Fitre ve Fidye

70

Fitre Ramazan ayının sonuna yetişip asli ihtiyaçlarının dışında normal geçim düzeyinde bulunan Müslümanların aile fertlerinin her biri için (anne karnındaki bebek de dâhil olmak üzere) vermeleri vacip olan sadakadır.
Fitre orucun farz kılındığı zaman vacip kılınmıştır.
Orucun kabulüne, Ölümün zorluğundan Kabir azabından kurtuluşa vesiledir.
Yoksulların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik insani bir vazifedir.
Fitre ramazan bayramının birinci günü güneşin doğmasıyla vacip olur.
Lakin bayramdan önce verilmesi daha uygundur.
Fakirler bayramdan önce ihtiyaçlarını gidersinler…
Fıtır sadakası mecnun ve çok yaşlılar içinde verilmelidir.
Üç imama göre fitrenin bayramdan sonraya özürsüz olarak bırakılması haramdır.
Tehir etmekle sakıt olmaz kazası gerekir.
Fitrede zekât gibi fakirlere verilir.
Verirken niyetiniz önemlidir bu benim fitrem denilmesine gerek yoktur.
İhtiyaç sahibi insanları toplumda mahcup duruma düşürmemek gereklidir.
Fitrenin Verilmeyeceği Yerler

Bir insan annesine babasına dede ve ninesine büyük dede ve büyük ninesine fitre veremez.
Aynı şekilde çocuğuna torununa, torununun çocuklarına da fitre veremez ki buna (usul ve furuğ) denir.
İmamı Ebu Yusuf ve İmamı Şafi’ye göre gayri müslimlere de fidye verilmez.
Fetvada bu yöndedir.
Camilere kuran kurslarına, dini ya da sosyal içerikli kurum ve kuruluşlara bunların ihtiyaçlarını gidermek için fitre verilmez.
Verilmişse bile geçersiz sayılır.
Fitrelerinizi samimiyet ve güvenilirliğinden emim olduğunuz hayır kurumları aracılığı ile fakirlere ulaştırabilirsiniz.
Fitre bir fakire verilebileceği gibi birden çok fakire de verilebilir.
Yakın çevrenizdeki fakirlere öncelik hakkı tanınmalıdır.

Fitrenin Miktarı

Bir kişinin fitresi verenin yediği cinsten bir fakiri sabah akşam iki öğün doyuracak kadar bir paradır.
Bugün itibarı ile bunun asgari miktarını diyanet 6,5 TL açıkladıysa da siz onu 10 TL. olarak düşünün.
Üst düzeyi için bir miktar yoktur.
Herkes miktarı kendi yediğine göre belirleyecektir.
Asgari düzeyden bir hesap çıkaracak olursak beş kişiden oluşan bir aile için on çarpı beş eşittir elli 50 TL’dir.

Fidye

Oruç tutamayacak kadar yaşlı olan kimseler ve sürekli sağlık problemleri sebebiyle oruç ibadetini yerine getiremeyenler fidye verirler.
Fidye verecek olan kişiler ya çok yaşlı olan ya da kalıcı hastalık yüzünden oruç tutması mümkün olmayan kişilerdir.
Fidye de bir yoksulun bir günlük yemek ihtiyacını karşılamak veya bu miktarda parayı ona vermektir.
Fidyenin asgari sınırını da fitre de olduğu gibi 10 TL olarak düşünmek daha doğrudur.
Ramazan boyunca oruç tutamayan bir müslümanın fidyesi yaklaşık olarak şu şekilde hesaplanır;
Bu sene ramazan ayı 30 ile çıktığı için 30×10=300 TL
Fakire kuru ekmek yeter mantığı ile fitre ve fidyeyi asgari düzeyden vermek doğru değildir.
Herkes için fidyenin miktarı farklıdır.
Gerçek ölçü sizin sofranızla eşit orantılıdır.
Fidyede fitrede olduğu gibi dini ya da sosyal içerikli kurum ve kuruluşlara verilmez.
Verilirse de geçersiz olur.
Bektaşi mantığı ile ben kıldım oldu bile diyorsanız siz bilirsiniz.
Fakat dürüstlüğünden emin olduğunuz hayır kuruluşları aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsiniz.
İyi niyetli olmak güzelde saf olmak Müslüman yakışmaz.
Ramazanınız mübarek olsun.
Allah a emanet olunuz…