Gençlerle Röportajlar

39

 Üniversite öğrencisi veya yeni mezun olmuş yaklaşık 50 gence, aşağıdaki
sorular gönderildi. Başlangıçta hepsi, heyecanla; ‘
mutlaka cevapları yazıp göndereceklerini’ beyan etmelerine rağmen
ancak 8 kişiden cevap geldi. Kimsenin moralini bozmaya hakkım olmadığını
düşünerek 2 tânesini yayınlamak mümkün olmayacak.

 

Maksadım; gelen cevapları, sosyologlara ve eğitimcilere incelettirip,
düşüncelerini yayınlamak suretiyle bir durum tespiti yapmaktı.

 

Bu satırları okuyanlar arasında üniversite öğrencisi veya yeni mezun
olanlar;  konu ile ilgilenecek torunu,
oğlu, yeğeni, kardeşi bulunanlar da araştırmaya katkı sağlamak maksadıyla
cevapları,
ocetinoglu1@gmail.com  adresine
gönderebilirler.

 

Gelen cevaplardan birini sonraki bölümde okuyabilirsiniz.

 

Aşağıdaki iki grup
sorunun her birinden, seçeceğiniz en az 10 soruyu cevaplandırır mısınız?

 

En sonda ve mutlaka cevaplandırılması gereken soru:

 

-Bu röportajın
sorularını siz hazırlasaydınız, son soru olarak ne sorardınız? Soruyu ve
cevabını yazınız.

 

Cevaplarınızla birlikte, hayat hikâyenizi göndermeyi
ihmal etmeyiniz. 

 

Hayat hikâyenizde şu bilgiler bulunmalı:

-Doğum yeri ve târihi

-Okuduğunuz okullar: ilk, orta lise ve hâlen öğrencisi olduğunuz
üniversite, fakülte ve bölüm.

-Öğrenci olmayıp bir işte çalışıyorsanız yaptığınız iş

-Fiilen ilgilendiğiniz sanat ve spor dalları

-Bildiğiniz yabancı dil ve derecesi

-Şiir, hikâye, deneme, resim gibi yazı sanatlarına ilginiz ve
tamamladığınız eserlerinizden bir örneğini cevabınıza ekleyiniz.  

 

BİRİNCİ GRUP SORULAR:

 

1-Vazgeçemeyeceğiniz değerler nelerdir?

2-‘Kâmil insan
olabilmek için hangi vasıflara sâhip olmak gerekir?

3-Amerika veya bir Avrupa ülkesinde; alabildiğine lüks
ve müreffeh bir hayat yaşamayı mı tercih edersiniz, kendi ülkenizde ülke
şartlarının elverdiği imkânlarla yaşamayı mı?

4-Anahtar, para gibi maddî şeyler olmamak üzere,
sâhibi olduğunuz değerlerden neleri kaybetmek sizin için büyük üzüntü kaynağı
olur?

5-Bir kibrit çöpü olsaydınız, kendinizi hangi ideal
uğruna yakıp yok etmeyi göze alabilirsiniz?

6-‘İdeal’ ve
hayâl’ kavramlarının târifini yapar
mısınız? 

7-İdealinizde neler var? 

8-Ya hayâlinizde…

 

(6. soruya cevap vermeyenler 7. ve 8. soruları cevaplandırmamalı)

 9-Ülkemizde nelerin daha çok,
nelerin daha az olmasını istiyorsunuz? (10’ar maddede özetleyiniz.) 10- Mahşerin
dört atlısı
’ kavramı, çeşitli şekillerde yorumlanıyor. Genel kabul görmüş
târife göre; ‘Bir insanın, bir ülkenin,
bir toplumun veya bir milletin, hattâ bütün insanlığın mahvolmasına sebep
olacak felâketlerin ilk dört tanesi
’dir. 1-Şahsınız, 2- Türkiye, 3-Türk
dünyası, 4-İslam âlemi ve 5-Bütün insanlık için mahşerin dört atlısı nelerdir? Herbiri
için cevaplarınızı ayrı ayrı belirtiniz.

 11-Gençlerin büyük bir bölümü iyi
bir tahsil yapmak ister. Siz, hangi sebeplerle iyi bir tahsil yapmak
istiyorsunuz?

 12-Beynelmilel geçerliliği olan
bir yabanca dili, (aha iyi maddî imkânlara kavuşmak düşüncesi hâriç) hangi
maksada ulaşmak için öğrenmek istersiniz?

13-Yaşadığınız topluma ve insanlara, insanlığa neler vermek istersiniz?

14-‘Türkçe’ sizin için ne ifâde ediyor?

15-Bilgi günden güne eskiyen bir şey. 4-5 sene boyunca üniversitede
edinilen bilgilerin ömür boyu başarı için yeterli olabileceğini düşünür
müsünüz?  ‘Yetmez’ diyorsanız, bilgi açığınızı nereden, nasıl karşılayacağınız
hususunda programınız var mı?

 16-Bilgi-bilinç (şuur) arasındaki
tercihinizi nasıl yaparsınız, neden?

 17-Sizce câhil kime denir?

18-Câhillikle fakirlik ilişkisini irdeler misiniz?

19-Diyelim ki bir ülkenin yönetimini size verdiler. Her konuda tam
yetkilisiniz. Baktınız ki her şey bozuk. Doğru yapılan hiçbir iş, doğru çalışan
hiçbir kurum yok. İşe nereden başlarsınız, Niçin?

20-İnsanoğlunun en büyük savaşı kime veya neye karşı olmalı?

İKİNCİ GRUP SORULAR:

1-‘İnsana yatırım
kavramını nasıl yorumluyorsunuz?

 2-Bir de ‘Kendine yatırım’ kavramı var… Onu da
yorumlar mısınız?

 3-Kendinize yatırım
konusunda nasıl bir programınız var?

 4-Aşk nedir?

 5-Aşk insana neler
kazandırır, neler kaybettirir?

 6-Hiç âşık olmamış ve
sık sık âşık olan iki insanı değerlendirir misiniz?

 7-Kim gibi olmak
isterdiniz?

 8-Gençlik-internet
ilişkisini nasıl buluyorsunuz?

 9-Teknolojinin tabîi
hayatı zedelediğine dâir yaygın bir kanaat var. Siz bu konuda ne
düşünüyorsunuz?

 10-Düşünceniz olumsuz
ise, teknolojinin zararlarını en aza indirmek için nasıl bir strateji tavsiye
edersiniz?

 11-Gençlerin büyük
bir bölümü, bir fikrin veya bir şahsın karşısında veya yanında yer alma
kolaylığını tercih ediyorlar. Sebeplerini ve sonuçlarını değerlendirir misiniz?

 12-Devrimci olmadan
yenilikçi ve tekâmülcü, fanatik olmadan vatansever, bağnaz olmadan iyi bir
Müslüman, tabuları olmadan muhafazakâr, küresel kültür bağımlısı olmadan
aydınlıklar yolcusu olmak için nasıl bir fikrî yapı gerekir?

 13-En mükemmel nefs
terbiyesi hangi yolla sağlanabilir?

 14-Giyimde ve gidilen
mekânlarda marka düşkünlüğünü nasıl karşılıyorsunuz?

 15-Kendinizi güvende
hissedeceğiniz ortamı anlatır mısınız?

 16-Korku kuşları
zaman zaman zihninizde ve yüreğinizde yuva yapabiliyor mu? İstenmeyen o
yuvalar, hangi malzemelerle oluşuyor? Nasıl yok ediyorsunuz?

 17-Daha çok şeye
ihtiyaç duymakla, var olanla yetinmek arasındaki denge nasıl kurulmalı.

 18-Müzik, millî
kültürümüzün; din ve dil ile birlikte önemli bir unsuru. Aynı zamanda güzel
sanatların bir parçası… Güzel sanatların diğer dalları olarak; oymacılık,
minyatür, sedef kakmacılığı, hat, ebru ve tezhib sanatlarından söz edilebilir.
Geçmiş dönemlerde insanlarımız, yaşadığımız döneme nazaran bu sanatlarla daha
fazla ilgileniyorlardı. Günümüzdeki durumun pek de parlak olmadığını söylemek
mecbûriyetindeyiz.  Bu durumun sebebiyet
verdiği kayıplar nelerdir?

19-Baba veya anne olduğunuzda, evladınıza söyleyeceğiniz 10
tavsiyeyi yazar mısınız?

 20-Huzuru nerede
ararsanız bulabileceğinizi düşünüyorsunuz?

 

EMİR ÇETİNOĞLU’nun
cevapları

 

Soru: Vazgeçemeyeceğiniz
değerler nelerdir?

Cevap: Dürüstlük,

S: ‘Kâmil
insan
‘ olabilmek için hangi vasıflara sâhip olmak gerekir?

C: Zamanı iyi yönetebilmek, çalışkan olmak ve daima öğrenci kalmak.

 

S: Amerika veya bir Avrupa ülkesinde; hür,
alabildiğine lüks ve müreffeh bir hayat yaşamayı mı tercih edersiniz, kendi
ülkenizde ülke şartlarının elverdiği imkânlarla yaşamayı mı?

C: Amerika’da veya bir Avrupa ülkesinde yaşamayı tercih ederim.

S: Anahtar, para gibi maddî şeyler olmamak
üzere, sâhibi olduğunuz değerlerden neleri kaybetmek sizin için büyük üzüntü
kaynağı olur?

C: Hayata olan mizahî bakış açım, sorgulayıcı ve dürüst olma azmim.

S: Bir kibrit çöpü olsaydınız, kendinizi
hangi ideal uğruna yakıp yok etmeyi göze alabilirsiniz?

C:

Önceki İçerikKardeşlik Hukuku ve Kur’an (10)
Sonraki İçerikİHD/PKK İstedi, AB Dayattı, Türkiye yaptı
Avatar photo
28 Kasım 1938 tarihinde Bafra’da doğdu. İlk ve ortaokulu doğduğu şehirde bitirdikten sonra Ankara Ticaret Lisesi ve Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde okudu. İş hayatına Ankara’da muhasebeci olarak başladı. Ankara ve Karabük’te; muhasebeci, mali müşavir ve profesyonel yönetici olarak devam etti. İstanbul’da, demir ticareti ile meşgul oldu. SSCB’nin dağılmasından sonra Türk Cumhuriyetlerinde sanayi yatırımları gerçekleştirmek üzere çok ortaklı şirket kurdu. Şirketin murahhas azası olarak Azerbaycan’da ve Kırım’da tesis kurup çalıştırdı. 2000 yılında işlerini tasfiye etti. İş hayatı ile birlikte yazı hayatı da devam etti. İlk yazısı 1954 yılında Bafra’da yayımlanmakta olan Bafra Haber Gazetesi’nde başmakale olarak yer aldı. Sonraki yıllarda İlhan Egemen Darendelioğlu’nun Toprak Dergisi’nde, Son Havadis ve Tercüman gazetelerinde yazıları yayımlandı. Türk Ocakları Genel Merkezinin yayımladığı Türk Yurdu dergisinde yazdı. İslâm, Kadın ve Aile, Yörünge, Ufuk, Emelimiz Kırım, Papatya, Tarih ve Düşünce, Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Sağduyu, Orkun, Kalgay, Bahçesaray, Türk Dünyâsı Târih ve Kültür, Antalya’da yayımlanan Nevzuhur, Kayseri’de yayımlanan Erciyes ve Yeniden Diriliş, Tokat’ta yayımlanan Kümbet, Kahramanmaraş’ta yayımlanan Alkış dergilerinde, Dünyâ ve Kırım’da yayımlanan Kırım Sadâsı gibi gazetelerde de imzasına rastlanmaktadır. Akra FM radyosunda haftanın olayları üzerine yorumları oldu. 1990 – 2000 yılları arasında (haftada bir gün) Zaman Gazetesi’nde köşe yazıları yazdı. Hâlen; Önce Vatan Gazetesi’nde, yazmaktadır. Oğuz Çetinoğlu; Türk Ocağı, Aydınlar Ocağı, ESKADER / Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmacıları Derneği ve İLESAM / Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sâhipleri Meslek Birliği Üyesidir. Yayımlanmış Kitapları: 1- Kültür Zenginliklerimiz: (2006) 2- Dört ciltte 4.000 sayfalık Kronolojik Tarih Ansiklopedisi: (2008 ve 2012), 3- Tarih Sözlüğü: (2009), 4- Okyanusa Açılan Kapılar / Tefekkür Mayası Röportajlar: (2009). 5- Altaylardan Hira’ya Türk-İslâm Dostluğu: (2012 ve 2013), 6- Bilenlerin Dilinden Irak Türkleri: (2012), 7- Türkler Nasıl ve Niçin Müslüman Oldu: (2013), 8- Türkmennâme / Irak Türkleri Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey: (2013). 9- Türklerin Muhteşem Tarihi: (Nisan 2014 ve Nisan 2015) 10- 115 Soruda Türk İslâm-Âlimi Mâtüridî (Röportaj): 2015) 11- Cihad – Gazi – Şehid: Kasım 2015. 12-Yavuz Bülent Bâkiler Kitabı (2016 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 13-Her Yönüyle Kâzım Karabekir (2017 Mehmet Şadi Polat ile birlikte) 14-Dil ve Edebiyat Dergisi / İlk 100 Sayı Bibliygorafyası (2017 Mehmet Şâdi Polat ile birlikte) 15-Büyük Türk İslâm Âlimi Serahsî (2018), 16-Âyetler ve Hadisler Rehberliğinde Kutadgu Bilig’den Seçmeler (2018), 17-Edib Ahmet Yüknekî ve Atebetü’l-Hakayık (2018), 18- Büyük Türk İslâm Âlimi Mâtürîdî (2019), 19-Kâşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugati’t-Türk (2019). 20-Duâ / Huzura Açılan Kapılar. (2019) 10-Yesevi Yayıncılık, 12-Yakın Plan Yayınları, 13-Boğaziçi Yayınları, 14-Dil ve Edebiyat Dergisi, diğer kitaplar Bilgeoğuz Yayınları tarafından yayımlanmıştır.