nisan 2015) 10- 115 Soruda Türk İslâm-Âlimi Mâtüridî (Röportaj): 2015) 11- Cihad – Gazi – Şehid: Kasım 2015. 12-Yavuz Bülent Bâkiler Kitabı (2016 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 13-Her Yönüyle Kâzım Karabekir (2017 Mehmet Şadi Polat ile birlikte) 14-Dil ve Edebiyat Dergisi / İlk 100 Sayı Bibliygorafyası (2017 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 15-Büyük Türk İslâm Âlimi Serahsî (2018), 16-Âyetler ve Hadisler Rehberliğinde Kutadgu Bilig’den Seçmeler (2018), 17-Edib Ahmet Yüknekî ve Atebetü’l-Hakayık (2018), 18- Büyük Türk İslâm Âlimi Mâtürîdî (2019), 19-Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugati’t-Türk (2019). 20-Duâ / Huzura Açılan Kapılar. (2019) 10-Yesevi Yayıncılık, 12-Yakın Plan Yayınları, 13-Boğaziçi Yayınları, 14-Dil ve Edebiyat Dergisi, diğer kitaplar Bilgeoğuz Yayınları tarafından yayımlanmıştır.